Професійне мислення юристів

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Історія вчення про професійне мислення юристів 5
1.1 Загальне поняття про професійно-особисті якості юриста 5
1.2 Поняття юридичного мислення 7
1.3 Виникнення й розвиток професійного юридичного мислення 9
Розділ ІІ Професійне мислення сучасних юристів 13
2.1 Взаємозв’язок юридичного мислення й професійної
правосвідомості в психологічному контексті 13
2.2 Загальна психотехніка професійного мислення юриста 15
2.3 Правозастосовний розсуд як функція юридичного мислення 24
Висновки 27
Список використаних джерел та літератури 30

Вступ

У сучасній юридичній науці здійснений перегляд позитивістської доктрини, центральною значеннєвою константою якої було виділення для вивчення винятково офіційно визнаних і формально певних нормативно-правових регуляторів як єдиний об’єкт дослідження. Ще в радянський період вітчизняні правознавці звернули увагу на значимість професійної правосвідомості для рішення державних завдань у правоохоронній сфері. У цей час уже не залишилося сумнівів у тім, що право виражається не тільки в законах й інших визнаних державою писаних джерелах, але й у сукупності проявів юридичного мислення, правосвідомості й правової культури як регулятивних підстав прийняття юридично значимих рішень. При цьому мало ким оспорюєтся той факт, що професійне юридичне мислення слугує найважливішим механізмом формування правової держави, а від кадрової політики в системі органів по боротьбі зі злочинністю, судах, прокуратурі залежить реалізація функцій української держави в охороні правопорядку.
Загальновідомо, що застосування правових норм є творчим процесом, у якому індивідуальні якості характеру, особливості правосвідомості юриста, його навички, професійний досвід, знання життєвих ситуацій, інтелектуальний потенціал визначають тлумачення й конкретизацію норми, забезпечують облік конкретних обставин справи й визначають рішення по ній. Чи буде прийняте правильне рішення правозастосовником, залежить від його вміння зіставити мети й засоби, раціонально й технічно вибрати юридичну тактику, здійснити юридичне пізнання, переконливо й логічно викласти юридичну аргументацію. Без розвиненого професійного юридичного мислення ефективне функціонування й стабільний розвиток правової системи неможливі. Саме тому дослідження професійного мислення юристів є актуальним.
Проблему професійного мислення юристів досліджували такі вчені, як Авакян Т.В., Біленчук П., Бризгалов І., Васильєв В. Я., Гусарєв С.Д., Карпов О.М. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.

Об’єктом дослідження є юридичне мислення як інтелектуальна форма правосвідомості, а предметом виступає функціонування юридичного мислення в процесі застосування правових норм.
Мета дослідження полягає в теоретико-правовому аналізі професійного мислення юристів, що впливає на реалізацію права, його динаміку, а також на розвиток правової системи українського суспільства.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
– сформулювати поняття й ознаки, позначити рівні дослідження юридичного мислення;
– простежити основні етапи, вивчити культурно-історичні аспекти формування професійного юридичного мислення;
– проаналізувати співвідношення професійної правосвідомості, правової культури і юридичного мислення;
– встановити й охарактеризувати особливості пізнавальної діяльності юридичного мислення в правозастосовному процесі.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4. Метод ретроспективного аналізу: для порівняння нормативно-правових актів у різні роки.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків, та списку використаної літератури.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Професійне мислення юристів
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь