Інформаційна діяльність НАТО у секторі безпеки України

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

План
I. ВСТУП 3
II. РОЗДІЛ І :
СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОГО НАТО 6
III. РОЗДІЛ ІІ:
ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАТО У СИЛОВИХ СТРУКТУРАХ УКРАЇНИ. 15
2.1 Інформаційна політика Альянсу 15
2.2 Інформаційна підтримка «Партнерства заради миру» 16
2.3 Реформування ЗСУ до стандартів НАТО 17
2.4 Центр інформації та документації НАТО 21
2.5.1. Зміни в сфері військової освіти, як результат співпраці з Альянсом 26
2.5.2.Спільні освітні програми в рамках Україна – НАТО 29
2.5.3.Інтернаціоналізація військової освіти 34
2.6 Програми забезпечення перекваліфікації військовослужбовців, що проводяться за сприяння НАТО 37
2.7 Надання консультацій експертами НАТО, як один з видів інформаційної діяльності Альянсу 37
2.8 Інформаційна діяльність у структурах, що не відносяться до МО України. 38
2.9. Залучення українських миротворців до міжнародних операцій Альянсу. 40
IV. РОЗДІЛ ІІI:
ПРОЕКТ «ТИЖДЕНЬ НАТО В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СЕКТОРУ СТРУКТУР БЕЗПЕКИ.» 43
V. ВИСНОВКИ 52
VI. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 58
VII. ДОДАТКИ 61

ВСТУП
Питання розвитку співробітництва з НАТО у контексті євроатлантичного партнерства його політико-правових засад та інституціональних механізмів завжди було об’єктом жвавих дискусій серед представників політичної, військової еліти України, засобів масової інформації та громадськості. Сьогодні вона, на жаль, є занадто політизованим і подекуди використовується у політичній боротьбі між представниками різних сил.
Розпад СРСР та Організація Варшавського договору стали причиною виникнення на початку 90-х років принципово нової ситуації на Євроатлантичному просторі, основною ознакою якої стало започаткування процесу формування нової архітектури безпеки. Важливу роль в ньому відігравали практичні кроки з боку НАТО, націлені на її трансформацію до нових європейських та світових реалій, і поступове перетворення Альянсу з суто оборонного союзу на складову структуру загальноєвропейської системи безпеки.
Актуальність теми дослідження. З процесом трансформації Альянсу та його розширенням нерозривно пов’язана інформаційна діяльність блоку, яка спрямована на подолання застарілих стереотипів та антинатовської пропаганди у країнах Центральної та Східної Європи. Саме тому ця діяльність сьогодні набуває особливої актуальності. Особливо широко ми можемо спостерігати її застосування на даному етапі саме в секторі оборони, реформування та позитивні зрушення в якому і є одною з умов вступу до НАТО. Різнопрофільні зміни, що відбуваються у цьому напрямку вказують на те, що дана тематика є зараз особливо популярною, що і робить її актуальною для досліджень
Наукове значення. Нажаль майже немає публікацій чи досліджень в яких діяльність НАТО розглядалася б не як окремі заходи в різних напрямках, а саме як один комплекс інформаційної забезпечення діяльності Альянсу у даному секторі, як одного із пріоритетних видів діяльності організації на сучасному етапі її розвитку. До того ж не визначено, які саме заходи можна віднести до даного переліку. Ця сфера діяльності є ще недостатньо вивченою, а тому кожна спроба поглибити знання у ній є актуальною і має відповідну цінність.
Практичне значення. Дану роботу можна застосовувати у подальших дослідженнях даної теми, як базове джерело, що у короткій формі характеризує та описує основні заходи, що мають у структурі свого направлення інформаційний аспект, що застосовується для ведення пропаганди популярності Альянсу у секторі безпеки.
Крім того проект, що описується у ІІІ-му розділі є наявним прикладом широких можливостей ведення інформаційної діяльності НАТО серед студентів навчальних закладів сектору безпеки.
Об’єктом даного дослідження слугує інформаційна діяльність Нато у секторі безпеки України, а також ті зміни, які були у ньому проведені за період реформування, результати, напрацювання, нові здобутки та проблеми, що виникли в ході нововведень.
Предметом є особливості проведення та застосування даної діяльності з метою збільшення популярності Альянсу саме серед представників силового сектору, а також в України взагалі.
Мета кваліфікаційної роботи полягає в тому, щоб визначити роль, яку відіграє Організація Північноатлантичного Договору на сучасному етапі міжнародних відносин та спектр заходів, що можна розглядати як ті, що мають і інформаційне значення у секторі безпеки та їх особливості.
Для досягнення мети було поставлено такі основні завдання:
 висвітлити основні методи і функції діяльності НАТО;
 дослідити процес трансформації Альянсу;
 визначити основні методи і форми інформаційної діяльності НАТО у секторі безпеки та їх значення.
 дослідити зміни в сфері освіти, як першопочаткові і найглибші засоби впливу на думку щодо НАТО.
 Прослідкувати різні форми взаємодії у форматі Україна – НАТО.
 розробка проекту ″Тиждень НАТО в навчальних закладах сектору структур безпеки України″
Джерельна база дослідження. Центральне місце в комплексі джерел складають документи та видання, що приурочуються певним інформаційним заходам, що відбувалися і стосувались даної тематики, а також звичайно публікації Центру інформації та документації. Велике значення для дослідження мали ресурси мережі Інтернет. Багато корисної інформації та аналітичних матеріалів було знайдено на сайтах НАТО, а також у базових документах самого Альянсу. Крім того застосовувалися монографії та статті провідних українських експертів з даної теми. Особливо слід виділити монографії Нещадима М.І. «Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика» та Перепелиці М.О. «Воєнна безпека України на межі ХХ ст.» у яких вони досить ґрунтовно і детально описують предмети своїх досліджень, розкривають дану тематику з усіх сторін, неупереджено вказують на переваги та недоліки, які виникають. Натомість такі дослідники, як Почепцов та Горбулін у своїх статтях досить в загальному описують досліджуваний предмет, висловлюючись таким чином, що можна в багато чому з ними посперечатися.
Методологічна основа дослідження. У роботі було застосовано такі загальнонаукові методи дослідження, як аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, порівняльний аналіз, інформаційний аналіз, аналіз документів та такий вид інформаційно-прогностичної методики як контент-аналіз.
Структура. Дана робота складається з трьох розділів різного значення. Так у першому з них ми розглядаємо загальну структуру Альянсу, прослідковуєм шлях його становлення та трансформації, робимо короткий огляд діяльності НАТО. У другому розділі основна увага приділена вже конкретно різним формам інформаційної діяльності НАТО, розглядається окремо кожна з них. У третьому розділі наводиться проект заходу «Тиждень НАТО у навчальних закладах сектору безпеки України» розроблений мною на під час проходження практики у Атлантичній Раді України.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Інформаційна діяльність НАТО у секторі безпеки України
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь