Порівняння зоофразеологізмів в англійській та українській мовах (на матеріалі творів О Генрі)

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1 ЗООФРАЗЕОЛОГІЗМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
1.1 Зоофразеологізми: їх поняття та походження……………….……7
1.2 Семантичні особливості англійських зоофразеологізмів…….11
1.3 Використання переносного значення назв тварин у зоофразеологізмах…………………………………………………………….13

РОЗДІЛ 2 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ЗООФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
2.1 Співставний аналіз зоофразеологічних одиниць………………17
2.2 Фразеологізми про котів і собак…………………………………20
2.3 Порівняння фразеологізмів, що містять інші назви тварин……24

РОЗДІЛ 3 ПЕРЕКЛАД ЗООФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ ТВОРІВ О’ГЕНРІ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
3.1 Загальні правила перекладу фразеологічних одиниць………….30
3.2 Адекватні способи перекладу зоофразеологізмів у творах О’Генрі…………………………………………………………………………………………………33
3.3 Нові зоофразеологічні моделі у творах О’Генрі…………………….41

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..49

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………….………………52

Вступ
Актуальність теми:
Свого часу Еван Есар сказав: “ Zoo: an excellent place to study the habits of human beings”, – маючи на увазі, що люди за своєю поведінкою схожі на тварин. Тому не дивно, що майже у кожній мові існує особлива група-різновид фразеологічних одиниць – зоофразеологізми. Це стійкі сполучення слів, у яких звички тварин, їх специфічна поведінка переносяться на звички і поведінку людини. Такі фразеологічні одиниці, звичайно, збагачують мову, роблять висловлювання емоційними, експресивними і цікавими, але водночас вони ускладнюють не тільки розуміння тексту людиною, що вивчає дану мову, але й роботу перекладача.
Проблеми при перекладі зоофразеологізмів породжуються не лише випадковими обставинами, а мають об’єктивні причини, які кореняться в самій лінгвістичній природі стійких словесних комплексів. Головна з них полягає у тому, що фразеологічному складу кожної мови притаманні специфічні особливості, внаслідок чого більша частина одиниць однієї мови не знаходять готових рівноцінних еквівалентів у фразеології іншої мови. Крім того, фразеологічний корпус деяких мов містить у собі цілі стилістичні пласти, які не мають аналогів в інших мовах. Суттєвою особливістю, яка може ускладнити переклад, є яскраво виражений колорит багатьох фразеологічних одиниць.
Тому проблема порівняння зоофразеологізмів в англійській та українській мовах є актуальною. Співвставляючи фразеологічні одиниці із компонентом назви тварини у двох мовах, не важко помітити і простежити спільні та відмінні риси в асоціації переносних значень назв певних тварин у свідомості кожного з народів, а, отже, це допомагає уникнути непорозумінь не лише при сприйнятті тексту, а й при його перекладі. Яскравий приклад. Українське стійке словосполучення “чорна кішка” означає, як і англійське “black cat”, одну і ту ж саму домашню тварину – кішку, і одного ж кольору – чорного. Проте в українській культурі згідно з традиціями, повір’ями і забобонами чорна кішка приносить невдачу, а тому словосполучення має заперечну конотацію. В англійській же культурі чорні коти – ознака удачі, неочікуваного щастя, і тому на листівках з надписом “Good luck” сидять лише чорні коти.
Особливо гострою ця проблема стає при перекладі зоофразеологізмів з оригіналів творів авторів, які поруч з уже існуючими ФО вживають або нові, так звані авторські, стійкі сполучення, або модифікують уже відомі із зміною або без зміни їх значення. У таких випадках важливо правильно “розкодувати” на основі контексту вкладене автором у зоофразеологізм значення.
Отже, метою даного дослідження є співставний аналіз англійських та українських зоофразеологізмів для їх порівняльної характеристики та виявлення спільностей та відмінностей у їх використанні в англійській та українській мовах, а також вивчення авторських зоофразеологізмів в оригіналах і перекладах творів американського письменника О’Генрі.
Предмет дослідження:
Порівняльна характеристика англійських та українських фразеологічних одиниць із компонентами назви тварин та переклад вжитих О’Генрі зоофразеологізмів з мови оригіналу на мову перекладу.
Об’єкт дослідження:
Зоофразеологізми англійської та української мов та авторські зоофразеологізми.
Огляд критичної літератури:
При написанні двох перших розділів даної роботи основна увага була зосереджена на фразеологічних словниках як основному джерелі для порівняння. Використовувався Оксфордський словник англійських ідіом і словник фразеологізмів української мови за редакцією В.М. Білоноженка. Крім того, були використані ряд російських та українських джерел інформації, а власне, дослідження Н.Л. Щадріна, А.І. Алехіної, Є.Ф. Арсентієвої, Н.М. Ельянової , С.С. Кузьміна, та ін. Під час роботи над третім розділом було опрацьовано оригінали творів О’Генрі та їх переклади, здійснені В. Мисиком, М. Урновою, Т. Озерським, М. Холмським, Є. Калошниковим. Продовжилась робота над теоритичними аспектами перекладу і модифікацій ФО, висвітлених у працях Т. Казакової, В. Карабана, К. Мізіна, Н. Гнатюка.
Методи дослідження
Під час дослідження було використано методи порівняльного аналізу зоофразеологізмів обох мов, групування та узагальнення.
Завдання роботи:
1. Визначити поняття зоофразеологізму в перекладацькій практиці.
2. Систематизувати знання про походження англійських зоофразеологізмів.
3. Простежити їх семантичні особливості і способи вживання їх переносного значення у складі приказок та ідіом.
4. Проаналізувати зоофразеологізми з позиції співставної стилістики.
5. Дослідити, порівняти і знайти спільні та відмінні риси у вживанні найбільш поширених зоофразеологізмів в обох мовах.
6. Узагальнити основні правила перекладу ФО.
7. Розглянути адекватні способи передачі зоофразеологізмів з мови оригіналу на мову перекладу.
8. Проілюструвати їх використання у перекладах творів О’Генрі.
9. Проаналізувати вживання нових фразеологічних моделей у його новелах.
Структура роботи:
Дана робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. У вступі вказується мета, актуальність, об’єкт, предмет, а також визначаються завдання дослідження.
В першому розділі розглядається, в основному, поняття зоофразеологізму і деякі теоретичні аспекти англійських зоофразеологізмів: їх походження, семантичні особливості і використання у складі приказок та ідіом.
Другий розділ присвячений практичним завданням проблем, а саме: здійснюється спроба співставного аналізу англійських та українських зоофразеологізмів, порівнюються фразеологізми про котів і собак у двох мовах, а також фразеологізми з іншими найбільш поширеними назвами тварин.
У третьому розділі вивчається проблема перекладу зоофразеологізмів на матеріалі творів О’Генрі. Розглядаються загальні правила перекладу ФО та ілюструються на прикладах перекладу зоофразеологізмів із новел цього письменника. Значна увага приділяється абсолютно авторським ФО із зоокомпонентом.
У висновку підсумовуються результати дослідження. Список використаної літератури містить бібліографію опрацьованих критичних джерел, творів О’Генрі та використаних словників.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Порівняння зоофразеологізмів в англійській та українській мовах (на матеріалі творів О Генрі)
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь