Гендерні особливості електронної комунікації англійською мовою

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ 7
1.1. Дослідження гендерних особливостей 7
1.2. Гендерні аспекти електронної комунікації 11
1.3. Глобальна мережа Інтернет як спосіб міжкультурної комунікації 15
1.3.1 Визначення міжкультурної комунікації 15
1.3.2. Особливості віртуального спілкування 18

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ ТА ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ НА ХАРАКТЕР МІЖКУЛЬТУРНОГО ЕЛЕКТРОННОГО СПІЛКУВАННЯ 23
2.1. Феномен Інтернет-залежності у різних країнах та його аналіз 23
2.2. Особливості чоловічого та жіночого електронного спілкування англійською мовою 28
2.3. Гендерні особливості електронного спілкування 32

РОЗДІЛ 3. ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ БЛОГІВ ШКОЛЯРІВ ВІКОМ 13-17 РОКІВ 37
3.1. Опис дослідження 37
3.2. Результати дослідження 43

ВИСНОВКИ 52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54
ДОДАТКИ 60

ВСТУП

У сучасному світі існує величезна кількість засобів, форм та способів комунікації, і більша частина з них пов’язана з процесом глобалізації, а саме з сучасними технічними можливостями, які представленні використанням глобальної мережі Інтернет. Тому саме спілкування займає особливе місце в житті суспільства та кожної особистості. Традиційно розрізняють міжособистісну, групову, міжкультурну та масову комунікацію. Проте, все більшого поширення в наш час набуває електронна комунікація, яка спирається на нові технології і надає користувачам унікальні можливості спілкування, навчання, дослідження і навіть ведення бізнесу. Головна особливість віртуального спілкування – відносини, в яких знаходяться одержувачі та відправники повідомлень, та ролі, які вони на себе беруть. Завдяки анонімності, доступності та безпечності людина формує довірчі відносини навіть з малознайомими та незнайомими людьми. У віртуальній реальності такі поняття як соціальний статус, зовнішній вигляд, вік та стать не відіграють велику роль. Інтернет-мережа дозволяє формувати нову ідентичність, створювати новий образ і здійснити нереалізовані потреби. Завдяки легкості освоєння і використання, Інтернет охоплює все більшу аудиторію.
У комунікації, крім усього іншого, можна виділити ще один аспект, а саме гендерний. Наприклад, маються на увазі чоловічі та жіночі стереотипи комунікативної поведінки. Гендерні стереотипи – це стійкі уявлення про риси, якості, можливості та поведінку чоловіків та жінок. Безперечно, стереотипи тісно пов’язані з гендерними ролями, які були закріплені через систему культурних норм функціональними спеціалізація ми чоловіка і жінки у суспільстві. Саме поняття «гендер», на відміну від статі, означає «соціальні очікування» щодо представників чоловічої та жіночої групи. Стереотип виступає справжнім засобом відтворення особливого типу гендерних відносин, адже на мовленнєвому, ментальному і поведінковому рівні фіксує «очікування» соціуму і нормативну відповідь особистостей.
Актуальність теми. Комп’ютерні мережі, як вид телекомунікації – принципово новий пласт соціальної реальності, який призвів до появи нового виду адикції – Інтернет-залежності.
Проблема залежності від мережі Інтернет достатньо молода. У зв’язку із зростаючою останнім часом комп’ютеризацією та «інтернетизацією» українського суспільства та світового в цілому стала актуальною проблема патологічного використання Інтернету.
Підлітковий вік найбільш схильний до різних видів залежностей, у тому числі й Інтернет-залежності. Основними користувачами Інтернету на сьогоднішній день є молоді люди у віці від 13 до 17 років, більша частина яких – школярі. Інтернет для них є не тільки інформаційним простором, засобом спілкування, але й часто засобом відходу від реальності і (або) отриманням задоволення. Тому виявлення розвитку Інтернет-залежності в шкільному середовищі стає особливо актуальним останнім часом, адже в більшості своїй саме серед школярів виявляється найбільша частина Інтернет-залежних.
Актуальність дослідження зумовлена також необхідністю вивчення відмінностей міжкультурного електронного спілкування між чоловіками та жінками. В епоху глобальних комунікацій електронне спілкування стає одним із найпоширеніших. Це формує нові жанри, форми та способи електронного спілкування, які потребують подальшого дослідження.
Мета дослідження полягає в аналізі гендерних особливостей спілкування англійською мовою в Інтернет просторі та аналізі персональних веб-сторінок (блогів) англомовних підлітків віком від 13 до 17 років.
Досягнення зазначеної мети передбачає виконання наступних завдань дослідження:
1) вивчити основні дослідження гендерних особливостей чоловіків та жінок;
2) визначити особливості міжкультурної комунікації в мережі Інтернет;
3) проаналізувати феномен Інтернет-залежності у різних країнах;
4) визначити гендерні аспекти електронної комунікації;
5) проаналізувати персональні веб-сторінки (блогів) англомовних підлітків віком від 13 до 17 років на предмет гендерних відмінностей мови авторів.
Об’єктом дослідження є міжкультурна електронна комунікація.
Предметом дослідження є гендерні особливості персональних веб-сторінок (блогів) англомовних підлітків віком від 13 до 17 років.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
4. Емпіричний: анкетування для практичної частини роботи.
5. Метод лексико-семантичного та конвент-аналізу для аналізу мови авторів блогів в мережі за допомогою програмного забезпечення DICTION 5.0.
6. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
7. Графічний: для побудови графіків в роботі.
8. Табличний: для створення таблиць в роботі.
Структура дослідження зумовлена логікою побудови наукового дослідження, що випливає з об’єкта, предмета, поставленої мети та основних завдань. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатку.
У вступі обґрунтовується актуальність дослідження, виділяється об’єкт і предмет роботи, формулюється мета та завдання для досягнення мети.
Назва першого розділу «Гендерні особливості комунікації у віртуальному просторі». Він складається з трьох підрозділів. В ньому йдеться про гендерні аспекти електронної комунікації, особливості віртуального спілкування, а також про Інтернет як спосіб міжкультурної комунікації.
Назва другого розділу «Аналіз впливу гендерних стереотипів та Інтернет-залежності на характер міжкультурного електронного спілкування». Він складається з трьох підрозділів, у яких йдеться про феномен Інтернет-залежності та його аналіз, аналізуються особливості електронного спілкування англійською мовою чоловіків та жінок, а також вказані результати проведено опитування серед студентів Національного університету «Острозька Академія».
Назва третього розділу «гендерні особливості електронної комунікації на прикладі блогів школярів віком 13-17 років». Він складається з двох підрозділів, в яких описано хід дослідження та його результати.
У висновках підводяться підсумки дослідження, згідно із поставленими завданнями.
У списку використаних джерел перелічуються базові теоретичні та ілюстративні джерела, що використовувалися при проведенні даного дослідження. Список використаних джерел нараховує 56 позицій.
В додатку наведена таблиця про рейтинг країн-лідерів у співвідношенні числа користувачів Інтернетом та кількості населення.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Гендерні особливості електронної комунікації англійською мовою
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь