Документознавство як суспільна наука сучасний стан та напрямки розвитку

60 грн.

Скачати курсову роботу

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………. 3

Розділ 1 .Документознавство як суспільна наука ……………………..6
1.1.Історія розвитку документознавства, його об’єкт,
предмет та структура ………………………………………………………15
1.2. Методи документознавчих досліджень……………………………….15

Розділ 2.Сучасний стан документознавства
і напрямки розвитку………………………………………………………18
2.1.Документознавство як наукова дисципліна……………………………18
2.2.Сучасний стан докуметознавства та внесок вітчизняних науковців
у його розвиток…………………………………………………………….. 22
2.3. Перспективи та напрямки розвитку документознавства
в Україні…………………………………………………………………….. 25

Висновки……………………………………………………………………. 28
Список використаної літератури…………………………………………… 32
Додатки

ВСТУП
Актуальність теми курсової роботи: Важливою проблемою документознавства на сучасному етапі є процес його становлення як наукової дисципліни. Фахівців і вчених з документознавства стає дедалі більше, що говорить про стрімкий розвиток даної науки. Проте погляди провідних вчених, що вивчають закономірності створення, функціонування документів, розробляють принципи побудови документно – комунікаційних систем та методи їх діяльності, суттєво відрізняються. Тому потрібен порівняльний аналіз різних підходів, щоб зрозуміти принципи і завдання документознавства як науки. Також для того, щоб тенденція розвитку продовжувалась потрібно визначити основні концепції розвитку.
Особливість і відмінність документознавства від інших наук документно-комунікаційного циклу полягає у тому, що воно вивчає документ як цілісну систему, його властивості, структуру, форму, мову, способи сприйняття та обробки інформації зафіксованої на будь-якому матеріальному носієві.
Розробленість теми: Курсова робота підготовлена на основі вивчення виявленої літератури, в якій відображено досліджувану тему. Серед опрацьованих джерел слід виділити роботи Г.М.Швецової-Водки [ 16; 17 ] та І.Нілової [ 11 ], які досліджують документознавство як наукову дисципліну. Н.М.Кушнаренко [ 9;10 ] висвітлює основні поняття з теорії документознавства. Розробка структури документознавства здійснювалась рядом науковців, такими як М.С.Слободяник [ 15 ] та С.Г.Кулешов [ 7; 8 ]. Місце документознавства в системі наук висвітлено в статтях Ю.Н.Столярова [ 14 ].
Мета курсової роботи полягає у дослідженні процесу розвитку документознавства , його становлення як суспільної науки та визначенні концепцій для подальшого розвитку.
Завдання курсової роботи обумовлені її метою:
• Виявити та проаналізувати літературу з теми курсової роботи;
• дослідити особливості документознавства як суспільної науки;
• визначити об’єкт, предмет та структуру документознаства;
• висвітлити методи документозначих досліджень;
• проаналізувати становлення документознавства як наукової дисципліни;
• з’ясувати сучасний стан документознавства і його місце в системі наук;
• узагальнити внесок вітчизняних науковців у розвиток документознавства;
• окреслити перспективи та напрямки розвитку документознавства в Україні.
Об’єктом дослідження для даної курсової роботи є документознавство як суспільна наука.
Предметом дослідження для даної курсової роботи є сучасний стан та напрямки розвитку науки про документ.
Методи дослідження: обумовлені об’єктом і предметом курсової
роботи, зокрема, застосовано методи аналізу та синтезу, порівняльний та понятійний методи.
Теоретична цінність курсової роботи полягає в тому,що
узагальнюється та систематизується матеріал про погляди провідних науковців у галузі документознавства.
Практична цінність курсової роботи обумовлена укладанням списку літератури, що висвітлює розвиток та становлення документознавства як суспільної науки.
Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми.
У першому розділі розглянуто історію розвитку документознавства, визначено об’єкт, предмет та структуру документознавства, висвітлено методи документознавчих досліджень.
У матеріалі другого розділу проаналізовано становлення документознавства як наукової дисципліни та її місце в системі наук. Узагальнено та систематизовано внесок ввітчизняних науковців у розвиток даної науки, окреслено перспективи та напрямки розвитку документознавства в Україні.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Документознавство як суспільна наука сучасний стан та напрямки розвитку
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь