Українсько-канадські культурні взаємини

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Історія

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ ВІДНОСИН………………………………………………………………………6
1.1. Визначення поняття «культурні взаємини» та його основні характеристики…………………………………………………………………………………………..6
1.2. Становлення українських культурних осередків та студій у Канаді……..10
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТОКУ УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКИХ ВІДНОСИН У РІЗНИХ СФЕРАХ КУЛЬТУРИ ………………………………………….16
2.1. Українська література, преса та видавнича справа в Канаді………………….16
2.2. Розвиток українських культурних традицій у Канаді в галузі образотворчого мистецтва…………………………………………………………………………25
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………………..32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ…………………………34

ВСТУП
Актуальність теми.
Світовий досвід свідчить, що необхідною передумовою інтелектуального прогресу нації є її національна ідентифікація людей, яка неможлива без врахування і використання історико-культурної спадщини. В умовах незалежної держави відмова від ідеологічних догм тоталітарної системи, визнання плюралізму в духовній сфері зумовили більш демократичний і лояльний підхід до визначення духовної спадщини, а також, що не менш важливо, інше ставлення до неї. Відповідно до сучасних реалій, духовна спадщина народу України включає надбання національної культури українського народу, що створені як в Україні, так і за її межами, всюди, де твориться українська культура. Пріоритет у цьому, безумовно, має духовний потенціал, що нагромадився в Ураїні. Критерієм того, що становить духовну спадщину українського народу, є відповідність культурного доробку загальнолюдським цінностям, тобто визнання того, що духовні надбання нації набувають загальнолюдського визнання.
Протягом десятиліть нагромаджено значний духовно-культурний потенціал, створено чималі наукові, літературні, художні цінності, там працювали і працюють багато видатних українських науковців, письменників, митців.
Українці змогли зберегти свою національну ідентичність завдяки потужній праці на ниві культури. Представники української інтелігенції будували школи, народні доми, «Просвіти», читальні, церкви і церковні громади, засновували часописи, друкували книжки.
Українська громада протягом усього періоду її проживання на американському континенті постійно демонструвала світові прагнення зберігати й розвивати національні традиції. Вона виявляла велику турботу про освіту українських дітей, вирішувала проблеми щодо відкриття шкіл, де діти змогли б вивчати українську мову, історію України, прилучатися до української культури.
Саме культурні відносини повинні допомагати вирішенню глобальних викликів нашого часу. Для України такими викликами на наступні роки є потреба в розбудові міжкультурного діалогу, створення можливостей для людей брати участь в економіці знань.
Все це демонструє ступінь важливості культурних відносин в житті сучасного суспільства і людини. Знання культури власного народу і світової культури сприяє духовному розвитку людини, збагаченню її духовного світу. Знання і розуміння культур інших народів, повага до їх цінностей і уміння гідно представити культуру власного народу – характерні риси сучасної, по-справжньому культурної людини.
Мета дослідження – розкрити процес становлення та розвитку культурних відносин між Україною та Канадою.
Завдання дослідження:
1) визначити поняття «культурні взаємини» та основні його характеристики;
2) дослідити умови та процес становлення культурних відносин між двома державами;
3) проаналізувати стан розвитку культурних відносин між Україною та Канадою в сфері літератури, видавничої справи, художнього мистецтва.
Об’єктом дослідження є культурні відносин між Україною та Канадою.
Предметом дослідження є умови формування та розвиток культурних відносин між Україною та Канадою в різних сферах культури.
Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань мною були використані наступні методи: загальнонаукові методи: синтез, аналіз, а також історичний – дозволив простежити динаміку розвитку міжнародних культурних відносин між Україною та Канадою,.
Структура роботи.
Курсова робота складається з вступу, двох розділів, у першому розділі розкрито історію створення перших українських студій в Канаді»; в другому розділі досліджено розвиток українських культурних традицій в сфері літератури, видавничої справи, мистецтва в Канаді, висновків та списку використаних джерел та літератури.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Українсько-канадські культурні взаємини
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь