Джеффрі Чосер та його вклад в англійську культуру

60 грн.

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. АНГЛІЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО XIV СТ. ТА ДЖЕФФРІ ЧОСЕР 6
1.1.1. Особливості розвитку англійського суспільства в умовах феодального гніту 6
1.1.2. Повстання Уота Тайлера 10
1.2. Становлення Джеффрі Чосера як письменника 15
РОЗДІЛ 2. ТВОРЧІСТЬ ДЖ. ЧОСЕРА ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ XIV СТ. 18
2.1. Стосунки між чоловіками та жінками в англійському суспільстві 18
2.2. Шлюб та родина в англійській культурі як джерело земної радості за творами Чосера 21
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30

ВСТУП

Чи можливо переоцінити роль історії Англії в становленні світового устрою? Мабуть, це нереально. Тисячолітні події на острові, десятки різних культур та мов, змішаних в одну єдину англійську, історії життя видатних людей та простих селян, які мало чим відрізняються від таких самих селян в інших країнах – все це складає неоціненний історичний скарб, який став поштовхом для розвитку різних культур, що існують і сьогодні.
Актуальність дослідження. В нашій державі найшановнішим письменником є Тарас Шевченко. Він оспівував героїв свого часу, підтримував своєю творчістю українців, мудро викладав бачення ситуації в державі та надихав на боротьбу за свої права. Хоча й Джеффрі Чосера навряд чи можна назвати найшановнішим в Англії майстром пера, проте важливість та значення його творчості оминути просто неможливо. Період XIV століття в Англії характеризувався соціальною нестабільністю та економічними проблемами. Під час вивчення яких дуже легко провести паралель з подіями, що останніми роками відбуваються в Україні. Це і військові дії, які не приносять нічого доброго простим людям, надзвичайно важка економічна ситуація, утиски з боку феодалів та масове невдоволення нижчого та середнього класів суспільства. Єдине, що не є спільним, так це тодішня епідемія чуми в Англії.
У своїх творах Джеффрі Чосер описував життя простих людей тогочасної країни. Їх прості та земні здібності, вади і недоліки, вихваляв чесність та лицарську гідність. Окремо розглядав та розмірковував вустами героїв „Кентерберійських оповідань” про соціальні засади шлюби та ганебні дії деяких подружжів. Актуальність таких роздумів буде завжди мати місце в суспільстві, не залежно від часу і простору.
Проблему внеску Джеффрі Чосера в англійську культуру досліджували такі вчені, як Акопов С.С., Бадак А.М., Войнич І.В., Волчек Н.М., Воротникова О. А., Гутнова Є.В., Левицький Я.Л., Петрушевський Д.М., Репіна Л.П., Тревельян Дж. М., Шаповалова М.С. та ін. Незважаючи на це, залишають¬ся питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці внеску Джеффрі Чосера в англійську культуру. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати особливості розвитку англійського суспільства в XIV ст.;
2. Узагальнити інформацію про становлення Джеффрі Чосера як письменника;
3. Проаналізувати стосунки між чоловіками та жінками в англійському суспільстві;
4. Дати характеристику шлюбу та родина в англійській культурі як джерело земної радості за творами Чосера;
Об’єктом дослідження є звичаї та традиції Англії в XIV столітті.
Предметом дослідження є творчість Джеффрі Чосера як джерело знань про англійське суспільство в XIV столітті.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
4. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
5. Метод лексико-семантичного аналізу для аналізу творчості Чосера та наведення прикладів в роботі.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про внесок Джеффрі Чосера в англійську культуру. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури, який нараховує 19 пунктів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Brewer D. A New Introduction to Chaucer. – London: Longman, 1998. – 466 p.
2. Chaucer G. The Canterbury tales. – London, 1999. – 566 p.
3. Акопов С.С. История повторяется: от египетских пирамид до Московского Кремля: [В 2 кн.] [текст] / под ред. Акопова С. – Калязин: Акопов, 1994. – 590 с.
4. Бадак А.Н., Войнич И.В., Волчек Н.М., Воротникова О. А., Глобус А. Всемирная история: В 24 т. [текст] / под ред. Алябьевой. – Минск: Литература. – 310 с.
5. Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжеты и характеры. Зарубежная литература древних эпох, средневековья и Возрождения: Энциклопедическое издание. – М. 1997. – 981 c.
6. Всемирная история: Возрождение и Реформация [текст] / под ред. И.А. Алябьевой. – М.; Минск: АСТ, 2000. – 1000 с.
7. Гутнова Е.В. Классовая борьба и общественное сознание крестьянства в средневековой Западной Европе (XI-XV вв) [текст] / под ред. Е.В. Гунтовой. – М.: Наука, 1984. – 352 с.
8. Левицкий Я.Л. Город и феодализм в Англии [текст] / під ред. Я.Л. Левицкого. – М.: Наука, 1987. – 286 с.
9. Особенности духовной жизни Англии во второй половине XIV в. (по произведению Дж. Чосера «Кентерберийские рассказы») // Сборник материалов VII-й междунар. научн. конференции «Россия и Запад: диалог культур». Вып. 8. Т. II. – М., МГУ, 2000. – 587 с.
10. Очерки истории Англии. Средние века и новое время [текст] / под ред. Г.Р. Левина. – M.: ГУПИМП РСФСР, 1959. – 356 с.
11. Петрушевский Д.М. Очерки из истории английского государства и общества в средние века [текст] / под ред. Д.М. Петрушевского. – М.: ГСЭИ, 1937. – 224 с.
12. Представления о браке и взаимоотношениях супругов в XIV в. в Англии по произведению Дж. Чосера «Кентерберийские рассказы» // Вестник Моск. ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Вып. 3. – М., МГУ, 2002. – 199 с.
13. Репина Л.П. Сословия горожан и феодальное государство в Англии XIV века [текст] / под ред. Л.П. Репина. – М.: ИВИ АН СССР, 1979. – 221 с.
14. Создание образа «реального человека» в Общем прологе к «Кентерберийским рассказам» Джеффри Чосера. Тезисы. // Материалы междунар. научн. конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Вып. 4. – М., МГУ, 2000. – 291 с.
15. Тревельян Дж. М. Социальная история Англии. Обзор шести столетий от Чосера до королевы Виктории. Гл.I, II [текст] / под ред. В.Ф. Семеновой. – М.: Иностранная литература, 1959. – 609 с.
16. Шаповалова М.С. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження. [текст] / під ред. М.С. Шаповалової. – Львів: “Вища школа”, 1982. – 440 с.
17. Штокмар В.В. История Англии в Средние века [текст] / под ред. В.В. Штокмар. – СПб.: Алетейя, 2005. – 203 с.

Електронні джерела

18. Чосер Д. Кентерберийские рассказы [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
19. Гуманізм [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Джеффрі Чосер та його вклад в англійську культуру
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь