Віктимна поведінка потерпілої при зґвалтуванні

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

Зміст
Вступ . ……3
Розділ І. Загальні засади віктимології
1.1. Поняття віктимології………………………………………………………………6
1.2. Історія віктимології………………………………………………………………..
Розділ П. Поведінка потерпілої при зґвалтуванні
2.1. Поняття жертви злочину…………………………………………
2.2. Психологія потерпілої…………………………………………………………..
2.3. Види віктимної поведінки……………………………………….

Розділ Ш. Соціально-психологічна і правова профілактика віктимної поведінки та умови захисту жінок від сексуального насилля

Висновки………………………………………………………………………………………….. 37
Список використаних джерел та літератури 38
Вступ
Актуальність дослідження. В останні роки в різних країнах спостерігається тенденція зміщення розвитку законодавчої політики і правоприкладної практики від загального виділення жертв насилля до жертв сексуального зґвалтування, насилля в сім’ї, насилля в ставленні до дітей, жінок. В усьому світі особливо складна соціально-правова проблема – це захист від сексуального насилля жінок.
І, як свідчать дані цілої низки авторів, результатами сексуальних злочинів являються негативні зміни в психіці жертв зґвалтування, виникнення у них психічних та соматичних захворювань, поява схильності до асоціальних вчинків і, в досить великій кількості, – до злочинних актів. Тому вирішення проблеми зґвалтування жінок потребує багаторівневого, комплексного підходу, починаючи зі створення спеціальних державних програм, вивчення й аналізу позицій з декількох наук та закінчуючи розробкою методів і сучасних технологій в роботі соціально-психологічних, педагогічних та юридичних працівників.
Зростаючий потік наукових праць, присвячених різним аспектам цієї проблеми, свідчить про її актуальність і розуміння дослідниками необхідності її вирішення. Але водночас уважний аналіз літератури показав, що багато важливих питань залишаються не з’ясованими. Як показано багатьма авторами, жертвами зґвалтування найчастіше стають найменш захищені прошарки населення: жінки і діти (Л.М.Щеглов, 1997; Н.Д.Ярославцева,1998). В літературі також підкреслюється, що особливо підвищена віктимність властива неповнолітнім дівчаткам та жінкам, що пояснюється особливостями їхнього психологічного стану.
Дослідники, які займаються проблемою віктимності жертв злочинів, зокрема, зґвалтування, підкреслюють високу значущість у здійсненні злочину індивідуально-особистісних рис потерпілих.
Водночас деякі дослідники вважають, що умовою формування віктимності являється взаємодія особистісних якостей індивіда з зовнішніми факторами. При цьому, юристи впевнені, що проблему зґвалтування жінок та їх віктимності слід вирішувати з кримінологічних та кримінально-правових позицій, а психологи наголошують на важливості розкриття ролі особистісних якостей в цьому процесі.
В зв’язку з цим стає зрозумілим, що саме юридична психологія у найбільшій мірі може окреслити кордони даної проблеми, хоча однозначно – цю проблему треба вирішувати з міждисциплінарних позицій.
Крім того, незважаючи на те, що ця проблема досліджується різними фахівцями, багато її аспектів залишаються невирішеними. До них належать такі питання як: 1) взаємозв’язок між індивідуально-особистісними якостями особи і потенційною можливістю її стати жертвою зґвалтування; 2) роль соціальних умов та виховання в сім’ї у формуванні віктимності; 3) значення правової компетенції в сексуальній поведінці жінок; 4) особливості прояву посттравматичних стресових розладів у жертв та інші.
Не знайшли також наукового обґрунтування шляхи психолого-правового захисту жертв зґвалтування і дотепер не розроблена державна міждисциплінарна програма профілактики сексуальних злочинів.
Невідкладність вирішення цих і багатьох інших аспектів проблеми боротьби з сексуальними злочинами проти жінок і дітей очевидна – саме цим і визначається актуальність цієї проблеми. При цьому слід підкреслити, що від правильного та ефективного її вирішення залежить підвищення правової компетентності жінок, зменшення сексуальних злочинів, психічне і соматичне здоров’я осіб, які повинні стати повноцінними членами нашої держави.
Мета дослідження – встановити соціально-психологічні фактори, які впливають на формування віктимної поведінки жертв сексуальних злочинів та обґрунтувати їх психолого-правовий захист і профілактику.
Завдання дослідження:
1. Здійснити теоретичний аналіз сучасного стану проблеми віктимності потерпілих та наслідків впливу на їх психіку сексуальних злочинів.
2. Встановити вплив умов соціалізації і процесу віктимізації на особистість жертв зґвалтування.
3. Вивчити наслідки негативних змін в психіці потерпілих, які виникли після сексуального насилля.
4. Обґрунтувати шляхи та методи психолого-правового захисту жертв сексуальних зґвалтувань та запропонувати заходи з профілактики віктимності та цього виду злочинів.
Об’єкт дослідження – віктимна поведінка жінок в сексуальних злочинах.
Предмет дослідження – чинники формування віктимної поведінки жертв сексуального зґвалтування, їх психолого-правовий захист та профілактика.
В процесі дослідження було вичено ряд праць науковців, зокрема: С.Д. Максименко, Ф.Б. Березин, А.Д. Сафін, які в загальній та юридичній психології описали закономірності адаптації, Ю.М. Швалб, С.І. Яковенко, А.В. Тімченко, розглянули прояв феномена психологічного та психолого-правового захисту, С.Д. Максименко, Н.Ю. Максимова, О.В. Змановська, вивчали природу особистісних відхилень.
Методи дослідження:
– теоретичні: вивчення та аналіз літератури за проблемою дослідження;
– емпіричні: ознайомлення з історіями жертв згвалтування;
– математичні: варіаційно-статистичний аналіз.
Структура роботи: робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
Перший розділ має назву: «Загальні засади віктимології» і включає в себе два підрозділи: «Поняття віктимології», «Історія віктимології».
Другий розділ: «Поведінка потерпілої при згвалтуванні», який має три підрозділи: «Поняття жертви злочину», «Психологія потерпілої», «Види віктимної поведінки».
Третій розділ: «Соціально-психологічна і правова профілактика віктимної поведінки та умови захисту жінок від сексуального насилля».

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Віктимна поведінка потерпілої при зґвалтуванні
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь