Навчання граматики англійської мови на середньому етапі загальноосвітньої школи

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Педагогіка

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПИТАННЯ ЗМІСТУ Й МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ 7
1.1 Особливості навчання граматики англійської мови в школі 7
1.2 Пояснення і засвоєння граматичного матеріалу 9
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ
НА СЕРЕДНЬОМУ ЕТАПІ 19
2.1 Подача нового матеріалу по темі „Іменник” 19
2.2 Означений і неозначений артикль 22
2.3 Навчання граматики дієслова в англійській мові 26
2.3.1 The Passіve Voіce 29
2.3.2 The Present Partіcіple та the Past Partіcіple 30
2.3.3 The Perfect Partіcіple 32
2.3.4 The Gerund 34
2.3.5 The Іnfіnіtіve 36
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА РОБОТИ НАД ГРАМАТИЧНОЮ
КАТЕГОРІЄЮ ЧАСУ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 38
3.1 Навчання граматики теперішніх часів 38
3.2 Граматика майбутнього часу та її навчання 46
3.3 Методика навчання граматики минулих часів 48
3.4 Послідовність часів 52
3.5 Інші часові форми дієслова 54
ВИСНОВКИ 58
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 63
ДОДАТКИ 69

ВСТУП

Історія розвитку методичної думки показує, що зі зміною під впливом різних факторів цільової настанови навчання мові в школі змінювалося відношення до теорії мови, до змісту самого предмета, змінювалася й методика викладання іноземних мов.
Відношення до предмета “Іноземна мова” і до його змісту досить чітко видно на відношенні до граматики. Тут пройдений довгий шлях від догматичного викладання її, як зводу правил і виключень при фетишизації форми, до повного заперечення граматики, повного заперечення її значення у вивченні мови, до міркування про те, що не можна провести границю між граматикою й словником, що граматичні явища поглинаються лексичною стороною мови.
Історія навчання іноземної мові нараховує століття, враховуючи досвід навчання “мертвим” мовам – давньогрецькій і латинській. Іноземна мова як вся мовна система є суспільно-історичний продукт, в якому знаходить відображення історія народу, його культура, система соціальних відносин, традицій і т.д. Іноземна мова, на відміну від інших навчальних предметів, є одночасно і ціллю, і засобом навчання, що вимагає праці – щоденної і систематичної.
Праця учня, який роками сидить мовчки за партою, слухає вчителя і намагається запам’ятати те, що йому говорять – не може забезпечити ні повноцінного формування особистості, ні найвищого щастя людини — радості від успіхів у праці – розвиток творчого потенціалу людини практикується як основне завдання школи. Для реалізації його потрібно розглядати учня як цілісну, активну, діяльну істоту, учень – не об’єкт, а творець свого власного “я”.
Серед інших предметів іноземна мова займає особливе місце – без знання її тепер не може обійтись жодний фахівець будь-якої галузі. Адже іноземна мова служить містком між культурами різних народів і робить можливим обмін духовними цінностями. Більш того, без іноземної мови неможливі економічні, політичні і культурні відносини між країнами, збереження загальнолюдських цінностей.
Останнім часом учителі змушені частіше зосереджуватися на граматиці, готуючи учнів до складання іспитів до вузів, а це призводить до обмеження можливостей формування в учнів усних мовних навичок та вмінь. У світовій методичній скарбниці вчителів іноземної мови є великий набір інтерактивних форм роботи, які, адаптувавши до нашої навчальної програми, можна успішно використовувати під час навчання граматики. При цьому граматичні явища перестають сприйматися як щось відокремлене від власне акту комунікації, а граматичні вправи перестають бути нецікавим і нудним маніпулюванням граматичними формами.
Для успіху всього процесу навчання дуже важливо створити такі умови, за яких максимально розкрилися б індивідуальні можливості кожного учня. Потрібно проектувати не одну програму дій для цілого класу, а кілька, кожна з яких адресувалася б певній групі учнів. Ось чому вивчення особливостей навчання граматики англійської мови на початковому етапі є дуже актуальним.
Проблему навчання граматики англійської мови на середньому етапі загальноосвітньої школи досліджували такі вчені, як Адамовська Л. М., Барташнікова І. А., Барташніков О. О., Волосова Т., Геккер М., Зайковська С. А., Зелена І. Я., Рогов В., та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом даного дослідження є навчальний процес з англійської мови учнів середньої школи.
Предметом роботи є методи навчання граматики англійської мови на середньому етапі загальноосвітньої школи.
Мета дослідження полягає в характеристиці особливостей навчання граматики англійської мови на середньому етапі.
Для досягнення мети потрібно вирішити наступні завдання:
1. Охарактеризувати навчання граматики англійської мови в школі.
2. Проаналізувати особливості навчання морфології на середньому етапі.
3. Визначити фактори, що впливають на засвоєння учнями граматики.
4. Скласти системи вправ для навчання граматики англійської мови на середньому етапі.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Емпіричний: спостереження для практичної частини роботи.
3. Метод порівняльного аналізу.
4. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи.
У першому розділі розглядаються питання змісту й методики навчання граматики.
У другому розділі аналізуються особливості навчання граматики на середньому етапі.
У третьому розділі досліджується методика роботи над граматичною категорією часу англійській мові.
У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.
У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження.
В додатках наведені системи вправ для навчання граматики англійської мови на середньому етапі.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Навчання граматики англійської мови на середньому етапі загальноосвітньої школи
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь