Проблематика комедії Оскара Уайльда Ідеальний чоловік

60 грн.

Скачати курсову роботу

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1 ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ О.УАЙЛЬДА……..……….7
1.1 Модерн та естетизм в творчості Оскара Уайльда…………………7
1.2 Драматургія Оскара Уайльда та її значення……..…………………20
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ П’ЄСИ О.УАЙЛЬДА “ІДЕАЛЬНИЙ ЧОЛОВІК”……………………………………………………30
2.1 Сюжет і персонажі комедії “Ідеальний чоловік”…………………..30
2.2 Аналіз головних проблем комедії…………………………………..37
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..55
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………..58

ВСТУП

Оскар Уайльд (1854 – 1900) – художник перехідної епохи, що виразилось у всіх сферах його життя і творчості. Він став особистістю, яка виражала сам дух епохи Fin-de-Siécle, часу перелому встановлених переконань і цінностей і появі нових, що безпосередньо торкнулось різних видів мистецтв. В літературі відбуваються зрушення в області жанрів, вони переймають риси один одного. Бурхливо розвиваються драматичні жанри, виникає література потоку свідомості, направлена на дослідження, аналіз внутрішнього світу несвідомого і підсвідомого.
В англійській літературі кінця XIX століття ім’я Уайльда пов’язане перш за все з рухом естетизму, концепція якого в творчості письменника сформувалась під впливом Рескіна і Пейтера. Для Уайльда естетизм став бунтом проти вікторіанської моралі з заміною поганого хорошим і навпаки. Творчість Оскара Уайльда неоднозначна і викликає дискусії серед критиків і дослідників, авторів чисельних монографій та критичних статей. Для творчості Уайльда характерне використання постійних мотивів, образів, прийомів. При цьому Уайльд працював в широкому спектрі жанрів: вірш, балада, поема, роман, казка, повість, п’єса.
Тема досліджуваної проблеми виникла із необхідності дослідити проблематику комедії Уайльда “Ідеальний чоловік”. Ця комедія була визнана однією із найкращих драматичних творів письменника навіть тими критиками, які не вважали Уайльда драматургом високого класу. Коло проблем, на яких будується комедія, досить широке. Проблематика комедії вирізняється глибиною та актуальністю. Отже, дослідження проблем комедії “Ідеальний чоловік” допоможе довести, що Оскар Уайльд – великий драматург, який своїм оригінальним парадоксальним стилем підняв англійську драму на новий рівень.
Актуальність бакалаврської роботи визначається практичною необхідністю визначити проблематику комедії “Ідеальний Чоловік” Оскара Уайльда. Докладне дослідження проблематики комедії допоможе підтвердити думку про те, що драматургія Уайльда – це драматургія високого класу, яка вирізняється широким колом актуальних проблем. В його творчості можна виявити джерела багатьох проблем сучасної культури. Також в останні десятиліття зріс інтерес до самої особистості письменника, значну роль в чому відіграла його скандальна репутація.
Мета роботи полягає у розгляді творчого шляху Оскара Уайльда та аналізі проблем комедії. Це обумовлює вирішення наступних завдань:
– розглянути творчий шлях Оскара Уайльда;
– розглянути жанр комедії, історію його становлення;
– дати характеристику драматичним творам Уайльда;
– дослідити, як сприймалась драматургія Уайльда критиками і публікою і який внесок зробив Уайльд в розвиток англійської драми;
– розглянути тип конфлікту, ключові мотиви, образи, теми комедії “Ідеальний Чоловік”;
– дати аналіз центральних образів комедії;
– визначити проблематику комедії;
– охарактеризувати спосіб проявлення авторського начала в творах.

Об’єктом нашого дослідження є ряд проблем, які були висвітлені в комедії Уайльда Ідеальний чоловік. Предметом є виділення та аналіз проблем комедії.
Під час дослідження були використані методи:
– метод критичного вивчення джерел;
– гіпотетичний метод;
– індуктивний;
– дедуктивний;
– метод компонентного аналізу;
– контекстуальний аналіз;
– метод абстрагування.
Наукова новизна даного дослідження полягає в твердженні, що Оскар Уайльд – великий драматург свого часу, і його драматичні твори мають широку та актуальну проблематику, що підтверджується при аналізі проблем комедії Уайльда “Ідеальний Чоловік”. Дослідники творчості Уайльда завжди давали суперечливу оцінку Уайльду – драматургу: одні називали його комедії легкими і розважальними, інші вважали, що він здійснив революцію у розвитку англійського театру. Однак проблематиці комедій Уайльда зазвичай приділялась недостатня увага. На думку автора дослідження проблеми, які піднімає в своїх комедіях Уайльд, зокрема в комедії “Ідеальний Чоловік”, глибокі та цікаві навіть для сучасного читача і глядача.
Практичне значення дослідження визначається можливістю використання його в навчальному процесі, зокрема на семінарах та практичних заняттях з літератури Англії. Основні твердження бакалаврської роботи можуть бути використані в загальних вузівських курсах по зарубіжній літературі XIX століття, по історії літератури Великобританії, при прочитанні спецкурсів по творчості Оскара Уайльда, а також можуть бути корисними для театральних критиків. Важливо й те, що дослідження проблематики комедії Уайльда підтверджує думку про те, що творчість письменника має глибокий зміст і торкається багатьох проблем суспільства.
Загалом у вітчизняному і зарубіжному літературознавстві представлена достатня кількість досліджень, присвячених вивченню творчості О.Уайльда. Найбільш значними являються роботи біографічного характеру (Р. Єллман, Х. М. Хайд, Ж. де Ланглад, М. Г. Соколянський, В. А. Луков і Н. В.Соломантіна), а також дослідження, присвячені окремим аспектам творчості письменника (А.А. Анкіст, А. Г.Образцова, Т. А. Боборикіна, І. Ф. Тайц, М. А. Козирєва, Т. А. Порфірьєва, О.О. Легг, В.Г. Решетов, О. М. Валова, А. Берд, Сан Хуан, К. Нассаар, К. Ворф).
Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено практичне значення роботи, мета і завдання дослідження. Також виділені предмет та об’єкт дослідження, зазначені методи дослідження, надано опис структури роботи. У першому розділі встановлено теоретичну базу дослідження, висвітлено головні аспекти творчості О.Уайльда. Другий розділ присвячений розгляду сюжету комедії та персонажів, і детальному аналізу проблем п’єси. У висновках даються відповіді на поставлені запитання та завдання, проводяться підсумки виконаної роботи. Список використаної літератури налічує 42 джерел.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Проблематика комедії Оскара Уайльда Ідеальний чоловік
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь