Характеристика стадій кримінального процесу

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАДІЙ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 6
1.1 Загальне поняття про кримінальний процес 6
1.2 Стадії у кримінальному процесі: суть і значення 12
РОЗДІЛ 2 СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ
ХАРАКТЕРИСТИКА 16
2.1 Основні стадії кримінально-процесуального судочинства 16
2.2 Виняткові стадії кримінально-процесуального судочинства 27
Висновки 30
Список використаних джерел та літератури 32

Вступ

Кримінальний процес являє собою таку специфічну галузь, у якій знаходить своє відображення правоохоронна функція держави. Це особлива діяльність, яка виконується спеціальними органами держави, і важливо знати, яке місце займає кримінальний процес у закріпленні основ державного та суспільного життя, забезпеченні законності та правопорядку, розкритті та розслідуванні злочинів.
Від правильного розуміння поняття, змісту та завдань кримінального процесу залежить і загальний підхід до вивчення кримінально-процесуальної форми, гарантій, стадій, правовідносин та функцій.
Діяльність органів дізнання, слідства, прокуратури та суду із розслідування та судового розгляду кримінальних справ носить суспільно-правовий характер. Злочин завжди заподіює державі, суспільству, громадянам певну шкоду, і це зобов’язує державні органи, які покликані вести боротьбу із злочинністю в межах своєї компетенції, порушувати кримінальні справи у кожному випадку виявлення ознак злочину, застосовувати всі передбачені законом заходи, до встановлення подій злочину, осіб, винних у його вчиненні, до їх покарання.
Діючи в цьому напрямку, правоохоронні органи вирішують загальні завдання боротьби із злочинністю.
Актуальність дослідження. Для того, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до кримінальної відповідальності та покараний, необхідно всебічно та повно встановити всі обставини вчиненого злочину, викрити винуватого, забезпечити його участь у досудовому слідстві та в суді. З цією метою передбачений певний порядок діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду, який регулюється кримінально-процесуальним правом.
Цю діяльність, яка здійснюється в особливому порядку, називають процесуальною. Вона пов’язана із застосуванням заходів процесуального примусу і тому детально регламентована кримінально-процесуальним законом. Він визначає, по-перше, послідовність дій державних органів з моменту виявлення злочину до прийняття відповідного рішення судом; по-друге, права та обов’язки громадян, які беруть участь у кримінальному процесі; по-третє, форму та зміст провадження слідчих та судових дій, а також закріплення їх результатів; по-четверте, підстави та умови прийняття процесуальних рішень.
Кримінально-процесуальна діяльність здійснюється у формі правовідносин, які виникають між суб’єктами кримінально-процесуальної діяльності, які наділені певними правами та обов’язками.
Кримінальний процес – це не тільки діяльність державних органів та осіб у встановленому законом порядку, але й система процесуальних дій, які розподілені на стадії.
Всі стадії кримінального процесу тісно пов’язані між собою, проте одна від іншої відрізняється безпосередніми завданнями, які притаманні лише цій стадії, особливим колом учасників, специфікою процесуальних відносин, а також прийняттям кінцевого рішення. Характеризуючи всі стадії кримінального процесу без винятку, слід відзначити, що вони характеризуються певними ознаками, які притаманні кожній з них.
Проблему характеристики стадій кримінального процесу досліджували такі вчені, як Михеєнко М.М., Нір В.Т., Тертишник В.М. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є особливості кримінально-процесуального права України.
Предметом дослідження є стадії кримінального процесу.
Мета дослідження полягає в характеристиці стадій кримінального процесу. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття кримінального процесу;
2. Проаналізувати суть та значення стадій кримінального процесу;
3. Дати характеристику стадіям кримінального процесу;
4. Коротко охарактеризувати виняткові стадії кримінально-процесуального судочинства;
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод аналізу. Даний метод полягає у загальному вивчені предмету, його осмислені.
3. Метод синтезу. Суть цього методу полягає у вивчені предмета в цілісності.
4. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
5. Метод синтетичного аналізу. Полягає у вивчені сукупності елементів, що утворюють систему..
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про стадії кримінального процесу.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Характеристика стадій кримінального процесу
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь