Теоретичні аспекти етимології та неології неологізмів в англомовному інтернет-виданні

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕТИМОЛОГІЇ ТА НЕОЛОГІЇ 6
1.1 Етимологія як наука 6
1.2 Етимологічний аналіз та зв’язок етимології з іншими галузями мовознавства 8
1.3 Головні аспекти походження неологізмів в англійській мові 11
1.4 Роль запозичень в розвитку словникового складу англійської мови та джерела запозичень 13
1.6 Етимологія та класифікація неологізмів 20
1.7 Проблеми асиміляції неологізмів 22
РОЗДІЛ 2 НЕОЛОГІЗМИ В АНГЛОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННІ “THE WORLD OF STRANGE PHENOMENA FORTEAN TIMES”
2.1 Специфіка тлумачення та перекладу неологізмів на інтернет сайті журналу “The World of Strange Phenomena ForteanTimes” 23
2.2 Глосарій неологізмів на прикладі інтернет-видання “The World of Strange Phenomena ForteanTimes” 29
ВИСНОВКИ 46
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48

ВСТУП
Впродовж останніх десятиріч в англійській мові, як і в багатьох інших, виникла велика кількість нових слів, що призвело до необхідності дослідження їхнього походження, вивчення та детального опису. Це, в свою чергу, викликало появу зовсім нової галузі лінгвістики – неології – науки про неологізми, в сферу діяльності якої входить виявлення нових слів та значень, аналіз факторів їх появи, вивчення засобів їх утворення, розробка принципів відношення до них (їх прийняття чи неприйняття носіями мови) та етимологічного аналізу (походження того чи іншого слова в англійській мові) .
На сучасному етапі прослідковується новий поштовх до більш уважного і детального вивчення неологізмів та їх походження, даний процес відбувається внаслідок швидкого зростання їхньої кількості, тобто часта поява нових реалій закономірно вимагає прискорення процесу номінації. Такими закономірностями зумовлена поява значної кількості робіт англійських та американських дослідників, що розробляють різні аспекти неології. Складаються різноманітні словники нової лексики, їх доповнення, додатки та пояснення до них, списки нових слів в Інтернеті.
Поповнення словникового складу мови здійснюється різними засобами. Так, ними можуть бути запозичення з інших мов, розширення значень уже існуючих слів. Усі ці засоби достатньо продуктивні, але визначаючими є моделі словоскладання та афіксального утворення нових мов. Процес збагачення мови за рахунок раніше невідомих одиниць проходить постійно, освіжаючи та оновлюючи мову, приводячи її у відповідність до потреб людей та змін, що постійно відбуваються в світі. Ось чому вивчення системи словотвору англійської мови, її компонентів та ступенів їх активності, продуктивності та варіативності є таким необхідним. Дана проблема була розглянута такими науковцями як: М.М. Маковський, К.Р. Баранцова та І.В. Арнольд, кожен з яких намагався дати своє власне бачення проблеми появи нових слів.
До факторів, що впливають на виникнення нових одиниць (і на всю систему словотвору в цілому) як правило відносяться: екстралінгвістичні фактори – науково-технічний та соціальний прогрес, поширення інформаційного потоку і необхідність передати його з найменшими витратами часу і місця, лінгвістичні фактори – тенденція до мовної економії, прагнення до аналітичності.
Актуальність даного дослідження визначає недостатня вивченість процесів запозичення слів, що відбуваються на сучасному етапі розвитку, неповна визначеність багатьох ключових понять.
Наукова новизна роботи полягає в поглибленні вивчення теорії етимології та неології, походження та класифікація запозичень неологізмів і проблема їхньої асиміляції.
Об’єкт дослідження – неологізми в англомовному інтернет-виданні “The World of Strange Phenomena ForteanTimes” .
Предмет дослідження – вивчення особливостей адаптації неологізмів в сучасній англійській мові на прикладі інтернет-видання “The World of Strange Phenomena ForteanTimes” .
Мета роботи: визначити роль неологізмів в сучасній англійській мові, вивчити шляхи їхнього походження.
Поставлена мета визначила необхідність вирішення наступних завдань:
 виявити основні критерії виділення неологізмів ;
 розглянути основні джерела і шляхи проникнення запозичень в сучасну мову;
 визначити роль і місце неологізмів в словниковому складі англійської мови;
 розглянути особливості запозичення слів на основі етимологічного аналізу;
 розглянути особливості адаптації запозичень-неологізмів в сучасній англійській мові;
 визначити етимологію неологізмів.
В процесі роботи було використано запозичені неологізми добрані з англійських словників, наукових та періодичних видань.
Методи дослідження визначені завданнями, матеріалом, загальною направленістю роботи і носять комплексний характер із використанням компонентного, етимологічного, контекстуального, кількісного аналізу.
Теоретична цінність дослідження – в подальшому розвитку окремих аспектів неології, словникового складу англійської мови.
Практична цінність роботи – використання основних висновків та результатів роботи в теоретичних курсах і спецкурсах з лексикології в вищих навчальних закладах та вивчення неології в школах.
Робота складається зі вступу, двох розділів, списку використаних джерел.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Теоретичні аспекти етимології та неології неологізмів в англомовному інтернет-виданні
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь