Радянський партизанський рух на Рівненщині в роки німецької окупації 1941-1944 2

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Історія

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРТИЗАНСЬКОГО ТА ПІДПІЛЬНОГО РУХУ НА РІВНЕНЩИНІ 7
1.1. Історіографічний огляд та джерельна база дослідження 7
1.2. Зародження партизанського та підпільного руху на Рівненщині 13

РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ПАРТИЗАНСЬКОГО ТА ПІДПІЛЬНОГО РУХУ НА РІВНЕНЩИНІ 21
2.1. Адаптація до окупаційних умов та вироблення нової стратегії партизанського супротиву 21
2.2. Переломний етап у війні та роль партизан в перемозі над ворогом 25

РОЗДІЛ 3. БОРОТЬБА РАДЯНСЬКИХ ПАРТИЗАНІВ ТА УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ 35

ВИСНОВКИ 44
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 47

ВСТУП

Громадяни України – колишні учасники європейського руху Опору в країнах Європи – визнаються учасниками партизанської боротьби, а діти колишніх партизанів і підпільників, які піддавались репресіям і гонінням у зв’язку з підпільно-партизанською діяльністю батьків – учасниками війни.
Героїчному минулому не може бути «строку давності». Дивує те, що нині в деяких владних кабінетах зневажливо запитують: «А хіба в нас є колишні партизани?» Слід відповісти, що з 14 тисяч колишніх партизанів на сьогодні серед нас живе 380 учасників підпільно-партизанського руху. І вони потребують уваги і турботи, моральної і матеріальної підтримки. Адже вони, як писав відомий український кінорежисер Олександр Довженко: «Партизани – наша слава, наша гордість. Партизани – це ті сини України, перед якими знімуть шапки цілі століття, якими будуть гордитися цілі покоління, складатимуть про них думи і пісні. Це немеркнучий символ безсмертя нашого доброго і чесного народу».
Серед тих, хто воював на нашій землі, багато колишніх партизанів і підпільників, які стали легендою, їх подвиги описані в книгах, відображені в кінофільмах, картинах, піснях. Хто не знає сьогодні про Волкову Ольгу Петрівну (Олю Солімчук), одну з героїнь книги «Сильні духом». Викова Федора Івановича, Вознюка Дем’яна Петровича, який брав участь в Словацькому повстанні, Жереб’ятьєва Василя ВасиЛьвовича – учасника французького руху Опору, мужньої жінки із загону Медведева Грибанової Віри Григорівни і багатьох інших.
Окупована, проте нескорена, Рівненщина піднялась на смертний бій з фашистськими загарбниками.
Актуальність дослідження. Суттєвою складовою для з’ясування характеру і ходу Другої світової війни є вивчення руху опору на окупованій нацистами території, зокрема в Україні. Але спроба відтворити узагальнену картину становлення й розвитку партизанського та підпільного руху на всій території України є дуже складним завданням, адже він у різних регіонах нашої держави мав свої особливості.
Ось чому було обрано партизанський рух на території такого специфічного регіону України як Рівненщина, де рух опору був представлений силами різної ідеологічної та політичної орієнтації.
Актуальність теми також зумовлена необхідністю створення цілісного наукового дослідження проблеми у зв’язку з її недостатньою розробкою; пов’язана з введенням у науковий обіг нових архівних документів і мемуарів з історії виникнення, розгортання та діяльності партизанського та підпільного руху краю; полягає у встановленні участі радянських партизан та підпільників у антифашистському русі опору; є у розкритті вкладу відомих радянських підпільників та партизанських діячів у визволенні території краю від німецької окупації; випливає з потреби скласти хронологію антифашистської історії Рівненщини; обумовлюється з’ясуванням відносин між радянською та національною течією руху опору краю.
Проблему радянського партизанського руху на Рівненщині в роки німецької окупації 1941-1944 досліджували такі вчені-історики, як Баталов В., Васильчук В., Гончарук Г., Нагайцев А., Гречко А., Дем’янчук О., Жданюк Н., Ковальчук В., Кравчук Д., Моніч К., Савчук П., Сергійчик В., Слободанюк М., Степанов Л., Тишковець С. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці радянського партизанського руху на Рівненщині в роки німецької окупації 1941-1944. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати зародження партизанського та підпільного руху на Рівненщині;
2. Узагальнити інформацію про адаптацію до окупаційних умов та вироблення нової стратегії партизанського супротиву;
3. Визначити переломний етап у війні та роль партизан в перемозі над ворогом;
4. Дослідити боротьбу радянських партизанів та українських націоналістів.
Об’єктом дослідження є партизанський рух на території Рівненщини.
Предметом дослідження є організація та становлення радянського партизанського та підпільного руху на Рівненщині, як головної рушійної сили антифашистського руху опору нашого краю; а також специфіка, особливості та методи діяльності визвольного руху на різних етапах його розгортання.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
4. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про радянський партизанський рух на Рівненщині в роки німецької окупації 1941-1944. Практичне значення полягає в тому, що матеріали дослідження можуть бути використані фахівцями гуманітарних та суспільних наук при підготовці праць з історії України та Рівненщини; в освітньо – виховному процесі навчальних закладів під час вивчення загальних і спеціальних курсів з новітньої історії України та нашого краю; у краєзнавчій роботі наукових установ, архівів, музеїв, бібліотек та навчальних закладів різних рівнів.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи.
У першому розділі розглядаються теоретико-методологічні основи дослідження партизанського та підпільного руху на Рівненщині.
У другому розділі аналізується розвиток партизанського та підпільного руху на Рівненщині.
У третьому розділі характеризується боротьба радянських партизанів та українських націоналістів.
У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.
У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Радянський партизанський рух на Рівненщині в роки німецької окупації 1941-1944 2
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь