Абревіація як засіб номінації

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Філологія

ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………………………………………….. 3
РОЗДІЛ 1 АБРЕВІАТУРИ В КОНТЕКСТІ ФОРМОТВОРУ ………………………….. 6
1.1 Роль формотвору у поповненні словникового складу
англійської мови …………………………………………………………………… 6
2.1 Структурні групи абревіатур …………………………………………………….. 16
3.1 Нові шляхи номінації в галузі комп’ютерної термінології ……….. 19
РОЗДІЛ 2 СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАД АБРЕВІАТУР ……… 27
2.1 Переклад типових абревіатур у комп’ютерних текстах ………………. 27
2.2 Складові частини абревіатур та їх словникових статей ………………. 34
2.3 Процес реєстрації абревіатури у словнику …………………………………. 41
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………………………………… 44
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ………………………………………………….. 45

ВСТУП

Абсолютний прогрес мови, наголошують науковці, насамперед виражається в розвитку словникового складу, саме тому лінгвістичні та соціолінгвістичні питання, пов`язані з розвитком, збагаченням словникового складу, завжди були в центрі уваги мовознавців. Дослідження цих питань дає змогу зрозуміти тенденції розвитку мови взагалі, заглянути в її майбутнє, висвітлити проблему “мова та її середовище”, яка має важливість не тільки для соціальної, але й для “внутрішньої” лінгвістики. Розвиток словникового складу якраз і відбиває процес пристосування мовної системи до нових потреб комунікації у зв`язку з ускладненням середовища.
Кінець ХХ-го століття відзначається глобальними соціально-економічними змінами, людство вступило в новий етап науково-технічного прогресу, який іменується інформаційною революцією. Не випадково, що саме в цей період значно зросли і темпи збагачення словникового складу: в 90-ті роки, за оцінками дослідників, англійська мова щорічно поповнюється 15000-20000 нових одиниць, тоді як на початку XX-го століття приріст становив всього 1000 одиниць на рік. У той же час в 90-ті роки проблемам розвитку словникового складу приділялось значно менше уваги, ніж у 70ті-80ті роки, незважаючи на очевидність більших масштабів кількісних та якісних змін, спричинених бурхливим розвитком економіки, науки, техніки, ускладненням форм суспільного життя.
Актуальність вибору проблеми визначається необхідністю і в той же час відсутністю комплексного аналізу процесів та явищ, які відбуваються в словниковому складі англійської мови наприкінці ХХ століття. Зокрема, виникає необхідність дослідження змін в шляхах, способах та засобах збагачення словникового складу, процесів формування нових дериваційних елементів, які активно відбуваються саме в останні десятиліття; поза увагою вчених здебільш зостаються питання, які пов’язані з внутрішньомовною мобільністю та міграцією лексики, а саме ця мобільність та міграція стає, на нашу думку, важливим, навіть вирішальним фактором розвитку словникового складу сучасної англійської мови; подальше ускладнення позамовного середовища потребує соціолінгвістичного аналізу інноваційних процесів, виявлення конкретних соціальних чинників, які найбільш впливають на ці процеси, розкриття ролі інформаційної революції в лексико-семантичних змінах.
Метою роботи є визначення тенденцій розвитку словотвірної системи англійської мови, змін у шляхах та способах збагачення словникового складу на базі аналізу словотворчих процесів, серед яких особливе місце займають абревіатури як окремий спосіб номінації. Мета роботи передбачає необхідність вирішення конкретних завдань:
 пояснити поняття формотвору і вказати його вплив на поповнення словникового запасу мови;
 з’ясувати що таке абревіатура та виявити її основні структурні групи;
 розглянути нові способи номінації у галузі комп’ютерної лінгвістики;
 дослідити тенденції розвитку окремих ланок словотвору і словотворчої системи взагалі;
 проаналізувати способи і варіанти перекладу комп’ютерних абревіатур;
 встановити складові частини абревіатур та їх словникових статей;
 зареєструвати нову абревіатуру у інтернет-словнику абревіацій;
Об’єктом дослідження слугували нові словоутворення, лексико-семантичних варіантів та словосполучень, які виникли в англійській мові за останні роки. Джерелами абревіатур та інших типів скорочення були словники та довідники нової лексики, періодичні видання англомовних країн.
Предметом дослідження є характерні особливості шляхів словотвору в галузі компютерної лінгвістики, специфіка перекладу та функціонування абревіатур.
Наукова новизна визначається поставленою метою і полягає в тому, що в роботі розкриваються тенденції розвитку лексико-семантичної системи англійської мови, зміни в шляхах, способах та засобах поповнення словникового складу. Вперше було здійснено дослідження інноваційних процесів з урахуванням широкого діапазону варіювання англійської мови, особливе місце відводиться розгляду методики перекладу нових мовних утворень та шлях їх проникання, а також утвердження у словниках.
Практичне значення роботи полягає у можливості застосування інформації для освоєння нових шляхів формування лексики, спроби утворення власних скорочень і подальшого дослідження закономірностей сучасної лексики.
Робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
Перший розділ охоплює інформацію про особливості шляхів формотвору слів, одним з яких є спосіб утворення абревіатур, тенденції в галузі комп’ютерної термінології. Подається матеріал про конкретні причини виникнення нових економічно обґрунтованих способів формування лексики.
У другому розділі ми продовжуємо аналізувати комп’ютерну лексику, але тепер вже більш неформальну, що з’явилася в силу нових світових тенденцій. Також приділяється увага вивченню способів перекладу різноманітних скорочень, зокрема і абревіатур, а також розглядаються механізми реєстрації абревіатур в електронних словниках.
Загальна кількість сторінок бакалаврської роботи становить 50.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Абревіація як засіб номінації”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

5 × 3 =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.