Закриття кримінальної справи на досудовому слідстві форми, види і процесуальний порядок

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Юриспруденція

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ……..6
1.1. Підстави та форми закінчення досудового слідства………………………6
1.2. Загальна характеристика закриття кримінальної справи на досудовому слідстві………………………………………………………………………15
Висновки до розділу 1……………………………………………………………..24

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ЗА НЕДОВЕДЕНОСТІ УЧАСТІ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ…………………………………………………………………………………26
Висновки до розділу 2……………………………………………………………..33

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ЗА НАЯВНОСТІ ОБСТАВИН, ЯКІ ВИКЛЮЧАЮТЬ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ…………………………………………………………..35
3.1. Обставини реабілітую чого характеру…………………………………….35
3.2. Закриття кримінальної справи на досудовому слідстві за нереабілітуючими обставинами………………………………………………………..51
3.3. Формально-процесуальні підстави закриття кримінальної справи…..59
Висновки до розділу 3……………………………………………………………..64

РОЗДІЛ 4. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ……………………………………………66

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….69

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………76

ВСТУП

Актуальність дослідження. Актуальність визначеної проблеми полягає у тому, що норми Кримінально-процесуального кодексу України займають особливе місце в правовому полі держави та є одним із найважливіших критеріїв дотримання вимог Конституції України та принципу законності щодо прав осіб у кримінальному судочинстві. Саме у вирішенні реальних завдань забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина важлива роль відводиться правоохоронній діяльності держави, пов’язаній із розслідуванням і вирішенням кримінальних справ.
Завданнями кримінального судочинства, зазначеними у ст. 2 КПК України, є охорона прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, які беруть у ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних й забезпечення правильного застосування Закону, з тим, щоб кожен хто скоїв злочин, був притягнутий до відповідальності й жоден невинний не був покараний.
Високоякісне провадження по справі на підставі закону неминуче повинно привести або к винесенню вироку по справі, або закриттю справи. Закриття кримінальної справи відносно особи, яка помилково була визнана обвинуваченою, не менш важливо, ніж встановлення й викриття, особи, яка дійсно скоїла злочин. Невинного треба, за будь-яких обставин відгородити від даремного, помилкового обвинувачення, реабілітувати перед суспільством, відновити його репутацію. Однак захист прав і свобод людини при закритті кримінальної справи, не може бути надійним без надання зацікавленим особам можливості оскаржити до прокурора, суду окремі процесуальні дії (бездіяльність) та рішення посадових осіб, які здійснюють досудове розслідування справи.
Навряд чи можна визнати досконалим існуючий рівень наукової розробленості проблеми, адже науковці розглядали її з певних, актуальних на час розробки, проблем, та відображали дійсність чинного кримінально-процесуального законодавства та судово-слідчої практики його застосування. Позитивним є те що при всій різноплановості наукових праць їх об’єднує розгляд проблем досудового слідства у відриві від конституційного основоположного початку його сучасної організації –принципу змагальності.
Вищезазначене підтверджує актуальність дослідження проблем закриття кримінальної справи на досудовому слідстві.
Метою роботи є розробка наукових основ інститут закриття досудового слідства в кримінальному судочинстві України, підготовки пропозицій щодо удосконалення його правової регламентації. На основі досягнень науки, узагальнення правозастосовної практики, вітчизняного та зарубіжного досвіду метою також охоплено прагнення оновити наукову концепцію форм закриття досудового слідства в кримінальному судочинстві, пристосувавши її до умов сьогодення.
Для досягнення зазначеної мети були поставлені та вирішувалися наступні завдання:
– охарактеризувати підстави та форми закінчення досудового слідства;
– дослідити загальну характеристику закриття кримінальної справи на досудовому слідстві;
– проаналізувати особливості закриття кримінальної справи за недоведеності участі обвинуваченого у вчиненні злочину;
– вивчити обставини реабілітуючого характеру та їх значення у закритті кримінальної справи за наявності обставин, які виключають провадження у справі;
– з’ясувати закриття кримінальної справи на досудовому слідстві за нереабілітуючими обставинами;
– здійснити аналіз формально-процесуальних підстав закриття кримінальної справи;
– встановити процесуальний порядок закриття кримінальної справи на досудовому слідстві.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають та реалізуються кримінальним процесом на досудовому слідстві.
Предметом роботи є організаційно-правові проблеми, що виникають при застосуванні різних форм та видів закриття кримінальної справи на досудовому слідстві.
В процесі дослідження проблеми застосування форм, видів та процесуального порядку при закритті кримінальної справи на досудовому слідстві було проаналізовано ряд нормативно-правових актів, зокрема: Конституція України, Кримінально-процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Закон України «Про застосування амністії», Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», Указ Президента «Про затвердження Положення про застосування помилування», постанови Пленуму Верховного Суду України.
Даній проблемі увагу приділяло багато науковців. Слід згадати теоретичні розробки наступних вчених: Бауліна Ю.В., Головка Л.В., Гончарова І.Д., Даневського А.Я., Каткова Г.В., Коваленка Є.Г., Маляренка В.Т., Коржанського М.Й., Кубинську О.П., Лобойко Л.М., Михеєнка М.М., Нора В.Т., Михайленка О.Р., Тертишника В.М., Рзаєва О.О.
В процесі дослідження проблеми закриття кримінальної справи на досудовому слідстві (форми, види та процесуальний порядок) було використано ряд методів наукового дослідження. За допомогою діалектичного методу було розглянуто правовий зв’язок між різними формами та видами закриття кримінальної справи на досудовому слідстві. За допомогою формально-догматичного методу було описано кримінально-правове законодавство, що регламентує порядок та умови закриття кримінальної справи. Системно-структурний метод виявився дієвим при аналізі видів закриття кримінальної справи на досудовому слідстві.
Практичне значення роботи. Основні положення роботи можуть бути використані при підготовці підручників та навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, а також при викладанні курсу «Кримінально-процесуальне право». Висновки дипломної можуть бути використані у практиці організації роботи слідчих. Окремі сформульовані у роботі положення мають дискусійний і постановчий характер. Вони можуть стати основою для подальших наукових розробок.
Дана робота має наступну структуру: вступ, чотири розділи, висновки та список використаних джерел. У вступі визначено актуальність, мету, завдання роботи, встановлено об’єкт та предмет роботи, а також проаналізовано рівень розробки теми та практичне значення роботи. У першому розділі досліджується правова характеристика закінчення досудового слідства в кримінальному процесі України. Другий розділ присвячений дослідженню особливостей закриття кримінальної справи за недоведеністю участі обвинуваченого у вчиненні злочину. У третьому розділі аналізується правова характеристика закриття кримінальної справи за наявності обставин, які виключають провадження у справі. У четвертому визначено процесуальний порядок закриття кримінальної справи на досудовому слідстві.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Закриття кримінальної справи на досудовому слідстві форми, види і процесуальний порядок”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

four × four =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.