Політичний лідер і політичне лідерство

60 грн.

Скачати курсову роботу

ВСТУП
Визначення політичний лідер і політичне лідерство дуже широке за своїм змістом. Існує багато різних тлумачень цих понять.
Взагалі лідер – це член певної групи людей, за яким визнано право приймати рішення, авторитетна особа, що регулює відносини між членами всередині групи. Серед інших членів групи лідери виділяються за своїми особистими рисами (волею, рішучістю, здатністю до ризику, харизмом та ін.) чи зовнішніми ознаками (статус, посада, владні повноваження).Але слід розрізняти поняття лідер і керівник. Керівник, на відміну від лідера, висувається знизу догори. Керівництво поставлене в певні рамки , норми, воно стабільне.
Політичний лідер :
• це особа , яка завдяки своїй участі у політиці здійснює постійний вплив на певне об’єднання чи на суспільство вцілому, має авторитет у певній політичній групі чи організації [6; 147] ;
• це символ суспільства і зразок політичної поведінки групи [1; 166];
• голова, керівник політичної партії, суспільно політичної організації чи взагалі якої-небудь групи людей, що користується авторитетом серед її членів [2; 248];
• це той, хто здатен вести за собою інших;
• це першість особи в групі, керівне положення в будь-чому ;
• це член групи, за яким визнається право приймати відповідальні рішення, який є центром організації спільної діяльності і регулювання відносин в групі.
Політичне лідерство – це процес взаємовідносин між людьми, при яких одні знають і виражають інтереси інших, потреби своїх послідовників, і в силу цього володіють престижем і впливом; інші, в свою чергу, віддають їм частину владних, політичних повноважень і прав для здійснення їх ціле направленого представництва і реалізації. В результаті об’єднання в політичному лідерстві цих двох взаємо напрямлених струмів настає дуже важливий для політики стан взаємної мобілізації учасників політичного процесу [2; 247].
З іншої точки зору політичне лідерство:
• це різновид влади, яка напрямлена зверху вниз, представником його є не більшість, а одна людина чи група людей;
• особливий вид підприємництва, що здійснюється на специфічному ринку, при якому політичні підприємці в конкретній боротьбі міняють свої програми вирішення певних питань на керуючі посади [1; 166].
Можна розглядати питання політичного лідерства з точки зору двох підходів: структурно – функціонального та конфліктного. За першим, політичне лідерство – це управлінський статус, соціальна позиція, пов’язана з прийняттям рішень, це керівна посада. А за конфліктним підходом – це вплив на інших людей, групу, який спирається на авторитет, легітимність чи легальність.
Отже, можна зробити висновок, що політичне лідерство – це постійний, авторитетний, легітимний вплив одного чи кількох осіб на все суспільство, організацію чи групу людей і займають владні позиції.
Метою даної роботи є вивчення особливостей діяльності політичних лідерів на політичній арені України.
Досягнення мети роботи передбачає вирішення наступних дослідницьких завдань:
1. З’ясування основних підходів до поняття лідер.
2. Визначення основних етапів формування лідера.
3. Визначення основних критеріїв типологізації поняття політичного лідера.
4. Дослідження особливостей діяльності В’ячеслава Чорно волана політичній арені України.
Структорологічно робота складається з 2 розділів, 5 підрозділів, вступу, висновку, списку використаної літератури, який містить 12 позицій.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Політичний лідер і політичне лідерство
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь