Політичний дискурс

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 МОВНІ МЕХАНІЗМИ ВАРІАТИВНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДІЙСНОСТІ 6
1.1 Предмет теорії впливу і її джерела 6
1.2 Передумови мовного варіювання 9
1.3 Типологія мовних механізмів 13
РОЗДІЛ 2 ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ 21
2.1 Мова політики 21
2.2 Методи лінгвістичного аналізу політичного дискурсу 23
2.2.1 Критичний метод 24
2.2.2 Когнітивний метод 25
2.2.3 Описовий підхід 32
2.2.4 Кількісний метод 37
2.3 Лінгвістичний аналіз мовних механізмів впливу в промовах Джорджа Буша-молодшого 39
ВИСНОВКИ 46
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 48
ДОДАТКИ 51

ВСТУП

Здавна відомо, що мова є потужним засобом впливу на свідомість людини. Ще з часів Древнього Риму філософи та мислителі сперечались про роль слова у трактуванні істини, видатні державотворці змагались у риториці, а красномовні оратори піднімали площі на повстання. Силу мовного впливу оцінив ще Вільгельм Завойовник при підкоренні Британських островів. Протягом століть слово служило надійною зброєю в руках королів, церковнослужителів, політиків. Поява засобів масової інформації спростила процес комунікації, розширила сферу впливу, а відтак посилила роль мови в управлінні людьми. Сьогодні, коли цивілізовані правила співіснування обмежують застосування зброї, слово залишилось найпотужнішим засобом переконання в міжнародній політиці. Розроблені технології та механізми впливу здатні трактувати події потрібним чином, використовуючи варіації на будь-якому рівні сприйняття: як свідомому, так і на підсвідомому. Дослідженню саме таких механізмів і присвячена дана робота.
Актуальність теми дослідження полягає в недостатній практичній розробці цього напряму. Застосування мовних механізмів впливу на свідомість набуває все більшого поширення у політиці, а тому виникає потреба в постійному їх дослідженні та аналізі. Над вивченням механізмів варіативної інтерпретації дійсності працювали цілий ряд російських та американських вчених, а саме О.Н. Баранов, Р.М. Блакар, П.Б. Паршин, Д. Болінджер, однак більшість практичних досліджень проводяться на матеріалі російського політичного дискурсу, в той час як англомовному політичному дискурсу не приділяється достатньо уваги.
Об’єктом дослідження є мовні засоби впливу на свідомість у промовах Джорджа Буша-молодшого, присвячених подіям 11 вересня, виголошених в період вересня – листопада 2001 року.
Предметом дослідження є мовні механізми впливу на свідомість людини в політичному дискурсі.
Метою дослідження є вивчення мовних механізмів впливу на свідомість в контексті виголошених Джорджем Бушем промов щодо подій в США 11 вересня 2001 року.
Згідно поставленої мети було визначено наступні завдання:
 визначити предмет теорії впливу та її джерела;
 охарактеризувати передумови мовного варіювання;
 розглянути типологію мовних механізмів впливу на свідомість;
 вивчити особливості мови політики;
 дослідити методи лінгвістичного аналізу політичного дискурсу;
 провести лінгвістичний аналіз промов Джорджа Буша-молодшого.
Під час проведення дослідження було використано методи кількісного, когнітивного, семантичного аналізів та метафоричного моделювання. Кількісний метод був застосований для обчислення співвідношення номінацій, використаних у промовах для позначення Сполучених Штатів Америки. З метою визначення моделі сприйняття мовцем описуваних подій був застосований метод когнітивного аналізу. За допомогою семантичного аналізу були проаналізовані варіанти інтерпретацій вжитих у промовах лексичних та синтаксичних структур. Метод метафоричного моделювання дав змогу визначити ставлення мовця до подій та спрогнозувати подальшу модель поведінки.
Практична цінність роботи полягає в можливості використання лінгвістичного аналізу механізмів впливу на свідомість у промовах Джорджа Буша як прикладу для подальшого дослідження подібних явищ у мові інших політиків.
Структура роботи У вступі дається визначення теми, розкривається актуальність, об’єкт, предмет, ставляться мета та завдання, описуються методи за допомогою яких здійснено дослідження, а також вказується практична цінність даної роботи.
У І розділі визначаються предмет теорії впливу та її джерела, дається характеристика передумов мовного варіювання та розглядається типологія мовних механізмів впливу на свідомість.
У ІІ розділі вивчаються особливості мови політики, досліджуються методи лінгвістичного аналізу політичного дискурсу та проводиться безпосередній лінгвістичний аналіз промов Джорджа Буша-молодшого, присвячених подіям в США 11 вересня, виголошених в період вересень – листопад 2001 року.
У висновках підводяться короткі підсумки проведеної роботи щодо викладення основних завдань дослідження та проаналізовано отримані результати лінгвістичного аналізу промов.
У списку використаної літератури подаються джерела та наукова література, на основі яких було здійснено дослідження.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Політичний дискурс
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь