Стильові особливості ранньої лірики Гете

60 грн.

Скачати курсову роботу

ЗМІСТ
Зміст……………………………………………………………………………….2
Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1 Рання творчість Й.В. Гете в контексті світової культури……………6
1.1 Вплив епохи та літературної комунікації на ранню творчість Гете……6
1.2 Рання лірика Гете як об’єкт літературознавства………………………….8
Розділ 2 Особливості творів раннього періоду творчості Гете……………….12
2.1 Структурний аналіз ліричних творів 1767-1775 років………………….12
2.2 Психологічні мотиви написання творів та їх відображення у тексті…..16
Висновки…………………………………………………………………………..20
Список використаних джерел…………………………………………………….

ВСТУП
Йоганн Вольфганг Гете (роки життя 28.08.1749-22.03.1832) – видатний німецький письменник, поет, науковець та мислитель епохи Просвітництва. Його постать заслужено займає почесне місце серед геніїв людської цивілізації. Й не дивно – творчість цього митця настільки різноманітна, що й до сьогодні не усі її аспекти розкриті.
Актуальність даного дослідження випливає з необхідності глибшого вивчення творчості даного автора та його стилю. На основі опрацьованих джерел було помічено, що твори 1767-1775 років, які становлять особливий період літературної діяльності Гете, недостатньо досліджені в сучасному літературознавстві. Глибокий аналіз поезій та виділення особливих рис у поєднані розглядом специфічних подій та впливів часового проміжку їх написання сприятиме кращому критичному розумінню творчості вказаного періоду та становитиме внесок до загальної скарбниці вивчення літературної спадщини Гете.
Метою дослідження є вивчення особливостей літературної діяльності Гете та виділення специфічних загальних рис поезій раннього періоду його творчості на основі аналізу текстів.
Для реалізацій мети курсової роботи було поставлено такі завдання:
– розглянути особливості культурно-історичної епохи, в межах якої здійснювалась рання поетична творчість Гете;
– проаналізувати стан дослідженості ранньої творчості Гете в літературознавстві;
– здійснити структурний аналіз творів визначеного періоду з метою виділення спільних рис;
– дослідити психологічні особливості та імпульси процесу написання поезій та їх вплив на зміст та художню форму творів.
Об’єктом даного дослідження є такі поезії: «Моїм пісням», «Прекрасна
ніч», «Побачення й прощання», «Майова пісня», «Дика ружа»,
«Фіалка», «Крістель», «Геніальне обертання».
Предметом курсової роботи є стильові особливості вищевказаних
поезій, виділені у кожній з них і зведені до спільних рис.
Для розв’язання поставлених завдань у ході дослідження було
використано літературознавчі та загальнонаукові методи, зокрема:
– метод структуралізму при аналізі текстів творів для виділення спільних рис;
– психологічний метод (психоаналіз) при обґрунтуванні особистих авторських мотивів написання творів та особливості їх втілення у тексті та відображення через нього;
– абстрагування, логічні операції дедукція та індукція при виділенні особливих рис;
Практичне значення даного дослідження полягає у можливості
використання його результатів при вивченні зарубіжної літератури у навчальних закладах у рамках теми «Німецька література ХVІІІ ст.» та у дослідженнях творчості Й.В. Гете.
Структура курсової роботи зумовлена логікою побудови наукового
дослідження, що витікає з об’єкта, предмета, поставленої мети та основних
завдань. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку
використаних джерел.
У вступі обґрунтовується актуальність курсової роботи, виділяється
об’єкт і предмет роботи, формулюється мета, що деталізується в завданнях,
вказуються використані в роботі методи, розкривається практичне значення
дослідження та подається структура курсової роботи.
У першому розділі аналізується рання творчість Гете у взаємозв’язку з
впливом культурно-історичного середовища та здійснюється
літературознавчий аналіз її дослідженості.
У другому розділі здійснюється аналіз ліричних творів та
обґрунтовуються психологічні причини їх особливостей.
У висновках підводяться підсумки дослідження.
Список використаних джерел нараховує 17 позицій, з них 2 наведені
англійською мовою.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Стильові особливості ранньої лірики Гете
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь