Передача безеквівалентних граматичних конструкцій при перекладі роману Оскара Вайльда Портрет Доріана Грея

60 грн.

Скачати курсову роботу

Зміст

Вступ. 4
I. Способи перекладу безеквівалентних граматичних конструкцій: 8
1.1 Способи перекладу інфінітивних конструкцій. 9
1.1.1 Переклад об’єктних інфінітивних конструкцій 10
1.1.2 Переклад суб’єктних інфінітивних конструкцій 13
1.1.3 Переклад інфінітивної конструкції з прийменником for. 17
1.2 Способи перекладу дієприкметникових конструкціій. 21
1.2.1 Переклад об’єктних дієприкметникових конструкцій 21
1.2.2 Переклад суб’єктних дієприкметникових конструкцій 23
1.2.3 Переклад абсолютних дієприкметникових конструкцій. 25
1.3 Способи перекладу герундіальних конструкцій. 26
II. Передача безеквівалентних граматичних конструкцій при перекладі роману Оскара Вайльда „Портрет Доріана Грея”: 29
2.1 Особливості передачі інфінітивних конструкцій в перекладах роману 29
2.1.1 Передача суб’єктних інфінітивних конструкцій. 29
2.1.2 Передача об’єктних інфінітивних конструкцій 36
2.1.3 Передача інфінітивних конструкцій з прийменником for 40
2.2 Особливості передачі дієприкметникових конструкцій в перекладах роману 44
2.2.1 Передача об’єктних дієприкметникових конструкцій 44
2.2.2 Передача суб’єктних дієприкметникових конструкцій 45
2.2.3 Передача абсолютних дієприкметникових конструкцій 49
2.3 Особливості передачі герундіальних конструкцій в перекладах роману 52
Висновки 58
Список використаної літератури 62

Вступ.
Тема перекладу безеквівалентних граматичних конструкцій, що широко використовуються в художній літературі і надають висловлюванню особливого смислового навантаження, є надзвичайно важливою та актуальною в сфері перекладознавства. Варто зазначити, що для виконання перекладу знання граматики та способів передачі граматичних явищ важливіше за знання термінології, тому що відповідники термінів можна достатньо швидко знайти у спеціальному перекладному словнику, в той час як пошук відповідника граматичної форми або безеквівалентної граматичної конструкції може виявитись досить довгим, якщо не знати їхнього перекладного відповідника. Різнобіжності в будові англійської та української мов, у наборі їхніх граматичних форм та конструкцій становлять велику групу граматичних труднощів перекладу, що і зумовлює необхідність вивчення і розробки шляхів адекватного перекладу безеквівалентних граматичних явищ за допомогою використання граматичних трансформацій, які допомагають уникнути неадекватного буквального перекладу. Внаслідок граматичних трансформацій буквальний переклад адаптується до норм мови перекладу та стає адекватним.
Вміння та навички перекладацьких трансформацій становлять істотний компонент компетенції перекладача, і тому їх виробленню та правильному застосуванню слід надавати належної уваги. Дослідженню перекладу безеквівалентних граматичних конструкцій було присвячено багато праць відомих науковців.
Карабан В. І. в книзі «Переклад англійської наукової і технічної літератури» виділяє п’ять способів перекладу об’єктного предикативного інфінітивного звороту. Крім того, він розглядає проблеми перекладу безеквівалентних граматичних конструкцій, враховуючи їх синтаксичні функції у реченні.
Казакова Т. А. в книзі «Практические основы перевода» пропонує п’ять загальних правил перекладу безеквівалентних лексико-граматичних елементів. Автор детально пояснює окремі випадки застосування того чи іншого способу перекладу, вказуючи в яких ситуаціях вживання певного правила є доречним.
Коміссаров В. Н. в своїй книзі «Слово о переводе» зосереджує увагу на перекладі абсолютної дієприкметникової конструкції і виділяє чотири способи її перекладу. Однак, дослідник зазначає, що різнобіжності граматичного значення абсолютної конструкції та зміст структур використаних при перекладі будуть в кожному випадку різними. Автор вказує на специфіку та особливості кожного з чотирьох зазначених способів перекладу.
Корунець І. В. робить ґрунтовне дослідження не лише окремих безеквівалентниих граматичних конструкцій, а й усіх конструкцій в цілому. Він структурно і детально пояснює особливості вживання цих конструкцій та доцільність використання того чи іншого способу перекладу, вдаючись до порівняльного аналізу цих способів.
Об’єкт дослідження: переклад та оригінал роману Оскара Вайльда „Портрет Доріана Грея”.
Предмет дослідження: передача безеквівалентних граматичних конструкцій в перекладах роману Оскара Вайльда „Портрет Доріана Грея”.
Мета роботи: з’ясувати, які способи перекладу безеквівалентних граматичних конструкцій пропонуються сучасними науковцями та перекладачами і які з них є найбільш вживаними.

Завдання:
– по-перше: співставити думки різних дослідників стосовно проблеми перекладу безеквівалентних граматичних конструкцій,
– по-друге: проаналізувати, які способи передачі безеквівалентних граматичних структур застосували Р. Доценко та М. Абкіна при перекладі роману Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея»,
– по-третє: спробувати пояснити вибір того чи іншого способу передачі безеквівалентних граматичних конструкцій в роботах Р. Доценка та М. Абкіної і дати оцінку адекватності їх перекладів,
– по-четверте: проаналізувати особливості українського та російського варіантів перекладу роману Оскара Вайльда „Портрет Доріана Грея”,
– по-п’яте: зробити кількісний аналіз частоти вживання безеквівалентних граматичних конструкцій в романі Оскара Вайльда „Портрет Доріана Грея” та навести підрахунки в процентному відношенні.
В роботі було використано метод аналізу та синтезу, а також компаративний метод.
Новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше було зроблено порівняльний аналіз українського та російського варіантів перекладу роману Оскара Вайльда „Портрет Доріана Грея”.
Практична цінність: роботу можна застосовувати як методичний посібник при вивченні граматичних проблем перекладу, а особливо перекладу безеквівалентних граматичних конструкцій.
Теоретична цінність полягає в тому, що робота містить погляди різних вітчизняних науковців на проблеми перекладу безеквівалентних граматичних конструкцій, тобто вона включає всі основні правила перекладу безеквівалентних конструкцій.
Структура роботи. Дана робота складається зі вступу, двох частин, висновків та списку використаної літератури. В першому розділі розглядається теоретична база вивчення способів перекладу безеквівалентних граматичних конструкцій. Другий розділ присвячений аналізу перекладів роману Оскара Вайльда „Портрет Доріана Грея”, виконаного Р. Доценком та М. Абкіною. В цьому розділі також робиться спроба виділити характерні особливості українського та російського варіантів перекладу в порівнянні з текстом оригіналу. Крім того, в цьому розділі наводиться аналіз частоти вживання безеквівалентних граматичних конструкцій.
Джерельна база. В роботі були використані праці наступних авторів: Корунця І. В. «Теорія і практика перекладу», Коваленка А. Я. «Науково-технічний переклад. Граматичні основи перекладу», Коміссарова В. Н. «Слово о переводе», Карабанова В. І. «Переклад англійської наукової і технічної літератури», Казакової Т. А. «Практические основы перевода», Толстого С. С. «Основы перевода с английского языка на русский», Федорова А. В. „О художественном переводе”, „Основы общей теории перевода”, Поповича А. В. „Проблемы художественного перевода” тощо.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Передача безеквівалентних граматичних конструкцій при перекладі роману Оскара Вайльда Портрет Доріана Грея
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь