страховий ринок України становлення та розвиток

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

ВСТУП ………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ……………………………………………………………………………………………………… 6
1.1. Сутність та структура страхового України…………….…………………………….6
1.2.Етапи становлення страхового ринку України…………………………………………20
1.3. Державне регулювання страхового ринку України………………………………….32
РОЗДІЛ 2
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ КРАЇНИ……….………………………………………………………………….40
2.1. Оцінка обсягу страхового ринку України………………………………………………..40
2.2. Оцінка динаміки розвитку страхового ринку України 2006-2008рр………….43
2.3 Ринок перестрахування в Україні………48
РОЗДІЛ 3
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ………………………………………………………………………………50
3.1 Вдосконалення функціонування страхового ринку України в умовах світової фінансової кризи………………………………………………………………………………
3.2. Впровадження зарубіжного досвіду організації і функціонування страхового ринку………………………………………………………………………………………57
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………………63
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………
ДОДАТКИ …………………………………………………………………………..

ВСТУП

Економічні та соціальні перетворення в Україні, розвиток міжнародних відносин зумовили формування страхової галузі. Формування економіки, процеси роздержавлення і приватизації, зростання конкуренції приводять до переорієнтації та розвитку системи захисту юридичних та фізичних осіб від матеріальних втрат, які можуть виникнути в результаті стихійного лиха, нещасного випадку та інших ризикових обставин. У зв’язку з цим необхідно вдосконалювати систему і механізм нагромадження коштів для забезпечення належної матеріальної підтримки тих, хто постраждав і поніс певні втрати.
Досвід зарубіжних країн свідчить про те, що розвинута страхова справа сприяє розвитку підприємництва та вирішенню багатьох соціальних проблем. Страхування – об’єктивно необхідний атрибут ринкової економіки, ступінь його розвитку свідчить про зрілість ринкових відносин.
Однією з найважливіших передумов розвитку страхової справи є розвиток і стан законодавчої бази, яка регламентує і регулює цей вид діяльності в цілому, так і окремі її напрямки.
Слід зазначити, що державна політика в галузі страхування потребує вдосконалення через подальший розвиток нормативної бази, інтеграцію України в міжнародні структури в галузі страхування, забезпечення оптимального співвідношення між обов’язковим і добровільним страхуванням, залучення страхового ринку до вирішення соціальних питань тощо.
Становлення України як незалежної, демократичної країни з ринковою економікою створило умови для виходу країни на міжнародний ринок страхових послуг. Формування нової системи господарювання в Україні вносить принципові зміни в організацію страхової справи.
Варто зазначити, що у сучасних економічних умовах страхування – чи не єдина галузь економіки України, яка протягом останніх років має стабільний значний щорічний приріст обсягів наданих послуг. Але, незважаючи на номінальне зростання обсягів страхового ринку, ця галузь забезпечує сьогодні перерозподіл незначної частини внутрішнього валового продукту.
Основною метою розвитку страхового ринку є підвищення рівня страхового захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб, зменшення витрат держави на попередження і ліквідацію наслідків стихійних лих, катастроф, техногенних аварій, формування ефективних ринкових механізмів залучення інвестиційних ресурсів у національну економіку за рахунок забезпечення ефективного функціонування ринку страхових послуг з урахуванням міжнародного досвіду, застосуванням сучасної ринкової інфраструктури та фінансових інструментів.
Актуальність проблеми становлення страхового ринку обумовлено необхідністю розробки ефективної стратегічної політики щодо забезпечення страхової діяльності в Україні.
Метою дослідження є визначення перспектив розвитку страхового ринку України на основі практичних та теоретичних аспектів досліджуваної проблематики.
Для досягнення поставленої мети потрібно виконати ряд завдань:
1) обґрунтувати поняття, суть, значення та структуру страхового ринку України;
2) проаналізувати етапи розвитку страхового ринку України;
3) визначити законодавчо-нормативне регулювання страхового ринку України;
4) дослідити основні показники функціонування стахового ринку Українина основі яких проаналізувати рівень розвитку страхового ринку України;
7) дослідити функціонування страхового ринку України в умовах фінансової кризи;
8) визначити шляхи використання зарубіжного досвіду у регулюванні страхового ринку України;
Об’єктом дослідження являється безпосередньо страховий ринок України.
Предметом дослідження є особливості становлення та розвитку страхового ринку України.
В процесі дослідження основну роль відіграли описовий метод, дедуктивний та індуктивний аналіз, порівняння та систематизація. Іншими методами, що використовувались у процесі дослідження, стали:
1) статистичний метод;
2) табличний метод;
3) графічний метод.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
страховий ринок України становлення та розвиток
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь