Злочинні наслідки, кваліфікація злочину

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗЛОЧИННІ НАСЛІДКИ: ПОНЯТТЯ, ТИПОЛОГІЯ, ЗНАЧЕННЯ В КРИМІНАЛІСТИЦІ 6
1.1 Поняття та види злочинних наслідків 6
1.2 Злочинні наслідки та основні проблеми Загальної частини кримінального права України 10

РОЗДІЛ 2. ЗЛОЧИННІ НАСЛІДКИ І ПРИЧИННИЙ ЗВ’ЯЗОК У ЗЛОЧИНАХ ПРОТИ ЗАГАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 15
2.1 Вплив злочинних наслідків на кримінальну відповідальність та кваліфікацію злочинів 15
2.2 Злочинні наслідки та об’єктивна сторона складу злочину 23

РОЗДІЛ 3. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ: ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ, ПРИНЦИПИ 28
3.1 Підстави і принципи кваліфікації злочинів 28
3.2 Кваліфікація незаконного заволодіння транспортним засобом 34

ВИСНОВКИ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45

ВСТУП

Роль права полягає у регулюванні та практичному втіленні сторони демократії, що дисциплінує та гарантує дотримання прав і обов’язків, яка набуває в кримінальному праві форму кримінальної відповідальності. Завдання більш повного втілення у всіх сферах суспільних відносин принципу справедливості, безсумнівно, стосується і законодавця, який формулює кримінально-правові норми, і органів, які застосовують ці норми.
Актуальність дослідження. Реалізація ідей справедливості в сфері кримінальної відповідальності може базуватися тільки на застосуванні «рівної міри», «однакового масштабу» до осіб, які вчинили злочини. При цьому, чим точніша та абсолютніша рівність міри і масштабу, тим ефективніша і справедливіша відповідальність, застосовувана до винної особи. В той же час єдиною однаковою підставою відповідальності в кримінальному праві може бути лише вчинений особою злочин, бо межею його покарання має бути межа його діяння. Межа злочину – його суспільна небезпека. Саме тому виключне значення має дослідження поняття «злочинний наслідок», яке пронизує весь зміст кримінального права.
Проблему злочинних наслідків та кваліфікації злочинів досліджували такі вчені, як Берзін П.С., Литвин О.П., Михайленко П.П., Нікулін С.І., Фріс П.Л., Щупаківський Р. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці злочинних наслідків та кваліфікації злочинів. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття та види злочинних наслідків;
2. Узагальнити інформацію про злочинні наслідки та основні проблеми загальної частини кримінального права України;
3. Проаналізувати злочинні наслідки і причинний зв’язок у злочинах проти загальної безпеки;
4. Визначити підстави і принципи кваліфікації злочинів;
5. Коротко охарактеризувати кваліфікацію незаконного заволодіння транспортним засобом.
Об’єктом дослідження є ті сфери соціально-правової дійсності, в яких наслідки поведінки людини мають кримінально-правове значення.
Предметом дослідження є злочинні наслідки в механізмі кримінально-правового регулювання, а також особливості кваліфікації злочинів.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про злочинні наслідки та кваліфікації злочину. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Злочинні наслідки, кваліфікація злочину
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь