Мовні засоби вираження та особливості відтворення концепту BEAUTY

58 грн.
Категорія: Філологія

ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ І. КОНЦЕПТУАЛЬНА КАРТИНА СВІТУ ТА
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ …………………………………………5
1.1 Концепт як одиниця
мовної картини світу ……………………………………………………………5
1.2 Ментальність концепту у площині національно-мовної
картини світу ……………………………………………………………………..8
ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ ……………………………………10
РОЗДІЛ ІІ. ПЕРЕКЛАД ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ЯК ОСОБЛИВИЙ
ВИД ПЕРКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ……………………………………12
2.1 Міжмовні семантичні відмінності та проблеми перекладу …………12
2.2 Проблеми адекватності перекладу. Мовні засоби ……………………18
ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ ……………………………………..23
РОЗДІЛ ІІІ. СПЕЦИФІКА МОВНИХ ЗАСОБІВ ПЕРЕКЛАДУ
КОНЦЕПТУ BEAUTY …………………………………………………………24
3.1 Концепт BEAUTY/КРАСА в англомовній картині світу ……………24
3.2 Концепт BEAUTY та його відтворення в
українських перекладах ………………………………………………………26
ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ ……………………………………33
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………….34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………37
ГЛОСАРІЙ ………………………………………………………………………40

ВСТУП

Художній переклад давно став важливою складовою частиною розвитку суспільно-естетичної свідомості, потужним чинником взаємодії літератур і культур, що здійснюється не тільки на рівні пізнання особливостей культури іншого народу, а й на рівні взаємовпливу та взаємопроникнення проблематики, стилів, жанрів.
Оскільки одиницею художнього твору є не просто окреме слово, а художній образ, перекладач повинен переносити на тканину твору цей образ цілісно, не порушуючи його внутрішньої структури. Також необхідно звертати увагу на всі відтінки значення лексичних одиниць (не тільки денотативне, а й конотативне та особливо прагматичне), не забуваючи при цьому про контекст культурний, історичний, соціально-політичний, в якому створювався конкретний твір.
Отже, говорячи про мовну картину світу, слід відмітити, що вона являє собою інтерпретацію певним етносом навколишнього світу на основі загальнолюдського та специфічно-національного досвіду.
Лінгвокультурний концепт як одиниця мовної картини світу являє собою тривимірне смислове утворення, яке включає в себе понятійну, образну та ціннісну сторони. Лінгвокультурні концепти, як і мовна картина світу в цілому, переживають еволюцію, переосмислюються з плином часу.
Актуальність проведеного курсового дослідження зумовлюється:
– загальною тенденцією сучасних лінгвістичних досліджень до багатоаспектного аналізу художнього твору, зокрема використання порівняльного аналізу художніх творів оригіналів та їх перекладів;
– необхідністю виявлення основних видів перекладу кожного окремого семантичного концепту, для формування набору інтерпретативних методик при його перекладі з однієї мови на іншу.
Метою курсової роботи є аналіз мовних засобів вираження та особливості відтворення у перекладах концепту BEAUTY.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
– охарактеризувати лінгвокультурний концепт як одиницю мовної картини світу;
– розкрити міжмовні семантичні відмінності та проблеми адекватності перекладу;
– проаналізувати концепт BEAUTY/КРАСА як один із найбільш цікавих і найбільш важливих складників англомовної картини світу;
– визначити мовні засоби вираження та їх відтворення у перекладі концепту BEAUTY.
Предметом курсової роботи виступає концепт BEAUTY.
Об’єктом – мовні засоби вираження концепту BEAUTY, специфіка його відтворення в українських перекладах.
При написанні курсової роботи були використані такі методи дослідження, як описовий метод, метод зіставно-порівняльного аналізу.
Теоретичне значення курсової роботи визначається тим, що її основні положення та висновки поглиблюють і систематизують знання з когнітивної лінгвістики, семантики та культурології, синтезуючи та узагальнюючи існуючі уявлення про концепт. Розробка проблем реконструкції концепту на основі мовних даних сприяє становленню та розвитку категоризації та концептуалізації мови, розширює дані про переклад.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані у викладанні курсів загального мовознавства (розділи «Семантика», «Основи перекладу»), спецкурсах із когнітивної лінгвістики, у практиці перекладу для написання критичних статей та у наукових дослідженнях студентів, магістрів і аспірантів.
Структура курсової роботи: Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, глосарію. Список використаних джерел налічує 35 позицій.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Мовні засоби вираження та особливості відтворення концепту BEAUTY
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь