Функції референта в системі управління

60 грн.

Скачати курсову роботу

ЗМІСТ

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження ролі та функцій референта в системі управління 5
1.1. Роль інформації в системі управління та у роботі менеджера 5
1.2. Організація інформаційного обслуговування менеджера 9
1.3. Документаційне забезпечення управління 12
Розділ 2. Сучасне розуміння ролі та значення посади референта в системі управління 21
2.1. Роль референта в інформаційному обслуговуванні менеджера 21
2.2. Посадові обов’язки та вимоги до посади референта у контексті діяльності організації 22
2.3. Знання та навички, що необхідні документознавцю-референту 37
Висновки 40
Література 42

ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Інтенсифікація економіки на основі науково-технічного прогресу, перехід на сучасні методи господарювання, автоматизація і комп’ютеризація інформаційних систем вимагають нових підходів до кваліфікації секретарських кадрів. Організаціям потрібні висококваліфіковані працівники. Сучасний діловод повинен не тільки досконало володіти офісним обладнанням, але й знати управлінський процес, бути обізнаним з усіма головними питаннями розвитку тієї галузі, в якій діє фірма, організація. У перспективі діловод буде брати на себе все більші функції щодо прийняття рішень і поступово стане кваліфікованим спеціалістом з адміністрування.
У США, готуючи діловодів, яких називають “рожеві комірці”, особливу увагу звертають на ходу, міміку, стиль одягу, статуру, жести. Вважається, що діловод повинен досконало володіти мистецтвом створення враження.
Приваблива сила професії діловода пояснюється різноманітністю його функцій, які неважко опанувати за порівняно короткий термін часу.
Професія діловода поєднує в собі дві професії, які відрізняються своїми функціями – секретаря-референта, який веде ділове листування, займається поточними справами окремої особи або установи.
Останнім часом посада діловода набула нового змісту, який суттєво відрізняється від традиційних уявлень про цю професію.
Секретар-референт – це обличчя фірми, установи, організації. Людина цієї професії може працювати у державних, акціонерних, малих підприємствах, установах, аудиторських фірмах, фінансових органах, пов’язаних з комерційною та іншими видами діяльності. Спеціаліст з даного фаху може обіймати посади: секретаря-референта, секретаря-керівника (організації, підприємства, установи), розподілювача робіт, секретаря, секретар-друкарки, секретаря стенографіста, оператора з введенням даних в ЕОМ, працівника відділу кадрів (інспектора, завідуючого), завідуючого канцелярією.
Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження теми курсової роботи.
Об’єктом дослідження курсової роботи є теоретичні засади інформаційної діяльності.
Предмет дослідження – роль та функції референта в системі управління.
Мета роботи передбачає дослідження ролі та функцій референта в системі управління, а також формулювання висновків та узагальнень, що стосуються означеної теми.
Завдання дослідження:
– окреслити теоретичні засади дослідження ролі та функцій референта в системі управління;
– здійснити характеристику ролі та функцій референта в системі управління.
Теоретико-методологічною основою роботи є праці таких дослідників, як Беспянська Г.В., Бондырева Т.Н., Бройдо В.Л., Варенко В., Матвієнко О.В., Палеха Ю.І., Швецова-Водка Н. та ін.
Головні методи дослідження – історико-типологічний, метод теоретичного аналізу й систематизації, соціокультурний аналіз.
Практичне значення. Результати роботи можуть бути використані у підготовці до семінарських та практичних занять, а також для розробки матеріалів конференцій, спецкурсів.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, 2 розділів, висновків, списку використаних джерел.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Функції референта в системі управління
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь