Поняття і механізм бюджетного регулювання

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТУ ТА БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ………………………………………………………………………………………………………….5

РОЗДІЛ ІІ. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ В МЕХАНІЗМІ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ………………………………………………………………………………………………………..11
2.1. Методи, принципи і джерела формування бюджету……………………….11
2.2. Склад і структура доходів бюджету в Україні…………………………………18

РОЗДІЛ ІІІ. СИСТЕМА ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ ЯК ЕЛЕМЕНТ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ……………………………………………………………………………22
3.1. Класифікація видатків та форми бюджетного регулювання………….22
3.2. Склад і структура видатків бюджету України………………………………..26

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………………………..29

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ……………………………34

ВСТУП
Актуальність дослідження. Успіх ринкових реформ, які нині відбуваються в Україні вирішальною мірою залежать від державного управління фінансами. Вся система управління фінансами базується на фінансовій політиці держави, та її важливій складовій – бюджетному регулюванню.
Бюджетне регулювання як складова фінансової політики держави є важливим інструментом впливу суб’єкта розподільчих відносин (органів державної влади та місцевого самоврядування) на об’єкт розподілу (бюджетні кошти) для досягнення конкретних цілей стабілізації та розвитку економіки.
У процесі цієї взаємодії всіх елементів досягається основна мета бюджетного регулювання – найбільш повна мобілізація фінансових ресурсів та оптимальний їх розподіл між галузями народного господарства, територіями та соціальними верствами населення для задоволення потреб розвитку суспільства. На цій основі має забезпечуватися стійке зростання економічного потенціалу держави, підвищення її міжнародної конкурентоспроможності.
Проте на даному етапі розвитку нашої держави бюджетне регулювання економічними процесами за допомогою системи доходів та видатків бюджету не в повній мірі функціонує. Це пов’язано з відсутністю досвіду державного будівництва в керівництва України, розуміння чиновниками бюджету як скарбниці, з якої забезпечується тільки діяльність органів державної влади, а також складною економічною кризою української держави. Дана робота саме спрямована на висвітлення можливостей бюджетного регулювання за допомогою доходів та видатків державного та місцевих бюджетів.
Метою даної роботи є дослідження особливостей механізму бюджетного регулювання, зокрема, за допомогою визначення в бюджеті доходів та видатків.
Для досягнення поставленої мети під час дослідження були поставлені та вирішенні наступні завдання:
– дослідження передумов становлення та розвитку бюджетного устрою в Україні;
– з’ясування сутності та призначення державного бюджету;
– визначення методів, принципів та джерел доходів бюджету як елемента бюджетного регулювання;
– встановлення складу і структури доходів бюджету в Україні;
– вивчення видів видатків та форм бюджетного фінансування, що застосовується при бюджетному регулюванні;
– аналіз складу та структури видатків бюджету України.
Об’єктом роботи є особливості застосування механізму бюджетного регулювання для економічного та соціального розвитку України.
Предметом роботи є сукупність нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини з приводу бюджетного регулювання економіки, а також практика їх застосування.
В ході дослідження були використані наступні методи, а саме: діалектичний метод пізнання державно-правових явищ, структурно-функціональний, формально-догматичний методи, історичний метод, метод порівняльно-правового дослідження.
В процесі проведення дослідження механізму бюджетного регулювання було проаналізовано велику кількість нормативно-правових актів, зокрема: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України „Про систему оподаткування”, Закон України „Про місцеві державні адміністрації”, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” та інші.
Питанню дослідження поняття та механізму бюджетного регулювання в теоретичних роботах приділяли увагу велика кількість науковців. Під час дослідження ми проаналізували праці наступних вчених: Кучерявенка М.П., Орлюка О.П., Юрія С.І., Єпіфанова А.І., Капаєва Л.М. та інших.
Структура даного дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновку та списку використаних джерел та літератури. Перший розділ присвячений визначенню сутності та призначення бюджету. В другому розділі досліджується питання значення доходів бюджету в механізмі бюджетного регулювання. В третьому розділі вивчається система видатків державного бюджету України як елемент бюджетного регулювання.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Поняття і механізм бюджетного регулювання
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь