Праця жінок та молоді

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАЦІ ЖІНОК ТА МОЛОДІ 6
1.1. Особливості законодавчого регулювання охорони праці в Україні 6
1.2. Особливості законодавчого регулювання охорони праці в світовій практиці 11
РОЗДІЛ 2. ЗАКОНОДАВЧИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІ ЖІНОК В УКРАЇНІ 15
2.1. Законодавче обмеження застосування жіночої праці 15
2.2. Гарантії, компенсації та пільги для жінок, які працюють 23
РОЗДІЛ 3. ЗАКОНОДАВЧИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ 31
3.1. Права молоді у трудових правовідносинах 31
3.2. Прийняття на роботу молоді: загальні критерії та норми 33
3.3. Особливості оплати праці молоді 37
ВИСНОВКИ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44

ВСТУП

Процеси соціально-економічної адаптації у чоловіків і жінок проходять не однаково. Розглянути їх особливості дозволяє популярний останнім часом у вивченні соціальних явищ – тендерний підхід. Ані для кого не секрет, що у сфері зайнятості дискримінація на ринку праці існує тоді, коли до окремих працівників, які володіють однаковими характеристиками за ознакою продуктивності праці, ставляться по-різному через те, що вони представляють різні соціально-демографічні групи. На жаль, дискримінація – складне явище, і його нелегко виявити. Спочатку воно може проявлятися у формі сталих уявлень, приписів щодо тендерного поділу праці, причому не тільки у підприємців, але й більш широко – у всьому суспільстві і навіть у самих жінок, що працюють. Такі уявлення кореняться в культурі, традиціях, нормах і релігійних віруваннях. Вони знаходять відображення в тому, яке значення надається отриманню жінками освіти, у відведенні жінкам репродуктивної, а чоловікам – продуктивної ролі, у приписах щодо «належної» роботи для жінок і чоловіків. Дискримінація жінок впливає на їх соціальний статус та соціальні установки в конкретній ситуації (як сімейно -побутовій, так і суспільній) й тягне за собою зміни у рольових функціях.
Поєднання професійних і материнських функцій змушує жінок відчувати великі перевантаження, що призводить до таких негативних явищ, наприклад, обмеження кількості дітей в сім’ях. Але ще більш негативний вплив має укорінена останнім часом тенденція роботодавців, коли гласно або негласно змушують співробітниць відмовлятися від народження дитини в перші роки роботи.
Актуальність дослідження. Соціально-економічні зміни в українському суспільстві, що відбуваються саме сьогодні, в тому числі зміни на ринку праці, зумовлюють необхідність дослідження особливостей праці жінок та молоді. Зміна політичного режиму в нашій країні, перехід до ринкової економіки в переддефолтному стані, зробили звернення до проблематики ринку взагалі, і до ринку праці зокрема, – особливо актуальним. Нестабільність зайнятості і загроза безробіття, низький рівень заробітної плати, незадовільні умови праці, недотримання трудового законодавства, порушення трудових прав працівників при прийомі і звільненні з роботи – всі ці аспекти сучасного українського ринку праці не дозволяють вважати проблему застарілою.
Проблему особливостей праці жінок та молоді досліджували такі вчені, як Бойко М. Д., Бурак В. Я., Карлицький С. М., Парпан Т. В., Пилипенко П. Д., Ротань В.Г., Зуб І.В., Сонін О.Є., Стичинський Б. С., Чанишева Г. І. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці особливостей праці жінок та молоді та їх законодавчого підґрунтя. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати теоретичні основи дослідження праці жінок та молоді;
2. Узагальнити інформацію про законодавчий захист праці жінок в Україні;
3. Проаналізувати законодавчий захист праці молоді в Україні.
Об’єктом дослідження є особливості в ринку праці сучасної України.
Предметом дослідження є законодавчі акти, що регулюють працю жінок та молоді в Україні.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про особливості праці жінок та молоді та їх законодавче підґрунтя. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Праця жінок та молоді
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь