Правовий статус фізичних осіб в цивільному праві

40 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ І. Цивільна правосуб’єктність фізичних осіб………………………………………………..5
1.1. Поняття фізичної особи як людини та засоби її індивідуалізації………………5
1.2. Цивільна правоздатність фізичної особи………………………………………………….8
1.3. Дієздатність фізичної особи та її види……………………………………………………..10
1.4. Встановлення над фізичними особами опіки та піклування…………………….16

РОЗДІЛ ІІ. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим………………………………………………………………………………………………………………………………22
2.1. Безвісна відсутність фізичної особи та її правові наслідки……………………….22
2.2. Правові наслідки визнання фізичної особи померлою……………………………..24

РОЗДІЛ ІІІ. Фізична особа як суб’єкт підприємницької діяльності………………………….27

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………………………………….31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ……………………………………..35

ВСТУП
Актуальність дослідження. Відповідно до Конституції України людина є в нашій державі є найвищою цінністю. Саме для забезпечення прав та свобод людини створені нормативно-правові акти держави та її органи. Держава повинна всебічно сприяти реалізації громадянами їх законних прав та інтересів.
Для реалізації прав в цивільному обороті кожна людина наділена правосуб’єктністю, що складається із правоздатності та дієздатності. Цивільна правоздатність – це здатність мати цивільні права та обов’язки. Така здатність визнається за всіма фізичними особами. Вона виникає в момент народження громадянина і припиняється його смертю.
Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання. Обсяги цивільної дієздатності є різними залежно від віку та психологічного стану людини. В деяких випадках людина за рішенням суду може бути визнана обмежено дієздатною або недієздатною.
Положення про правовий статус фізичної особи, встановлення переліку можливостей її участі в цивільному обороті досить детально регламентується Цивільним кодексом України. Але так як це є важлива категорія для кожної людини, то дане питання потребує постійного вивчення та удосконалення на основі проаналізованого матеріалу.
Метою даного дослідження є вивчення особливостей регламентації інституту правового статусу фізичної особи в цивільному праві України, зокрема встановлення понять правоздатності та дієздатності, процедуру встановлення над фізичними особами опіки та піклування та визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення його померлим, а також практики застосування даних правових норм.
Для досягнення мети були поставлені та вирішені наступні завдання:
– встановлення поняття фізичної особи як людини та виявлення засобів її індивідуалізації;
– дослідження особливостей цивільної правоздатності фізичної особи за цивільним правом України;
– аналіз дієздатності фізичної особи та з’ясування особливостей її видів;
– вивчення умов та порядку встановлення над фізичними особами опіки та піклування;
– з’ясування порядку та підстав визнання фізичної особи безвісно відсутньою та її правові наслідки;
– дослідження правових наслідків визнання фізичної особи померлою;
– встановлення особливостей діяльності фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності.
Об’єктом дослідження є цивільні правовідносини, що визначають правовий статус фізичної особи при здійсненні діяльності у сфері цивільного обороту.
Предметом даної роботи є нормативно-правові акти, що регулюють правовий статус фізичної особи при реалізації суб’єктивних прав в цивільному обороті, а також практика їх застосування.
В ході дослідження були використані наступні методи, а саме: діалектичний метод пізнання державно-правових явищ, структурно-функціональний, формально-догматичний методи, метод порівняльно-правового дослідження, порівняльно-історичний метод.
Під час дослідження було проаналізовано ряд нормативно-правових актів, що регулюють правовий статус фізичної особи в цивільному обороті. Зокрема, досліджувалися Конституція України, Цивільний процесуальний кодекс, Цивільний кодекс, Сімейний кодекс, ЗУ „Про пенсійне забезпечення”, ЗУ „Про підприємництво”, а Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним”.
Дане питання правового становища фізичних осіб в цивільному праві досить широко досліджено в працях науковців-цивілістів. Так, увагу даній проблемі приділили наступні дослідники: Гуцалюк М., Долі ненко Л.О., Ромовська З.В., Баранова В.І., Стасюк Г., Баранова Л.М., Шевченко Я.М., Дзера О.В., Бобров Д.В., Довгерт А.С., Харитонов Е.О., Саніахметова Н.А..
Структура роботи має наступний вигляд: вступ, три розділи, висновки та список використаних джерел та літератури. В першому розгляді аналізуються цивільна правосуб’єктність фізичних осіб (правоздатність та види дієздатності) та встановлення над громадянами опіки та піклування. Другий розділ присвячений з’ясуванню порядку розгляду та правових наслідків визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення його померлим. В третьому розділі досліджується особливості регламентації діяльності фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Правовий статус фізичних осіб в цивільному праві
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь