Особливості контексту оповідання Старий і море Ернеста Хемінгуея

60 грн.

Скачати курсову роботу

ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЗМІСТУ “СТАРОГО І МОРЯ”, ПОНЯТТЯ КОНТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ТА ЙОГО ПЕРЕДАЧА У ПЕРЕКЛАДАХ …………………………………………………7
1.1 Загальна характеристика твору ……………………………………….7
1.2 Способи тлумачення змісту оповідання ……………………………..9
1.3 Поняття контексту твору та варіантність сприйняття тексту ……..14
1.4 Збереження контексту художнього твору як завдання перекладу ..17
ВИСНОВКИ до Розділу 1…………………………………………………23
РОЗДІЛ 2 РОЗКРИТТЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОНТЕКСТУ ОПОВІДАННЯ ЧЕРЕЗ РОЗГЛЯД ПРОБЛЕМАТИКИ ТВОРУ …………24
2.1 Зображення непереможності людини через висвітлення проблеми перемоги та поразки у творі ……………………………………………………24
2.2 Тема гідності людини у “Старому і морі” …………………………..31
2.3 Тема єдності природи та людини в оповіданні ………….…………37
2.4 Розкриття теми самотності та зв’язків з іншими людьми; поняття гріха в “Старому і морі” …………………………………………………………46
ВИСНОВКИ до Розділу 2…………………………………………………51
РОЗДІЛ 3 ПЕРЕДАЧА КОНТЕКСТУ “СТАРОГО І МОРЯ” В УКРАЇНСЬКОМУ ТА РОСІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДАХ …………..……53
3.1 Лексико-семантичний аналіз перекладів “Старого і моря”…………53
3.2 Передача синтаксичної структури та імплікації оригіналу в перекладах………………………………………………..………………………60
ВИСНОВКИ до Розділу 3……………………………………………..….67
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………..………………69
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………72
ВСТУП
Ернест Хемінгуей займає визначне місце в історії американської літератури, збагативши її своїми невмирущими творами. Мистецтво Е.Хемінгуея пролягає у його вірності традиціям реалізму, прагненні відобразити, зафіксувати дійсність, яка повсякчас змінюється, але й повсякчас існує, водночас будучи тісно пов’язаним із романтичними традиціями суто американського варіанту. Тематика його творів надзвичайно широка, проте кожен його роман, кожне його оповідання, крім суто ідейно-тематичного змісту, містить у собі глибокий історичний, естетичний або й навіть філософський підтекст. Оповідання “Старий і море” не є виключенням, воно вважається одним з кращих творів Е.Хемінгуея, є постійним центром уваги читачів (“Старий і море” є обов’язковим твором для вивчення у загальноосвітніх закладах).
Актуальність теми дослідження полягає у тому, що, зважаючи на широкий інтерес публіки, та критиків зокрема, оповідання отримало велику кількість тлумачень та інтерпретацій. Багато літературознавців розглядають “Старого і море” як символічний твір, хоча, насправді, дане оповідання Е.Хемінгуея – це твір із глибоким філософським контекстом, що і стало основою даної дипломної роботи.
Мета дослідження – довести, що “Старий і море” – не символічний твір, а натомість вказати особливості контексту оповідання, а також успішність передачі цих особливостей у перекладах.
Реалізація мети дослідження передбачає виконання наступних завдань:
– описати способи інтерпретації оповідання “Старий і море”;
– пояснити поняття контексту та інваріантності тексту;
– вказати відмінності контексту від алегорії та символізму;
– охарактеризувати особливості перекладу художнього твору із збереженням контексту оригіналу;
– дослідити особливості контексту оповідання “Старий і море” через дослідження проблематики твору;
– встановити рівень передачі особливостей контексту оригіналу в українському та російському перекладах.
Об’єкт дослідження дипломної роботи є оповідання Е.Хемінгуея “Старий і море”, його український та російський переклади, виконані відповідно.
Предметом дослідження роботи є особливості контексту оповідання “Старий і море”.
У ході написання дослідницької роботи було опрацьовано ряд критичних джерел з даної теми, серед яких найбільшу цінність склали такі праці як “Теорія літератури” за редакцією О.Галича та “Сучасне перекладознавство” В.Комісарова. Праця “Теорія літератури”, а саме та її частина, яка розглядає поняття контексту, стала опорним джерелом для розкриття даного поняття, а також для виявлення основних відмінностей між контекстом, алегорією та символічним у художньому творі. Наукова монографія В.Комісарова “Сучасне перекладознавство” розглядає різноманітні сфери, завдання та проблеми перекладу, проте найбільш корисними для даного дослідження стали ті розділи цієї праці, які пов’язані із перекладом художнього тексту та, власне, передачею контекстуальних особливостей оригіналу у перекладах. У цій праці введено такі поняття як три види виміру тексту: вертикальний (формально-тематичний зміст), горизонтальний (формально-змістова єдність) та глибинний (контекст); врахування даних вимірів тексту є важливим під час перекладу художнього твору, а також під час аналізу уже готових перекладів.
У ході дослідження даної теми було використано такі методи:
– метод теоретичного дослідження (опрацювання критичних джерел з даної тематики);
– метод аналізу-синтезу (вивчення та аналіз проблематики оповідання “Старий і море”);
– метод конкретизації (розгляд кожної теми твору зокрема);
– метод якісного аналізу (дослідження особливостей передачі контексту оригіналу у перекладах через лексико-семантичний та структурний аналіз оригіналу та його перекладів);
– метод порівняння (порівняння особливостей передачі контексту оригіналу в українському та російському перекладах).
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що, згідно із темою даної дипломної роботи, особливості контексту художнього твору було досліджено через опрацювання оригінального тексту, а його переклади послугували лише для аналізу особливостей передачі контексту оригіналу у самих перекладах.
Результати дослідження зумовили його практичне значення, яке полягає у тому, що кожен художній твір містить у собі певний контекст, проте не кожен твір є алегоричним чи символічним. Таким чином, при вивченні особливостей художнього твору, а також перекладі художнього твору, потрібно, перш за все, звертати увагу на його контекст та його особливості.
Дана дипломна робота має наступну структуру роботи: Вступ, 3 Розділи основної частини, Висновки до кожного розділу, Загальні висновки та Список використаної літератури.
У ВСТУПІ розкрито сутність досліджуваної проблеми, об’єкт, предмет, завдання та методи дослідження, подано загальну характеристику роботи.
У РОЗДІЛІ 1 викладено коротку історію створення оповідання “Старий і море”, описано шляхи його інтерпретації, розкрито поняття контексту та передачі контексту в перекладах.
У РОЗДІЛІ 2 досліджено особливості контексту “Старого і моря” через аналіз проблематики цього твору.
У РОЗДІЛІ 3 подано аналіз перекладів оповідання, встановлено рівень передачі особливостей контексту оригіналу.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ підсумовують результати даного дослідження.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ налічує 46 джерел, з них – 23 іноземною мовою.
Загальний обсяг дипломної роботи – 75 сторінок, основна частина – 65 сторінок.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Особливості контексту оповідання Старий і море Ернеста Хемінгуея
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь