Антикризові моделі управління підприємством

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Економіка

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………3
Історична довідка про розвиток підприємства………………………………4
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ДАНИХ………………………………………6
Оцінка зовнішніх умов……………………………………………………………6
Аналіз фінансово-господарського стану…………………………………………7
Аналіз фінансового стану…………………………………………………………9
Стан ринків збуту продукції…………………………………………………….13
Наявний потенціал підприємства………………………………………………14
Обгрунтування доцільності санації…………………………………………….16
РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЯ САНАЦІЇ ОПЕРАТИВНА (CRASH) ПРОГРАМА……………………………………………………………………………..18
Стратегічні цілі санації (дерево цілей)………………………………………..18
Каталог оперативних заходів щодо відновлення ліквідності……………….19
РОЗДІЛ 3. ПЛАН САНАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ…………………………………21
План маркетингу та оцінка ринків збуту……………………………………..21
План виробництва та капіталовкладень………………………………………24
Організаційний план………………………………………………………………26
Фінансовий план…………………………………………………………………..26
РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ САНАЦІЇ ТА ЗАХОДИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ…………………………………………………………………………………..28
Організація реалізації плану……………………………………………………..28
Оцінка ризиків……………………………………………………………………29
Критерії оцінки ефективності………………………………………………….30
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….39

ВСТУП

Відкрите акціонерне товариство «Регом» знаходиться в м . Кривий Ріг Саксаганського району по вул. Курчатова, 1д.
Повне назва підприємства – Відкрите акціонерне товариство «Регом».
Організаційно-правова форма емітента: відкрите акціонерне товариство. Форма власності: приватна.
До складу ВАТ «Регом» входить два основних цехи та допомiжний автотранспортний. Фiлiй та дочiрних пiдприємств товариство не має.
На підприємстві працюють:
– 5 членів дирекції;
– 2 головних бухгалтера – члени дирекції;
– 1 в. о. головного бухгалтера;
– 1 голова Ревізійної комісії;
– 2 генеральних директора;
– 3 члени Наглядової Ради;
– 1 голова Наглядової Ради;
– 2 члени Ревізійної комісії;
– 1 заступник голови Наглядової Ради;
– 1 перший заступник Генерального директора.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2010 рiк складає 399 осiб. Порiвняно з 2009 роком (483 особи) зменшилася на 84 особи. Зменшення кiлькостi працiвникiв вiдбулося у зв’язку iз зменшенням заказiв та фiнансовою кризою. Кадрова програма пiдприємства веде до скорочення чисельностi робiтникiв також i в наступному роцi. Фонд оплати працi за 2010 рiк складає – 8715,0 тис. грн.,проти ФОПу за 2009 рiк (8285,1тис. грн,) вiн збiльшився на 429,9 тис. грн. Фонд оплати працi промислово – виробничого персоналу за 2010 рiк (8671,8 тис. грн) збiльшився проти 2009 року (8227,6 тис. грн) на 444,2 тис. грн.
Основними видами діяльності Відкрите акціонерне товариство «Регом» є:
– виробництво машин та устаткування для добувної промисловостi й будівництва;
– ремонт i технiчне обслуговування машин та устаткування для добувної промисловостi й будiвництва;
– оброблення металевих вiдходiв та брухту.

Історична довідка про розвиток підприємства
Завод «Ремгiрмаш» був створений у 1975 роцi наказом Мiнiстерства чорної металургii УРСР за №168 вiд 27/03/1975р. на базi ремонтних цехiв гiрничо-збагачувальних пiдприємств Кривбасу для бiльш ефективного забезпечення ремонтiв гiрничо-збагачувального обладнання запасними частинами та кращого використання металургiйного та ливарного устаткування комбiнатiв. Цеха заводу знаходяться на виробничих площадках гiрничо-збагачувальних комбiнатiв. Юридична адреса пiдприємства: 50049, м.Кривий Рiг, вул.Курчатова,1д. Вiдповiдно до Указу Президента України “Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв вiд 26/11/1994р №699/94, на пiдставi рiшення регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi (наказ № 12/143 – АО вiд 30/12/1995р) та згiдно законiв України «Про господарськi товариства», «Про цiннi папери та фондову бiржу» завод «Ремгiрмаш» був перетворений у Вiдкрите акцiонерне товариство «Регом».
Метою розробленого плану санації є стабiлiзацiя фiнансового положення підприємства. Пріорітетним завданням є збiльшення обсягiв виробництва, пiдвищення якостi продукцiї до рiвня конкурентоздатностi, досягнення кращих економiчних показникiв при мiнiмальних витратах.
Акцiонерне товариство вiдчуває недостатнiсть власних обiгових коштiв. У зв’язку з фiнансовою кризою пiдприємство протягом звiтного року не могло також отримати у достатньому обсязi кредити у банкiвських установах. У зв’язку з вiдсутнiстю обiгових коштiв, зменшенням замовлень на виконання робiт та надання послуг на пiдприємствi з 12.11.2010 р. призупиненi роботи та розпочато процедуру банкрутства.
30.11.2010р. Господарським судом Днiпропетровської областi винесено Ухвалу про порушення провадження справи про банкрутство ВАТ «РЕГОМ» за його заявою з причини виявлення обставин, що зобов’язують ВАТ «РЕГОМ» звернутися до суду iз заявою про порушення справи про банкрутство – задоволення вимог одного або кiлькох кредиторiв приведе до неможливостi виконання грошових зобов’язань боржника в повному обсязi перед iншими кредиторами. 14.12.2010р. проведено пiдготовче засiдання у справi та винесено ухвалу, якою арбiтражним керуючим ВАТ «РЕГОМ» призначено Селевко Дмитра Олексiйовича.
Методологічна база, яка використовувалася при складанні плану санації містить наступні методи: вертикальний та горизонтальний аналіз балансу, аналітичні методи, статистичні методи, методика нечіткої логіки.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Антикризові моделі управління підприємством”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

1 + 7 =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.