Ринок нерухомості в Україні стан і проблеми

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ 7
1.1 Ринок нерухомості як економічна категорія 7
1.2 Ринок житла як складова ринку нерухомості 11
1.3 Ринок землі 15
1.4 Операції та ризики на ринку нерухомості 17
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА СТАНУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ 2007-2009 РОКИ 24
2.1 Характеристика ринку нерухомого майна в Україні за 2007-2009 роки 24
2.2 Вплив світової фінансової кризи на стан ринку нерухомості в Україні 33
2.3 Іпотечне кредитування в Україні 37
РОЗДІЛ3 НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ 42
3.1 Світовий досвід розвитку ринку нерухомості та його
регулювання 42
3.2 Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні 44
ВИСНОВКИ 48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 51

ВСТУП

Ринок нерухомості є невід’ємною частиною системи економічних відносин, тісно пов’язаної з процесами, що відбуваються на ринках споживчих товарів, капіталу, цінних паперів, інвестиційних ресурсів, праці. Без нормального функціонування ринку нерухомості не можуть ефективно працювати механізми інвестування, заощадження, фінансування, кредитування, оподатковування та ін. Ринок нерухомості суттєво впливає на фінансово-грошові потоки в економіці, напрями їх руху та рівень дохідності.
Актуальність теми. Становлення ринку нерухомості історично трохи відстало від розвитку інших секторів ринкової економіки. Це зумовило затримку в науковому аналізі його основних закономірностей, що, у свою чергу, гальмує пізнання трансформаційних перетворень в економіці України. Економічний інтерес до нерухомості виник у зв’язку з необхідністю визначення її вартості у процесі приватизації й іпотеки, що стимулювало дослідження всієї системи економічних відносин, що складаються навколо неї. Однак більшість фахівців, які досліджують економічну природу нерухомості, обмежуються емпіричним пізнанням видимих тенденцій, пов’язаних зі змінами попиту, пропозиції та цін на конкретному сегменті ринку нерухомості. Тому найпопулярнішими процедурами аналізу ринку нерухомості стали моніторингові дослідження для визначення вартості конкретних об’єктів, доцільності інвестування в їх будівництво, для пошуку нерухомих активів з перспективою одержання доходів. Однак самі по собі такі дослідження не можуть забезпечити глибину пізнання закономірностей функціонування ринку нерухомості, оскільки не дозволяють побачити його внутрішню природу і взаємозв’язки з іншими економічними явищами.
Усе викладене диктує необхідність концептуального підходу, який визначав би фундаментальні принципи пізнання ринку нерухомості. У даний час нерухомість перетворюється на самостійний об’єкт економіко-правового обороту, бо стає товаром, капіталом, власністю. Вона є об’єктом фіскального інтересу держави, частиною інвестиційного портфеля великих корпорацій, заставним зобов’язанням для одержання іпотечного кредиту, фінансовим активом для індивідуальних та інституціональних інвесторів. Економічне й інституціональне поле життєдіяльності нерухомості постійно розширюється. Операції з нею включено до класифікації видів економічної діяльності. Збільшується численність правових норм і законодавчих актів, що регулюють відносини на ринку нерухомості. Виникла така навчальна дисципліна, як “економіка нерухомості”, а діяльність на ринку нерухомості стала спеціальністю для значної кількості людей. Усе це робить надзвичайно актуальним дослідження нерухомості як спеціальної економічної категорії. Тим самим вона отримує власне місце в категоріальному ряді економічної теорії.
Сьогодні в Україні тільки починає формуватися особливий напрям економічного вивчення процесів, що протікають на ринку нерухомості. Поки що не існує спеціальних наукових досліджень закономірностей виникнення і функціонування останнього. Серед українських економістів, у працях яких тією чи іншою мірою порушуються питання економічної природи нерухомості й особливості її ринкового обороту, можна виділити таких фахівців, як Ю.Бєлінський, Н.Внукова, Є.Воробйов, В.Галасюк, В.Геєць, І.Геллєр, А.Даниленко, О.Драпиковський, А.Дронь, О.Євтух, П. Єщенко, І.Іванова, В.Йолкіна, О.Каплій, О.Кашенко, О.Коваль, Н.Лебідь, І.Малий, Я.Маркус, А.Моченков, В.Назирова, О.Розенфельд, Б.Семененко, С.Сивець, Л.Симонова, А.Третяк, Я.Усенко та ін. Однак їх праці стосуються переважно функціональних аспектів і не ставлять за мету концептуально ідентифікувати нерухомість як економічну категорію, проте створюють підґрунтя для власне теоретичних розробок.
Для сучасних умов функціонування перехідної економіки науковий аналіз особливостей становлення і функціонування ринку нерухомості актуалізується у зв’язку з необхідністю створення належних і сприятливих умов для його прискореного розвитку в органічному взаємозв’язку з іншими секторами ринкової економіки.
Мета дослідження полягає в характеристиці ринку нерухомості в Україні за 2007-2009 роки. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати ринок нерухомості, житла та землі як економічні категорії;
2. Визначити ризики на ринку нерухомості;
3. Проаналізувати ринок нерухомого майна в Україні за 2007-2009 роки;
4. Визначити вплив світової фінансової кризи на стан ринку нерухомості в Україні
5. Дати характеристику іпотечному кредитування в Україні;
6. Коротко охарактеризувати світовий досвід розвитку ринку нерухомості та його регулювання;
7. Дослідити перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні.
Об’єктом дослідження в даній роботі виступає система економічних відносин, що складаються у зв’язку з ринковим оборотом нерухомості.
Предметом дослідження ринок нерухомого майна в Україні.
Методи дослідження. У роботі застосована сукупність методів і підходів, що дозволило реалізувати концептуальну єдність дослідження. Системно-структурний метод використано при аналізі структурної організації ринку нерухомості. За допомогою функціонального метода досліджено механізм функціонування різних видів нерухомості. На підставі інституціонального підходу визначена інституційно-трансакційна структура ринку нерухомості. Поведінковий аналіз дозволив виявити особливі форми поведінки суб’єктів на ринку нерухомості. Дослідження інверсійних закономірностей становлення ринку нерухомості базувалось на єдності історичного й логічного підходу. Визначення вартості прав власності та користування відбувалося за допомогою економіко-правового синтезу.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Ринок нерухомості в Україні стан і проблеми
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь