Фінансова стійкість підприємства

20 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

Зміст
Вступ…………………………………………………………………………………………………………………………..4
Розділ 1.Теоретичні аспекти оцінки фінансової стійкості підприємства…………………..5
1.1. Фінансова стійкість як один з основних показників функціонування підприємства…………………………………………………………………………………………………5
1.2. Методики проведення оцінки фінансової стійкості підприємства ………12
Розділ 2.Оцінка фінансової стійкості підприємства на прикладі ВАТ “Славутський солодовий завод”………………………………………………………………………………………….21
2.1. Аналіз джерел формування оборотного капіталу підприємства…………..21
2.2. Динаміка джерел формування необоротного капіталу підприємства…..28
2.3.Аналіз фінансової стійкості за допомогою абсолютних показників……..31
2.4. Аналіз фінансової стійкості за допомогою фінансових коефіцієнтів…….33
Розділ 3.Шляхи забезпечення фінансової стійкості підприємства……………………………36
Висновки…………………………………………………………………………………………………………………….45
Список використаної літератури……………………………………………………………………………….52
Додатки………………………………………………………………………………………………………………………54

Вступ
З переходом вітчизняної економіки на ринкові засади діяльності змінився підхід до функціонування підприємницьких структур і на перше місце виходить стабільність. Це пояснюється тим, що стійкість підприємства на мікрорівні забезпечує стабільність економіки країни на макрорівні. Отож, фінансова робота на підприємстві, в першу чергу, спрямована на створення фінансових ресурсів для розвитку, з метою забезпечення росту рентабельності, інвестиційної привабливості, тобто для покращення фінансового стану підприємства. Звідси виникла об’єктивна необхідність в правильному визначенні та оцінці реального фінансового стану підприємства. Фінансовий стан підприємства є дуже змістовним поняттям і залежить від результатів його виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності. Головна мета фінансової діяльності полягає у визначенні, коли, з яких джерел та в яких обсягах необхідно використати фінансові ресурси для ефективного розвитку підприємства та отримання максимального прибутку. Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, потрібно добре знати як управляти фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу та джерелах утворення, яку частку повинні складати власні кошти, а яку запозичені. Тому для характеристики фінансового стану та оцінки ефективності використання фінансових ресурсів застосовують такий критерій, як фінансова стійкість. Під фінансовою стійкістю підприємства розуміють його платоспроможність в часі з дотриманням умови фінансової рівноваги між власними та залученими засобами. Фінансова стійкість передбачає, що ресурси, вкладені в підприємницьку діяльність, повинні окупитись за рахунок грошових надходжень, отриманий прибуток забезпечувати самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх джерел формування активів.
Тема дослідження є актуальною, оскільки саме фінансова стійкість відображає збалансованість засобів та джерел їх формування, доходів і витрат, грошових і товарних потоків. Вона оцінюється на підставі співвідношення власного та залученого капіталу підприємства, темпів нагромадження власних засобів внаслідок господарської діяльності, співвідношення довгострокових та поточних зобов’язань, достатності забезпечення матеріальних оборотних засобів власними джерелами. Отже, метою даної роботи є проведення аналізу фінансової стійкості підприємства та вияв шляхів її забезпечення.
Об’єктом дослідження є ВАТ “Славутський солодовий завод”.
Предметом дослідження є фінансова стійкість підприємства. До основних завдань належить:
• Визначити сутність поняття “фінансова стійкість”;
• Охарактеризувати основні методики оцінки фінансової стійкості;
• Проаналізувати джерела формування фінансових ресурсів підприємства;
• Проаналізувати структуру та склад пасиву балансу (власного та залученого капіталів);
• Дослідити достатність забезпечення матеріальних оборотних засобів власними джерелами;
• Оцінити рівень фінансової стійкості за допомогою фінансових коефіцієнтів;
• Проаналізувати можливі шляхи забезпечення фінансової стійкості;
В процесі даного дослідження були використані аналітичний, математичний методи дослідження. Для поглибленого вивчення складу та структури окремих статей балансу також використовувався метод порівняння та деталізації.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Фінансова стійкість підприємства
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь