Особливості правового статусу субєкта адміністративного правопорушення

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

Зміст
Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО
ПРАВОПОРУШЕННЯ 6
1.1 Види складів адміністративних правопорушень 6
1.2 Відповідальність за адміністративні правопорушення 10
РОЗДІЛ 2 ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 14
2.1 Суб’єкт адміністративного правопорушення 14
2.2 Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення 16
2.3 Загальний, спеціальний та особливий суб’єкти адміністративного
правопорушення 19
2.4 Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб
без громадянства 22
РОЗДІЛ 3. СПІВВІДНОШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ ТА В РОСІЇ 26
Висновки 34
Список використаних джерел та літератури 37

Вступ

Щодня в засобах масової інформації звучить слово «відповідальність»: «вони понесуть відповідальність», «особу буде притягнуто до відповідальності», «удалося уникнути відповідальності», «відповідальність неминуча», «уведені нові види відповідальності» і т.д.
У законодавчих текстах часто зустрічаються такі фрази, як «посилення відповідальності», «підвищення відповідальності», «пом’якшення відповідальності», «залучення до відповідальності», «звільнення від відповідальності», «скасування відповідальності», «несуть відповідальність», «підлягають відповідальності», «закон, що передбачає відповідальність», «тягне відповідальність», «покладає відповідальність».
У всіх перерахованих вище випадках, відповідальність характеризує зв’язок суб’єкта з іншими суб’єктами, із суспільством, з державою. Цей зв’язок проявляється в тому, що будь-який інший господарюючий суб’єкт, вступаючи в різноманітні суспільні відносини, відповідає за своє поводження – він повинен ураховувати пропоновані до нього вимоги та погоджувати свої вчинки з існуючими правилами та цінностями.
Одним з таких суб’єктів є юридичні особи. Як відомо, нема «прав та обов’язків без відповідальності». Взявши на себе права та обов’язки по веденню господарської діяльності, юридичні особи вступають у нові «відношення – відповідальність»: нові правовідносини – нова відповідальність.
Довгий час у юридичній літературі дискусійним було питання про те, чи підлягають юридичні особи адміністративної відповідальності?
Надалі сформована в галузевому законодавстві тенденція розглядати юридичну особу як суб’єкт адміністративної відповідальності знайшла закріплення в КУпАП, і в цей час в Особливій частині КУпАП вміщується більше 150 юридичних складів, суб’єктом яких є юридична особа.
Як правило адміністративні проступки регулюються нормами адміністративного, фінансового й інших галузей права і не пов’язані з використанням службових. У боротьбі з правопорушеннями основні зусилля спрямовані на профілактику цих провин і на усунення причин, що їх породжують. Однак це не виключає можливості використання правових санкцій у відношенні осіб, винних у здійсненні адміністративних правопорушень.
Роботу щодо припинення, запобігання і попередження адміністративних правопорушень здійснює велика кількість державних органів і органів місцевого самоврядування. Важливість цієї теми не можливо переоцінити оскільки вона є однією з найважливіших тем в адміністративному праві – оскільки за допомогою вивчення природи правопорушень, запобігання та їх попередження можливо забезпечити безпеку суспільних відносин, що складаються в сфері державного управління, що охороняються законом.
Вчення про склад правопорушення та особливості правового статусу суб’єкта адміністративного правопорушення займає одне з центральних місць в адміністративно-правовій науці і має велике практичне значення. По-перше, воно сприяє виявленню найбільш істотних ознак антигромадських діянь, їхньому розмежуванню і встановленню справедливих санкцій; по-друге, допомагає правовим органам правильно кваліфікувати правопорушення й обирати адекватні їм заходи впливу; по-третє, дозволяє зрозуміти закон, допомагає навчанню юристів і правовому вихованню громадян. Саме тому наше дослідження є досить актуальним.
Проблему особливостей правового статусу суб’єкта адміністративного правопорушення досліджували такі вчені, як Бахрах Д. Н., Гончарук С.Т., Ківалов С.В., Біла Л.P., Клименко Г.Б., Коваль Л. В. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є спеціальні відносини.
Предметом дослідження є особливості відповідальності суб’єктів адміністративного правопорушення.
Мета дослідження полягає в характеристиці особливостей правового статусу суб’єкта адміністративного правопорушення. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття правопорушення в загальному;
2. Проаналізувати суб’єкт і суб’єктивну сторону правопорушення.
3. Описати особливості відповідальності загального, спеціального та особливого суб’єктів адміністративного правопорушення;
4. Проаналізувати особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб в Україні та в Росії.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4. Метод ретроспективного аналізу: для порівняння нормативно-правових актів у різні роки.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Особливості правового статусу субєкта адміністративного правопорушення
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь