Сучасні освітні технології

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Психологія

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 6
1.1 Типологія освітніх технологій 6
1.2 Сучасні технології в педагогіці та в інших освітніх галузях 7
1.3 Особливості практичного використання певних інноваційних навчальних технологій 15
РОЗДІЛ 2 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 28
2.1 Психологічні готовність до навчання у ВУЗі та її роль 28
2.2 Психологічні умови ефективного впровадження сучасних освітніх технологій 29
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
ДОДАТКИ 39

ВСТУП

Високі технології стукають в освітні двері. Стукають вони не боязко, ніби учень, що спізнився на урок, а голосно і наполегливо. Це й не дивно, адже стільки сил і грошей вкладено на державному рівні, щоб підняти на ноги справу глобальної інформатизації, впровадження сучасних освітніх технологій, ведеться підтримка розробників мультимедійних освітніх ресурсів, в школи постачається комп’ютерна техніка, забезпечується доступ до Інтернету, йде робота з навчання та підвищення кваліфікації вчителів інформаційних технологій.
Актуальність дослідження. Сьогодні найбільш важливим завданням реформування системи освіти в нашій країні є підготовка освіченої, творчої особистості та формування в неї фізичного й морального здоров’я. Варто підкреслити, що вирішення цього поставленого завдання передбачає психолого-педагогічне обґрунтування змісту й методів навчально-виховного процесу.
На сьогоднішній день університети та інституті готові впроваджувати сучасні педагогічні технології, найбільш популярними серед яких є комп’ютерне та дистанційне навчання, навчання із залученням інтерактивних методик, навчання за технологією тренінгу.
Викладачі та психологи, а також методисти фахових дисциплін відчувають потребу у впровадженні таких методик, адже вони мають на меті допомогти реалізації особистісного підходу до студента. Саме такий підхід є одним із найважливіших принципів організації навчально-виховної роботи.
Мусимо зазначити, що в наші дні викладати дисципліни традиційно вже не є доцільним та можливим, адже в центрі навчального процесу знаходиться викладач, а студенти мовчки сприймають матеріал, слухають пояснення на лекціях або звітують на семінарських і практичних заняттях, виконують контрольні завдання, складають заліки, іспити, одержують оцінки за ті знання і навики, які набули у процесі навчання.
Впровадження інтерактивних методик у викладання фахових дисциплін дає змогу докорінно змінити ставлення до об’єкта навчання, перетворивши його на суб’єкт. Студент стає співавтором лекції, семінарського заняття тощо.
Проблему сучасних освітніх технологій досліджували такі вчені, як Ігнатенко М., Дорогунцов С., Зубченко О., Остапчук У., Пультер С., Селевко Г., Сопіна В. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці сучасних освітніх технологій та необхідності їх впровадження. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати типологію освітніх технологій;
2. Проаналізувати сучасні технології в педагогіці та в інших освітніх галузях;
3. Дослідити особливості практичного використання певних інноваційних навчальних технологій;
4. Дати характеристику психологічної готовності до навчання у ВУЗі та її ролі;
5. Коротко охарактеризувати психологічні умови ефективного впровадження сучасних освітніх технологій.
Об’єктом дослідження є сучасна система освіти в Україні.
Предметом дослідження є методи та засоби навчання в освітній системі України.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4. Табличний: для створення таблиць в роботі.
5. Метод синтетичного аналізу. Полягає у вивчені сукупності елементів, що утворюють систему.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про сучасні освітні технології. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Сучасні освітні технології
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь