Типи трансформацій у процесі перекладу (на прикладі твору Оскара Уайльда Портрет Доріана Грея)

60 грн.

Скачати курсову роботу

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1 ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ…………………………………6
1.1 Проблема адекватності та еквівалентності в художньому перекладі….6
1.2 Поняття словникового відповідника та особливості перекладу безеквівалентної лексики……………………………………………………………………………..12 1.3 Значення контексту у процесі перекладу………………………………………..18
1.4 Типи трансформацій……………………………………………………………………………..22

РОЗДІЛ 2 ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ МОДИФІКАЦІЙ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТВОРУ „ ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ” ОСКАРА ВАЙЛЬДА……….39
2.1 Феномен Оскара Вайльда для українського читацтва……………………………39
2.2 Трансформації при передачі безеквівалентної лексики ………………………..40
2.2.1 Транскодування………………………………………………………………………..40
2.2.2 Описовий переклад та калькування……………………………………42
2.2.3 Перекладацький коментар…………………………………………………42
2.2.4 Контекстуальна заміна……………………………………………………….45
2.3 Модифікації при передачі лексики, що має словникові відповідники….46
2.3.1 Конкретизація……………………………………………………………………………46
2.3.2 Генералізація……………………………………………………………………..50
2.3.3 Емфатизація………………………………………………………………………53
2.3.4 Нейтралізація…………………………………………………………………….56
2.3.5 Контекстуальна заміна………………………………………………………58
2.3.6 Приєднання слова……………………………………………………………..65
2.3.7 Нульовий переклад……………………………………………………………67
2.3.8 Антонімічний переклад……………………………………………………..68
2.3.9 Заміна частини мови………………………………………………………….69

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………………………….71
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………………..73
ВСТУП

Здатність обмінюватися думками за допомогою мови є надзвичайно важливою властивістю людини, без цієї здатності саме існування homo sapiens – „людини розумної” – було б неможливим, оскільки розум людини може розвиватися лише завдяки отриманню різноманітних знань про навколишнє середовище та про саму людину – знань, які їй повідомляють інші люди за допомогою мови. Жодна цивілізація не могла би бути створеною без мови, оскільки цивілізація створюється не окремою людиною, а соціальним колективом, суспільством, а суспільство може існувати лише за умови, що його члени здатні спілкуватися один з одним за допомогою мови, здійснювати мовну комунікацію. Переклад – це спосіб забезпечити можливість комунікації між людьми, які розмовляють різними мовами. Специфіка перекладу, яка відрізняє його від інших видів мовного посередництва, полягає в тому, що він призначений для повноправної заміни оригіналу. Тому одне з головних завдань перекладача полягає в максимально повній передачі змісту оригіналу, і, як правило, фактична спільність змісту оригіналу та перекладу є досить значущою. Однак абсолютна еквівалентність при перекладі – досить рідкісне явище. Оскільки українська та російська мови дуже різняться від англійської, то при перекладі мають місце труднощі передачі не лише лексики, яка не має словникових відповідників, а й слів, що мають еквіваленти у словниках. Зрозуміло, що важливим є не саме слово чи словосполучення, а значення, яке набувається у контексті вихідного тексту. Саме тому дуже часто виникає необхідність застосування перекладацьких трансформацій, які і забезпечують адекватність та еквівалентність перекладу. Мета роботи полягає в аналізі та вивченні особливостей застосування перекладацьких трансформацій при перекладі російською та українською мовами твору О.Уайльда „Портрет Доріана Грея”.

Реалізація мети дослідження передбачає виконання наступних завдань:
– систематизувати та проаналізувати літературу з проблем теорії перекладу;
– опрацювати роман мовою оригіналу та його переклади;
– визначити відмінності у застосуванні трансформацій російськими та українськими перекладачами;
– узагальнити теоретичний матеріал, практичні дослідження перекладознавців та їх рекомендації;
– проаналізувати кожен переклад та виділити в ньому приклади застосування трансформацій;
– порівняти переклади та знайти спільні та відмінні прийоми передачі культурних реалій в українському та російському перекладах;
– порівняти існуючі класифікації прийомів перекладу;
– визначити основні трансформації, застосовані у перекладах роману.

Актуальність обраної теми зумовлюється комплексним вивченням формальної структури чужомовних одиниць у динаміці їх освоєння з необхідною умовою адекватних теоретичних і практичних рекомендацій щодо вимови та написання іншомовних лексем. Об’єктом дослідження є оригінал твору О.Уайльда „Портрет Доріана Грея” („The Portrait of Dorian Gray” by O.Wild), а також український (перекладач Доценко Р.) та російський (перекладач Холмський О.) варіанти перекладу роману. Предметом дослідження є модифікації, застосовані при передачі лексики, яка має відповідники, та безеквівалентних лексичних одиниць роману в перекладах Доценка Р. „Портрет Доріана Грея” та Холмського О. «Портрет Дориана Грея». Теоретично-методологічну основу написання дипломної роботи складають нукові розробки, статті та публікації таких учених як Комісаров В., Казакова Т., Бархударов Л., Латишев Л., Корунець І., Карабан В., Клименко М., Китлицька О., Найда Ю., Кетфорд Дж. Структура роботи – робота складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків до них та списку використаної літератури. Теоретичне і практичне значення нашого дослідження полягає в тому, що його результати, висновки і рекомендації можуть бути використані вчителями, викладачами, студентами, перекладачами у практичній та навчальній діяльності.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Типи трансформацій у процесі перекладу (на прикладі твору Оскара Уайльда Портрет Доріана Грея)
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь