Поняття договору надання туристичних послуг в цивільному праві України

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

ЗМІСТ

Вступ 3
Розділ І Поняття договору про надання туристичних послуг в цивільному
праві 7
Розділ ІІ Особливості договору про надання туристичних послуг в цивільному праві:
2.1. Істотні умови та особливості договору про надання туристичних послуг 16
2.2. Сторони, їх права та обов’язки в договорі про надання туристичних послуг 20
2.3. Відповідальність сторін у договорі про надання туристичних
послуг 25
Висновки 29
Список використаних джерел та літератури 31
Додатки

Вступ
Передумови виникнення туризму складалися ще в глибоку давнину. Утворення перших держав Стародавнього світу сприяло розвитку культурного обміну і торговельних зв’язків між народами, що, в свою чергу, потребувало достовірних і докладних даних про країни, їх населення та звичаї. Відомо, що перші подорожі здійснювалися ще за часів античності заради торгівлі, завоювань та з релігійними цілями.
З розвитком індустріального суспільства, поліпшення шляхів сполучення, появою залізничного транспорту та пароплавства туризм піднявся на вищий щабель.
У другій половині ХХІ ст. в багатьох країнах Європи виникають самодіяльні туристичні організації – клуби, товариства. Вони розробляють туристичні маршрути, дбають про забезпечення туристів місцями відпочинку, сервісом під час подорожей. Це знаменує початок формування туристичної галузі.
Справжнім зоряним часом для туризму стала друга половина ХХ ст. Саме тоді туризм увійшов у повсякденне життя сотень мільйонів людей на планеті. Попит на туристичні послуги стимулював швидкий розвиток туристичної галузі у багатьох країнах.
До бюджетів країн з розгалуженою інфраструктурою залучаються величезні валютні надходження, створюються робочі місця у сфері обслуговування туристів. Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямків розвитку національної культури та економіки і створює сприятливі умови для надання туристичних послуг. Тому важливою новелою Цивільного кодексу є загальні положення, що стосуються договорів про надання послуг. Зобов’язання про надання послуг – це важлива група договірних зобов’язань, до яких належать перевезення, транспортне експедирування, доручення, інформаційні, а також інші послуги.
Люди прагнуть побачити не лише найвизначніші місця своєї країни, але і побувати за кордоном. Так само як і для багатьох європейських держав, де найпотужнішими є туристичні потоки між сусідніми державами, для України сукупна частка туристичного обміну з Росією, Білорусією, Молдовою впродовж останніх років становить близько 65% загального обсягу турпотоків. Поїздки між сусідніми державами і надалі переважатимуть у структурі міжнародного туризму. Перш за все тому, що дана послуга доступна більшій кількості осіб.
З метою підвищення ефективності туристичної галузі України, поліпшення просування національного туристичного продукту на світовому ринку, проведення широкомасштабної та комплексної реклами туристичного потенціалу, залучення туристів до країни, підвищення іміджу і авторитету нашої держави в туристичному співробітництві, інтеграції нашої країни в європейську спільноту, розвитку національної економіки та культури, ефективного використання туристичних ресурсів, розбудови інфраструктури, залучення до світового інформаційного простору, визначення передового досвіду організації туристичної діяльності розроблено спеціальні заходи щодо розширення можливостей надання туристичних послуг, серед яких удосконалення договірно – правової бази зовнішніх відносин, укладання угод міжурядового та міжвідомчого характеру про співробітництво в галузі туризму.
Досягнення високого методичного та наукового рівня дослідження проблем договору про надання туристичних послуг передбачає відбір найбільш актуальної проблематики, а також конкретне й мотивоване обґрунтування визначення стратегії дослідження, його мети, завдань і предмета.
Метою дослідження є з’ясування сутності договору про надання туристичних послуг в цивільному праві.
Поставлена перед дослідження мета визначила основні завдання наукового пошуку:
1. з’ясувати сутність поняття договору про надання туристичних послуг в цивільному праві.
2. дослідити особливості договору про надання туристичних послуг в цивільному праві.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають в процесі надання туристичних послуг.
Предметом дослідження є нормативні акти, судова практика, погляди вчених – цивілістів, які стосуються договорів про надання туристичних послуг в цивільному праві.
При досліджені проблем договору про надання туристичних послуг в цивільному праві були використані джерела та література різних авторів.
Загальні методи дослідження договору про надання туристичних послуг співпадають із загальнонауковими методами дослідження, які передбачають цілеспрямоване вивчення об’єкта чи явища і розкривають закономірності розвитку даного об’єкта (явища), формують нове знання про нього, пояснюють закони його функціонування і вказують наявні шляхи та форми використання одержаного знання в інтересах суспільства.
Дослідження будується на використані ряду наукових методів і підходів в тій мірі, в якій вони адекватні об’єкту, предмету і завданням дослідження. Основні етапи проведення дослідження є: збір інформації по досліджуваною явищу, обробка наявної інформації, підбиття підсумків.
Головним інструментом дослідження поняття договору про надання туристичних послуг виступає літературний метод, а саме збір і вивчення літературних джерел.
Важливе значення, з урахуванням системності як сутнісної ознаки правової матерії, має системно – структурний метод. За його допомогою було встановлено місце різних правових явищ, що відносяться до самого договору про надання туристичних послуг.
Звичайно, центральне місце серед методів даного дослідження займає формально – логічний метод. Такі прийоми даного методу як опис і аналіз, тлумачення і класифікація застосовувалися при дослідженні практично всіх правових явищ, що пов’язані із категорією договору про надання туристичних послуг.
Застосування у комплексі усіх вищезгаданих методів дасть змогу якнайповніше дослідити те чи інше явище туристичної сфери.
Дослідження складається зі вступу, двох розділів, підрозділів, висновків та списку використаних джерел та літератури.
У першому розділі розглядається типові туристичні послуги, які надаються за договором про надання туристичних послуг. У другому розділі розглядаються особливості договору про надання туристичних послуг в цивільному праві. Другий розділ складається з підрозділи, з яких перший містить істотні умови договору про надання туристичних послуг, другий – сторони, їх права та обов’язки у договорі про надання туристичних послуг і третій – відповідальність сторін у договорі про надання туристичних послуг.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Поняття договору надання туристичних послуг в цивільному праві України
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь