Правові основи погашення податкових зобовязань в процедурі банкрутства

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………………………………………….2

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ…………………………………………………………………………………………………………….6
1.1. Поняття, виникнення, зміна та виконання податкового обов’язку…6
1.2. Податковий борг та способи його погашення…………………………………12

РОЗДІЛ ІІ. ПРАВОВА ПРИРОДА ІНСТИТУТУ НЕСПРОМОЖНОСТІ ТА БАНКРУТСТВА………………………………………………………………………………………………………….21
2.1. Основні поняття інституту неспроможності……………………………………21
2.2. Правовий статус сторін погашення податкових зобов’язань в процедурі банкрутства……………………………………………………………………………………..31

РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА……………………………………………………..44
3.1. Особливості відкриття провадження у справах про банкрутство за позовними заявами до господарського суду державних податкових органів…44
3.2. Особливості погашення податкових зобов’язань в судових процедурах………………………………………………………………………………………………………..55
3.3. Особливості погашення податкових зобов’язань при укладенні мирової угоди……………………………………………………………………………………………………61

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………………………..69

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ…………………………..74

ДОДАТКИ

ВСТУП
Актуальність дослідження. Після розпаду СРСР Україна стала на шлях ринкових реформ. Перехід від одних економічних відносин до інших зазвичай супроводжується спадом виробництва, інфляцією, кризою неплатежів, що негативно впливає на господарюючі суб’єкти. Стає очевидним, що для оздоровлення неспроможних підприємств потрібен спеціальний механізм у вигляді інституту неспроможності (банкрутства), який існує в усіх державах з ринковою економікою.
Відносини неспроможності (банкрутства) багатозначні та багатогранні. Вони виникають у разі неможливості задоволення боржником вимог кредиторів. В сучасній економічній ситуації в Україні непоодинокі випадки виникнення заборгованості суб’єктів підприємницької діяльності з податків та інших обов’язкових платежів, визначених законодавством. В таких випадках право ініціювати відкриття провадження у справах про банкрутство мають податкові органи нашої держави. Їх діяльність повинна відбуватися у чітких межах, встановлених законодавством. Це надасть змогу швидко та в повній мірі погасити заборгованість перед бюджетами та іншими державними цільовими фондами. Тож дослідження підстав та порядку ініціювання процедури банкрутства податковими органами з метою погашення заборгованості платників податків надасть змогу наповнювати бюджети у встановлених межах. Це, в свою чергу, сприятиме розвиткові економіки та забезпечить соціальні виплати населенню України.
В центрі уваги науковців досить часто перебуває інститут неспроможності, умови та порядок ініціації справи про банкрутство, судові процедури в справах про банкрутство. Проте участі податкових органів в даному процесі вони торкалися лише побіжно.
Метою даного дослідження є поглиблене вивчення особливостей, специфіки, порядку та проблем правового регулювання погашення податкових зобов’язань платників податків в процедурі банкрутства.
Для досягнення даної мети були поставлені та вирішенні наступні завдання:
– визначення правової природи податкового обов’язку;
– з’ясування поняття податкового обов’язку;
– дослідження підстав та умов виникнення, зміни та припинення податкового обов’язку;
– встановлення способів погашення податкового боргу;
– аналіз суті та проведення правової характеристики відносин неспроможності та їх спільних рис з іншими подібними і суміжними відносинами;
– вивчення правового статусу учасників у відносинах неспроможності, їх видів та особливостей;
– з’ясування особливостей відкриття провадження у справах про банкрутство за заявами до господарського суду державних податкових органів;
– визначення особливостей погашення податкових зобов’язань в наступних судових процедурах: процедура розпорядження майном боржника, санація (відновлення платоспроможності боржника), ліквідація боржника;
– дослідження специфіку погашення податкових зобов’язань при укладенні мирової угоди.
Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, які виникають внаслідок неспроможності господарюючого суб’єкта та погашення ним податкових зобов’язань.
Предметом роботи організаційні та правові проблеми, що виникають в ході погашення зобов’язань в процедурі банкрутства.
В процесі збору та аналізу інформації під час виконання завдань дослідження були використані ряд методів. Формально-логічний метод використовувався при дослідженні процедур, що застосовуються до боржника, а також при формуванні понять правового регулювання відносин, що виникають при погашенні податкових зобов’язань та відносин неспроможності. Використання діалектичного методу дало можливість встановити органічні зв’язки між досліджуваними явищами, наприклад, між погашеннями податкових зобов’язань та ліквідацією боржника. За допомогою структурно-функціонального методу досліджувалися елементи процедури відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом. Порівняльно-правовий метод виявився дієвим при порівнянні різних видів судових процедур.
В процесі дослідження правових основ погашення податкових зобов’язань в процедурі банкрутства було вивчено та проаналізовано ряд нормативно-правових актів, зокрема, Господарський процесуальний кодекс, Закон України „Про систему оподаткування”, Закон України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та інші.
Також були проаналізовані теоретичні розробки науковців, що приділяли увагу даному питанню. Так, проблемі визначення правової природи податкового обов’язку, а також підставі його виникнення, зміни та виконання присвячені окремі розділи у працях Кучерявенька М.П., Беха Г.В., Петрової Г.В. Дослідженню правової природи інституту неспроможності та процедурі банкрутства та встановленню правового становища учасників процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом приділені праці Джуня В.В., Афанасьєва Р.Г., Тітова М.І. Окремі судові процедури висвітлені в наукових дослідженнях Полякова Б.М., Телюкіної М.В., Нікітіної О.А., Радзивілюк В.В.
Дана робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел та літератури. Перший розділ присвячений дослідженню правової природи податкового обов’язку, встановлення його поняття, а також підстав виникнення, зміни, припинення та виконання. Крім того, в даному розділі розглядається поняття податкового боргу та способів його погашення. В другому розділі встановлюється правова природа інституту неспроможності та процедурі банкрутства, а також правовий статус учасників погашення податкових зобов’язань в процедурі банкрутства. В третьому розділі розглядаються наступні проблеми: особливості відкриття провадження у справах про банкрутство за позовними заявами до господарського суду державних податкових органів, особливості погашення податкових зобов’язань в судових процедурах, особливості погашення податкових зобов’язань при укладенні мирової угоди.
Практичне значення даного дослідження полягає у тому, що отримані результати теоретичних знань можуть бути використані у професійній діяльності юриста у галузях фінансового, податкового, господарського, цивільного та господарсько-процесуального права. Описані основні положення даного дослідження можуть бути ефективно та позитивно використані у зазначених ситуаціях як боржниками, так і кредиторами, а також іншими учасниками погашення податкових зобов’язань у перелічених в роботі процедурах. Слід зазначити, що результати роботи можуть використовуватися у професійній підготовці студентів-юристів, як при вивченні банкрутства у складі господарського права, так і в межах окремої дисципліни присвяченій відновленню платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Правові основи погашення податкових зобовязань в процедурі банкрутства
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь