Наглядова рада,як субєкта корпоративного контролю в акціонер

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

ВСТУП

В наш час найстабільнішими залишаються ті акціонерні товариства, в яких, як показує практика, вибрана найоптимальніша модель корпоративного управління, та в якій система корпоративних відносин чітко спроектована на вибрану модель управління акціонерним товариством.
Актуальність теми. Система корпоративного управління як і цілісний механізм годинника має свої основні та додаткові деталі, однак як і годинник будь-яка модель корпоративного управління не буде якісно працювати й без додаткової деталі. Невід`ємною частиною цього механізму є впровадження ефективного корпоративного контролю в акціонерних товариствах, що забезпечить належний захист прав інвесторів, в тому числі дрібних акціонерів. Нажаль сьогодні не існує однозначної точки зору, у відповідності до якої можна було б визначити місце корпоративного контролю у корпоративному управлінні. Можна погодитися лише з одним – будь-яка модель корпоративного управління в акціонерних товариствах не може існувати без правильно врегульованого корпоративного контролю, основним суб’єктом виконання якого є наглядова рада (зокрема в українському законодавстві) чи рада директорів (в більшості країнах англосаксонської системи права). Саме тому на нашу думку дана тема є актуальною та потребує детального дослідження.
Метою дипломної роботи є проведення комплексного порівняльно-правового дослідження правових проблем, які виникають при визначенні правового статусу наглядової ради як суб’єкта корпоративного контролю.
Відповідно до поставленої мети в дипломній роботі були сформульовані такі завдання:
• провести аналіз системи корпоративного контролю в державах з різними правовими системами;
• на підставі дослідження законодавчих норм, судової практики та правової доктрини сформулювати чітке поняття корпоративного контролю та окреслити суть системи корпоративного контролю;
• враховуючи досвід зарубіжних держав у здійсненні корпоративного управління охарактеризувати основні принципи здійснення функції корпоративного управління – корпоративного контролю;
• навести класифікацію суб’єктів здійснення контролю в акціонерних товариствах та визначити їх роль у системі корпоративного контролю;
• провести порівняльно-правове дослідження дворівневої англо-американської та триланкової континентальної моделі корпоративного управління, охарактеризувавши їх специфіку;
• виявити особливості здійснення функції корпоративного контролю незалежними членами ради директорів в англо-американській моделі корпоративного управління;
• окреслити правовий статус наглядової ради в акціонерних товариствах, які використовують континентальну (німецьку) модель корпоративного управління;
• проаналізувавши позитивні та негативні ознаки існуючих моделей корпоративного управління, визначити специфіку української змішаної моделі корпоративного управління;
• беручи до уваги набрання чинності Закону України «Про акціонерні товариства» та враховуючи положення ще діючого Закону України «Про господарські товариства» провести порівняльно-правовий аналіз правової природи наглядової ради в акціонерних товариствах України.
Об’єктом дипломної роботи виступають суспільні відносини, які виникають при здійсненні корпоративного управління акціонерним товариством.
Предметом даної роботи є правовий статус наглядової ради, як суб’єкта здійснення функції корпоративного контролю в акціонерному товаристві.
Стан розробки проблеми. Розв’язання проблеми правового статусу наглядової ради, як суб’єкта корпоративного контролю в акціонерних товариствах започаткували такі вчені як: Астапова Г.В., Блюмхардт А., Вінник О.М., Гавриш С.И., Задихайло Д.В., Кибенко Е.Р., Клейнер Г., Ключко В.Н., Лукашин А.В., Майєр К., Масютин С.А., Назарова Г.В., Переверзєв О.М., Поклонский В.Г., Спасібо-Фатєєва І., Сыродоева О.Н., Черпак А., Щербина О.В., C. Hansen, A.R. Pinto, G. Tüng, K.J. Hopt, C. Stanley, R. Barker тощо.
Джерела дослідження складаються з норм як внутрішнього законодавства держав загального права, так і внутрішні нормативно-правові акти держав континентальної правої системи. Окрім того в роботі були досліджені нормативно-правові акти Європейського Союзу та рекомендації міжнародних організацій. Бралися до уваги загальні положення науки цивільного, господарського, корпоративного права та процесу, а також положення порівняльного правознавства. Досліджувалася судова практика вирішення корпоративних спорів та правова доктрина, яка стосувалася об’єкта дипломної роботи.
Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові та конкретно-наукові методи дослідження. Зокрема за допомогою діалектичного методу було здійснено дослідження системи корпоративного контролю та взаємозв’язок її основних елементів. Логіко-семантичний метод дозволив дослідити та сформулювати чітке поняття корпоративного контролю в акціонерному товаристві. При дослідженні основних моделей корпоративного управління були використанні такі методи наукового дослідження як аналіз, синтез, в тому числі метод аналогії при визначенні ролі наглядової ради в здійсненні корпоративного управління. Щодо конкретно-наукових методів – при дослідженні всіх питань дипломної роботи широке використання знайшли формально-юридичний метод та метод порівняльно-правового аналізу.
Практичне значення роботи полягає в опрацюванні правових проблем, що виникають при здійсненні наглядовою радою корпоративного контролю та у визначенні недоліків українського законодавства в регулюванні даного питання. Положення дипломної роботи, які визначають досвід зарубіжних країн у вирішенні вищенаведеної проблеми можуть бути використані, як в законодавчій діяльності для усунення недоліків чинного законодавства, так і в практичній діяльності при локальному конструюванні правового механізму корпоративного контролю в акціонерних товариствах. Окремі висновки, сформульовані в дипломній роботі мають дискусійний характер і можуть бути основою подальших наукових досліджень.
Структура дипломної роботи складається з 4 розділів, 9 підрозділів, вступу, висновків, списку використаних джерел та додатків. В першому розділ дипломної роботи «Правова природа корпоративного контролю» на основі порівняльно-правового аналізу досліджується поняття та система корпоративного контролю, окреслюються основні принципи виконання функції контрою в управлінні акціонерним товариством, а також проводиться характеристика можливих суб’єктів здійснення корпоративного контролю в акціонерному товаристві. Розділ другий «Рада директорів як суб’єкт корпоративного контролю в державах з англо-американською моделлю корпоративного управління» передбачає проведення наукового дослідження дворівневої англо-американської моделі корпоративного управління та виявлення особливостей здійснення функції корпоративного контролю незалежними членами ради директорів в державах з англо-американською моделлю корпоративного управління. Третій розділ наукової роботи «Правовий статус наглядової ради в трирівневій континентальній моделі корпоративного управління» направлений на проведення правового аналізу проблем, які виникають при здійсненні наглядовою радою функції корпоративного контролю в триланковій континентальній моделі корпоративного управлінні. В останньому четвертому розділі дипломної роботи «Наглядова (спостережна) рада, як суб’єкт корпоративного контролю в акціонерних товариствах, створених за законодавством України» акцент робиться на дослідженні специфіки української змішаної моделі корпоративного управління та зміні правового статусу наглядової ради у зв’язку з набу

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Наглядова рада,як субєкта корпоративного контролю в акціонер
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь