Бленд як власне англійський спосіб словотвору. Бленд в українських лексичних інноваціях

60 грн.
Категорія: Філологія

ЗМІСТ
ВСТУП …………………………………………………………………………. 3
РОЗДІЛ I. МІСЦЕ БЛЕНДУ В СИСТЕМІ СЛОВОТВОРУ …………………. 5
1.1. Особливості англійського словотвору………………………………… 5
2.1. Бленд, або явище телескопії…………………………………………… 8
РОЗДІЛ II. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛІВ-
ТЕЛЕСКОПІВ…………………………………………………….. 15
2.1. Основні механізми та моделі утворення телескопізмів………………… 15
2.2. Функціонування слів-блендів в англійській та українській
мовах……………………………………………………………………………. 21
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………. 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………. 28

ВСТУП
Суспільство постійно розвивається та вдосконалюється в політичній, економічній, науково-технічній, духовній, культурній сферах життя, відповідно, і словниковий склад мови також зазнає змін як відображення об’єктивного процесу розвитку суспільства. Процес збагачення, поповнення словникового складу мови на сучасному етапі відбувається переважно двома шляхами: за рахунок зовнішніх резервів, тобто запозичення, і використання внутрішніх резервів мови, тобто словотвору. Англійська мова стрімко поповнює свій словниковий склад, що відбувається переважно за рахунок власних мовних ресурсів, тобто через словотвір та зміну значення наявних одиниць. У сучасних умовах в англійській мові постійно виникають нові слова, поняття, словотворчі моделі. Одним із нових і найпоширеніших способів словотвору в сучасній англійській мові, особливо в її американському варіанті, вважають словозлиття, або телескопію [3, с. 82].
В останні десятиліття кількість телескопізмів у англійській мові постійно зростає і, як слушно зауважують науковці, більшість із них стає невід’ємною частиною словника англійської мови . Збільшення кількості лексичних інновацій, створених шляхом злиття вільно виділених зі складу твірних слів сегментів, урізноманітнення механізмів їх утворення, широка дистрибуція таких лексем у мові та мовленні обумовлюють актуальність дослід¬ження особливостей формування та функціонування телескопійних одиниць.
Об’єктом дослідження є словотвір в англійській та українській мовах.
Предметом дослідження є продуктивний, власне англійський спосіб словотвору, – бленд.
Метою дослідження є розгляд тенденцій розвитку лексико-семантичної системи англійської мови в останні десятиліття, зокрема явища бленду, змін у шляхах та способах збагачення словникового складу на базі аналізу словотворчих, семантичних та фразотворчих процесів. Мета роботи передбачає необхідність вирішення конкретних завдань.
Завдання:
1. Дослідити причини появи явища бленду в англійському словотворі, основні сфери його поширення.
2. Встановити продуктивні моделі формування телескопізмів та їх прагматичні особливості.
3. Простежити тенденцію до використання слів-блендів в англійській та українській мовах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Алымова Т. В., Михайлова Е. В. Функционирование телескопных единиц в английском языке // Нова філологія. – 2009. – №34. – С. 150-153.
2. Бортничук Е. Н., Василенко И. В., Пастушенко Л. П. Словообразование в современном английском языке. – К. : Вища шк., 1988. – 262 с.
3. Галишин І. М. Телескопія як один із новітніх способів словотвору в англійській мові. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2011. – №3 (ч.2). 82-86 с.
4. Елисеева В.В. Лексикология английского языка. СПб: СПбГУ. 2003. 44 с.
5. Єнікеєва С. М. Роль телескопії у збагаченні арсеналу словотворчих засобів сучасної англійської мови. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2007. – №4.- 265 с.
6. Єнікєєва С. М., Єнікєєв Д. С. Роль телескопії в збагаченні лексикону сучасної англійської мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – №8. – 420-426.
7. Заботкина В. И. Новая лексика современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1989 – 19 с.
8. Зацний Ю. А., Янков А.В. Нова розмовна лексика і фразеологія: Англо-український словник. [Електронний ресурс] Вінниця: Нова Книга, 2010. – С. 13-15. Режим доступу:
9. Круць Л. Б. Омельченко Л.Ф. Телескопійні слова сучасної англійської мови та їх структурно-семантична характеристика // Збірник Львівського університету. Іноземна філологія. – Л., 2003 – Вип. 15. – С. 49.
10. Левицький А.Е. Зіставлення функціональних особливостей систем номінативних одиниць англійської й української мов [Електронний ресурс] Режим доступу:
11. Омельченко Л. Ф., Максимчук H. М., Онищенко I. А. Емотивно-оцінні номінанти (на матеріалі англійських структурно-складних одиниць) // Філологічні науки. – 2009. – №5. – С. 519-525.
12. Турчак О.М. Оказіоналізми в мові української преси 90-х років ХХ століття: Автореф. дис. … канд. філол. наук. — Дніпропетровськ, 2005. — 19 с.
13. Халіновська Л. Особливості абревіації а українській авіаційній термінології. /Людмила Халіновська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 2010. – № 675. – С. 50–53.
14. Чумак Л. М. Структурно-семантичні характеристики телескопних слів. [Електронний ресурс]. 2000. – Режим доступу:
15. Шевелева А.П. Структура и семантика телескопических производных с точки зрения когнитивной лингвистики (на материале современного английского языка): Автореф.дис. … канд.филол.наук. – СПб., 2003. – 5с.
16. Янкова І. Blend words: mix & create. [Електронний ресурс] Режим доступу:

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Бленд як власне англійський спосіб словотвору. Бленд в українських лексичних інноваціях
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь