Використання казки на уроках англійської мови

60 грн.
Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Педагогіка

ВИКОРИСТАННЯ КАЗКИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Зміст

ВСТУП………………………………………………………………….. 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КАЗКИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ…..
6
1.1. Особливості методики проведення уроків англійської мови….. 6
1.2. Казка як засіб мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів…………………………………………………………………………
7
1.3. Види казок на уроках іноземної мови……………………………… 11

РОЗДІЛ ІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КАЗКИ ПРИ ОПАНУВАННІ УЧНЯМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ……………………..
15
2.1. Використання казки для формування фонетичних, лексичних і граматичних умінь………………………………………………………..
15
2.2. Методи, прийоми та форми роботи з казкою на різних етапах уроку…………………………………………………………………………
18
2.3. Формування іншомовної компетентності учнів через застосування казки………………………………………………………..
21

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….
24
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….. 26

ВСТУП
Як зазначено у проекті Міністерства освіти і науки України «Реформа загальної середньої освіти. Нова школа: простір освіти для сучасних українців», однією із 10 ключових компетентностей нової української школи є спілкування іноземними мовами [7]. Ця компетентність передбачає уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів; уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування. Саме таку компетентність покликані формувати викладачі іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів.
Для того, щоб досягти формування іншомовної компетентності у своїх вихованців, викладачеві іноземної мови потрібно бути не просто високомайстерним педагогом, але й уміти зацікавити учня предметом. Оскільки контингент загальноосвітніх навчальних закладів – діти різного віку, то активізувати їх навчально-пізнавальну діяльність можна через засіб, що пов’язує їх із дитинством, є його неодмінною складовою. Таким засобом є світ казок, який є своєрідним «містком» між дитинством і реаліями життя. Це цілком прийнятний мотиваційний засіб, здатен активізувати будь-якого учня.
Використання казок на уроках англійської мови уже давно стало предметом особливої уваги методистів, педагогів-практиків, науковців. Використання казки для творчої розповіді досліджували О.О. Фльорина, П.Г. Воробйов, О.С. Ушакова. Застосування казки як інсценівки, гри під час формування іншомовної компетентності учнів вивчали В.К. Мовсесян, В.В. Белоусов, Л.С. Топольницька. Учені дійшли висновку, що казки є засобом розвитку мовлення учнів, їх літературно-творчих здатностей. Незважаючи на те, що про значення казок для розвитку особистості дитини написано дуже багато, окремого методичного чи наукового дослідження, яке б давало вичерпну інформацію про ефективність використання казок на уроках англійської мови, не зроблено. Це й посилює значимість досліджуваної теми.
Актуальність дослідження можливостей використання казки на уроках англійської мови зумовлене необхідністю пошуку нових підходів до активізації учнівського пізнавального інтересу до вивчення іноземної мови, акумуляції усіх можливих ресурсів, спрямованих на розвиток іншомовної компетентності вихованця сучасної школи, зростанням попиту на іншомовні навички у суспільстві.
Мета роботи – дослідити можливості використання казок на уроках англійської мови.
Завдання роботи:
1) проаналізувати особливості методики проведення уроків англійської мови у загальноосвітньому навчальному закладі;
2) охарактеризувати основні види казок, які можуть використовуватись на уроках англійської мови як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності вихованців;
3) визначити способи використання казки для формування учнівських умінь;
4) вивчити методику роботи з казкою на різних етапах уроку англійської мови;
5) проаналізувати вплив казок на формування іншомовної компетенції учнів.
Об’єктом дослідження є урок англійської мови у загальноосвітньому навчальному закладі, а предметом – методи, прийоми, форми роботи з казкою на навчальному занятті.
Матеріалом дослідження є методичні праці (методичні розробки) педагогів-практиків і наукові статті з методики викладання англійської мови, нормативні документи Міністерства освіти і науки України.
Методами дослідження є теоретичний аналіз науково-методичних праць, порівняння й аналогії при підборі методики використання казки на уроках англійської мови, естетичний метод при виборі дидактичного матеріалу.
Практичне значення роботи полягає у тому, що її результати можуть бути реалізовані при розробці та проведенні уроків з іноземної мови вчителями загальноосвітніх закладів і методистами-науковцями для подальших наукових розвідок у цьому напрямі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Блог учителя англійської мови Макари І.М. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
2. Борисова Н.С. Використання казки на уроках англійської мови // Класна оцінка. Освітній портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.
4. Власюк Л. С. Казка як засіб формування позитивної мотивації при вивчення англійської мови: методична розробка / Л.С. Власюк, Н.Л. Савчук, Ж.І. Куровська // Міський методичний кабінет. – Нововолинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4, 2014. – 116 c.
5. Галушка Г.М. Формуємо соціокультурну компетенцію за допомогою казок / Г.М. Галушка. – Харків: Основа, 2008. – 94 с.
6. Городнича Л.В. Лінгвістична казка як методичний прийом формування іншомовних фонетичних навичок молодших школярів / Л.В. Городнича [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
7. Гриневич Л. «Реформа загальної середньої освіти. Нова школа: простір освіти для сучасних українців» / Лілія Гриневич [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
8. Гумовська Т.Ю. Роль казки на уроках англійської мови в початкових классах / Т.Ю. Гумовська // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] – Режим доступу:
9. Жулий Т., Теплицкая О. Сказки и были. Лингвистические миниатюры / Жулий Т., Теплицкая О. – Луганск : Янтарь, 2003. – 124 с., с. 53
10. Івчук І.В. Казка як ефективний засіб вивчення англійської мови / І.В. Івчук. – Нетішин, 2014. – 48 с.
11. Іноземні мови: програма для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов: 5-9 кл. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
12. Казачінер О.С. Використання лінгвістичних казок під час навчання англійської мови / О.С. Казачінер // Англійська мова і література. – 2007. – №33. – С. 2-5.
13. Кононихіна Е.С. Формування лексичних навичок при навчанні іноземній мові молодших школярів / Е.С. Кононихіна // Фестиваль педагогічних ідей «Відкритий урок» [Електронний ресурс] – Режим доступу:
14. Кравчук Т.М. Ефективні засоби формування граматичних навичок учнів початкових класів на уроках англійської мови / Т.М. Кравчук // Матеріали обласної постійно діючої виставки «Сучасна освіта Житомирщини – 2015». – Житомир, 2015. – 36 с.
15. Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В.Н. Ярцева]. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с.
16. Лінінська Ю.Л. Використання казки на уроках іноземної мови ваочаткових класах: посібник для вчителів англійської мови / Ю.Л. Лінінська. – Полонне, 2015. – 37 с.
17. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2е, випр. і перероб. / [Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої].- – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
18. Навчальні програми з іноземної мови для учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
19. Самовик В.В. Використання казки під час навчання граматики / В.В. Самовик [Електронний ресурс] – Режим доступу:
20. Стрельченко К. Використання народних казок у процесі навчання англійської мови / К. Стрельченко // Іноземні мови. – 2012. – №3. – С.65.
21. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / Сухомлинский В.А. – К.: Радянська школа, 1969. – 229 с.
22. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: в 6 т. / [сост. С.Ф. Егоров]. – М : Педагогика, 1989. – Т.4. – 528 с.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Використання казки на уроках англійської мови”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

7 − 6 =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.