Лінгвістичний аналіз політичних промов (на основі промов Президента США Джорджа Буша-молодшого)

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТЕКСТІВ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ 7
1.1 Політична промова як частина політичного дискурсу 7
1.2 Методи аналізу політичних промов 13
1.2.1 Психологічний аналіз. 16
1.2.2 Мотиваційний аналіз. 17
1.2.3. Контент-аналіз. 21
РОЗДІЛ 2 КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОМОВ ПРЕЗИДЕНТА США ДЖОРДЖА БУША (МЛ.) 28
2.1 Психологічний рівень аналізу промов 28
2.2 Мотиваційний рівень аналізу промов 35
2.3 Контент-аналіз політичних промов 40
ВИСНОВКИ 50
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 54
ДОДАТКИ 58

ВСТУП
Політичні тексти, особливо, у формі політичних промов, існують ще з часів зародження держави як такої і політиків чи державних діячів як її керманичів. Перші промови політичного характеру з’явилися в Стародавній Греції з розвитком політики та ораторського мистецтва, хоча, звичайно, їх початками можна вважати промови та заклики, які в додержавний період виголошувалися племінними вождями та старійшинами перед племенем з метою отримати прихильність чи підтримку останнього, а також мобілізувати сили цих протодержавних утворень перед вирішальними битвами чи важливими подіями соціально-побутового рівня. В часи Стародавньої Греції та Риму створення промов піднялося на якісно новий рівень, так як ораторство перетворюється на мистецтво для інтелектуалів. Люди, які досконало володіють цим мистецтвом – оратори – високо цінуються в суспільстві, що в свою чергу примушує їх відшліфовувати свої навички і перетворювати кожну промову на мистецький шедевр. Політичні промови та спічрайтинг як мистецтво їх створення з історичним плином часу еволюціонує, отримуючи від кожної історичної епохи нові риси та додаткові характеристики.
В той самий час слід зауважити, що політичні промови до початку 20 століття аналізувалися лише з точки зору політології чи ораторського мистецтва, залишаючи їх лінгвістичний аспект недоторканим. Лише в 20 столітті з розвитком лінгвістики як самостійної науки політичні промови як невід’ємна частина політичного дискурсу стають об’єктом вивчення з боку науковців.
В наш час дослідженням політичних текстів як частини політичного дискурсу займається Т.В. Юдіна [25], тоді як Г.Г. Почепцов [23] акцентує свою увагу на дослідженні комунікативних аспектів політичного дискурсу. Одним з найавторитетніших науковців у галузі психолінгвістичного аналізу політичних текстів вважається Д. Вінтер [30]. Значний внесок у класифікацію методів аналізу політичних текстів зробив також А.М. Баранов [10]. Щодо використання контент-аналізу при дослідженні дискурсу, зокрема політичного, у вітчизняному науковому просторі розробкою цього методу займаються В.Ф. Іванов [2;3], Б.М. Юськів[8] та інші.
Слід зауважити, що в наш час лінгвістами розроблена ціла система методів аналізу політичних текстів. Психолінгвістичний метод порівняно рідше застосовується лінгвістами для аналізу політичних промов, оскільки правила використання цього методу не є досконало визначеними, а результати вважаються досить суб’єктивними. На противагу психолінгвістичному, контент-аналіз широко використовується науковцями, особливо при дослідженні публіцистичних матеріалів.
Актуальність нашого дослідження, перш за все, полягає у спробі класифікувати правила виконання психолінгвістичного аналізу. По-друге, практичне застосування цього методу дозволяє зробити висновки щодо його об’єктивності та співставити результати психолінгвістичного та контент-аналізу одних і тих же політичних промов. По-третє, в нашому дослідженні здійснюється аналіз політичних промов Джорджа Буша (мл.), який на даний момент є Президентом США, а тому його політичні тексти потребують детального вивчення та аналізу.
Мета нашої наукової роботи полягає у чіткій характеристиці різноманітних методів аналізу політичних промов, визначенні чітких правил здійснення психолінгвістичного аналізу та дослідження на основі зібраного матеріалу промов Президента США Джорджа Буша (мл.).
Досягнення мети передбачає виконання наступних завдань:
1. Визначити місце політичної промови в системі політичного дискурсу.
2. Систематизувати правила виконання психологічного, мотиваційного та контент-аналізу політичних промов.
3. Проаналізувати промови Джорджа Буша-молодшого, використовуючи психологічний, мотиваційний та контент-аналітичний методи.
4. Визначити закономірності між результатами проведеного аналізу та реальним психологічним портретом Джорджа Буша.
5. Порівняти результати психолінгвістичного та контент-аналізу політичних промов.
Об’єктом дослідження є власне політичні промови як невід’ємна частина політичного дискурсу.
Предметом дослідження є аналіз політичних промов Президента США Джорджа Буша-молодшого за допомогою психологічного, мотиваційного та контент-аналітичного методів.
При виконанні даної наукової роботи ми використовували різні методи дослідження, що відповідали різним етапам її підготовки. На початковому етапі нами було використано аналітико-синтетичний метод обробки літературних джерел, який допоміг зібрати та систематизувати теоретичний матеріал, необхідний для даного дослідження. При цьому також застосовувався порівняльний метод з метою визначення, яка інформація є релевантною при висвітленні цієї наукової проблеми. Формуючи дане наукове дослідження в одне ціле, нами використовувався метод синтезу. Зважаючи на різноплановість поставлених завдань, ми застосували емпірико-аналітичний метод, а також при виконанні практичної частини дослідження корисними виявилися методи дедукції та індукції.
Практичне значення даного дослідження полягає у можливості використання результатів психолінгвістичного аналізу промов Джорджа Буша-молодшого з метою прогнозування його поведінки в майбутньому, а також для обгрунтування доцільності основних кроків його політичної діяльності на посту Президента США. З іншого боку, контент-аналіз дозволить нам на основі лише текстів політичних промов зробити висновки про спосіб змалювання соціальної дійсності Президентом США Джорджем Бушем (мл.) та дасть можливість віднайти завдяки квантитативному підрахунку окремих категорій приховану інформацію, закладену політичним діячем для впливу на свою цільову аудиторію.
Наукова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. В першому розділі, який містить два підрозділи, подається теоретичний матеріал щодо місця політичної промови в системі політичного дискурсу та методів аналізу політичних промов. В другому розділі, який складається з трьох підрозділів, подаються результати практичного дослідження промов Джорджа Буша-молодшого на основі використання психологічного та мотиваційного методів аналізу, а також контент-аналізу. Список використаних джерел містить 44 пункти літератури, в тому числі закордонні та інтернет-видання, а також нові публікації науковців. У додатках подаються політичні промови Президента США Джорджа Буша-молодшого, які розглядалися під час здійснення даного дослідження.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Лінгвістичний аналіз політичних промов (на основі промов Президента США Джорджа Буша-молодшого)
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь