Проблеми подвійного оподаткування та способи їх уникнення

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………………..………..3
Розділ 1 Загальна характеристика явища подвійного оподаткування………………………………………………………………………8
1.1. Поняття суб’єкта та об’єкта оподаткування в контексті розгляду проблеми подвійного оподаткування……………………………………………8
1.2. Причини та умови виникнення явища подвійного оподаткування. Поняття подвійного оподаткування та його види……………………………17
Висновки до Розділу 1………………………………….…………………………26
Розділ 2 Уникнення подвійного оподаткування……………………………….27
2.1. Шляхи та методи уникнення подвійного оподаткування……………….27
2.2. Міжнародна угода як механізм уникнення подвійного оподаткування……………………………………………………………………..44
Висновки до Розділу 2…………………………………………………………….62
Висновки…………………………………………………………………………….63
Список використаних джерел ……………….………………………………….67
Додаток А…………………………………………………………………………..74

ВСТУП

Кожна людина прагне досягти добробуту для себе і для своєї сім’ї. Саме це частіше всього спонукає її не просто працювати за високу заробітну плату, а розпочинати займатись підприємницькою діяльнісю, шукати роботу за кордоном.
Рівень роботи приваних підприємців, власників компаній чи просто громадян-спеціалістів не обмежується кордонами однієї держави, громадянами якої вони є. Кожен прагне вийти на міжнародний або ж міждержавний регіональний рівень. Сьогодні популярно говорити про так звану глобалізацію світового бізнесу, що має на меті «руйнування» кордонів для всіх і кожного. Таке явище виникло не раптово, для його досягнення необхідно було багато зусиль самих підприємців, що мали на меті збільшити свої доходи.
Однак така інтернаціональна діяльність не є необмеженою, неконтрольованою. Перш за все такою межою виступає законодавство кожної окремої країни, а також норми міжнародного права.
Перед кожною державою, як організацією публічної влади, стоїть багато завдань. Одним з найважливіших з яких, на нашу думку, є забезпечення добробуту її населення. Саме для цього держава створює органи, що повинні виконувати всі покладенні на неї завдання. Для реалізації такими органами своїх основних функцій необхідно перш за все належне їх функціонування, що досягається за допомогою податків, я саме їх сплати громадянами. Особи, що виступають платниками податків, здійснють такі платежі залежно від своїх доходів як на територія держави, громадянами якої вони є, так і на території фактичного здійснення своєї діяльності.
Практично всі країни світу мають власні правила, що регулюють податкові режими для своїх громадян (резидентів), які здійснюють ділову активність за кордоном, і для іноземних платників податку, які діють у країні. Відмінність підходів різних країн щодо певних питань оподаткування є причиною виникнення багатьох негативних наслідків як для особи, так і для економіки держави загалом. Це не тільки зумовлює складність в оформленні необхідної податкової звітності, зменшення кількості інвестицій в економіку дровами, а й призводить до такого феномену, як подвійне оподаткування.
Як зазначають дослідники, ця проблема набула великого значення вже на початку минулого століття, а з розширенням економічних зв’язків між країнами, глобалізацією світової економіки стала одним із аспектів міжнародного економічного та фінансового співробітництва.
Кожен хто працює за кордоном, незалежно від того чи це робота за договором чи приватна підприємницька діяльність, вкладає ці кошти в економіку тої держави, на території якої від працює. Добробут країни, незалежно від рівня її економічного розвитку, часто залежить від кількості інвестицій, які здійснюються в її економіку та сплати такими інвесторами передбачених законодавством країни податків.
Саме тому у запобіганні подвійному оподаткуванню доходів (прибутків) і майна зацікавлені не тільки платники податку, а й самі країни.
Інтерес платників перш за все полягає у тому, що внаслідок виникнення подвійного оподаткування їх податковий тягар набагато зростає при послідовному оподаткуванні одного й того самого об’єкта у різних країнах. Що ж стосується країн, які встановлюють податки, то виникнення такого явища може мати негативний вплив на збільшення внутрішнього і зовнішнього товарообігу, залучення іноземних інвестицій і підвищення конкурентоспроможності окремих національних підприємств та економіки у цілому.
Все вище сказане, на нашу думку свідчить проте, що в Україні, як державі-учасниці господарської діяльності на міжнародному рівні, а також у інших країнах є необхідність регулювання проблеми подвійного оподаткування та постійного удосконалення шляхів уникнення подвійного оподаткування.
Метою даного дослідження є з’ясування проблеми подвійного оподаткування в розрізі податково-правового регулювання, аналіз виникнення подвійного оподаткування як похідного процесу від колізійності у нормах податкового права та видів, а також шляхів та методів уникнення даного явища.
Для досягнення поставленої мети необхідним є вирішення наступних завдань:
• з’ясувати основні елементи оподаткування, що використовуються при аналізі проблеми подвійного оподаткування;
• дослідити причини та умови виникнення явища подвійного оподаткування;
• дати визначення поняттю подвійного оподаткування та його основних видів;
• охарактеризувати шляхи та методи уникнення подвійного оподаткування;
• розглянути міжнародні податкові угоди як механізм уникнення явища подвійного оподаткування;
• проаналізувати міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування укладені між Україною та іншими державами, дослідити проблемні аспекти їх застовування..
Об’єктом даного дослідження є відносини оподаткування на міжнародному рівні та їх податково-правове регулювання. Предметом дослідження є проблеми подвійного оподаткування та спосоди їх уникнення.
Під час роботи над написанням даної наукової роботи було використано ряд методів для досягнення поставленої мети, зокрема:
• історичний, що дозволяє розглянути явище подвійного оподаткування в динаміці, дослідити основні причини та передумови його виникнення та розвитку;
• структурно-функціональний, що дає можливість дослідити основні елементи даного явища;
• формально-догматичний, за допомогою якого досліджено законодавчу базу предмету даного дослідження, зроблено його пояснення і класифікацію, розглянуто певні варіанти його розвитку;
• порівняльно-правовий, що дозволяє порівняти нормативно-правові акти щодо уникнення подвійного оподаткування та практику їх застосування різними країнами.
Джерельна база дослідження. Перш за все дану проблему почали розглядати при дослідженні питань пов’язаних з інвестиціями, а саме так званого інвестиційного клімату тієї або іншої держави. Конкретніше, усвідомлення такої проблеми з’явились в 20-х роках минулого століття, коли чиновники Комітету по фінансах Ліги Націй з метою усунення додаткових бар’єрів у вигляді податків при переміщенні капіталу між країнами, які розвивають зовнішньоекономічні відносини, запропонували свій варіант усунення фактично існуючого подвійного оподаткування.
Проблема усунення подвійного оподаткування врегульована законодавством України. Варто сказати, що це в основному міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна, яких сьогодні налічується більше 50-ти. Крім того, дане питання врегульовоне ЗУ «Про систему оподаткування» та іншими законами, постановами Кабінету Міністрів України, листами Державної Податкової Адміністрації України та іншими нормативно-правовими актами.
Свій внесок у дослідження даної проблеми був зроблений такими дослідниками як М. П. Кучерявенко, М. В. Федосова, І. А. Золотько, О. М. Козирін, С. Боровик та іншими. Так, було коротко охарактеризовано поняття подвійного оподаткування, його види, шляхи та методи уникнення даного явища. Неодноразово тема даної роботи викладена у контексті дослідження ним податкового права зарубіжних країн.
Дослідження даної теми має практичне значення для навчального процесу студента та майбутньої роботи за спеціальністю. Податкове право як галузь є досить складною для розуміння. Крім того, що стосується дослідження окремих проблем галузі, якою є предмет дослідження, то для цього необхідно опрацювання великої кількості спеціалізованої літератури. Сьогодні велику кількість роботи юрист може знайти саме у відновинах, що мають міжнародний характер, до яких і відноситься уникнення проблеми подвійного оподаткування.
Структура даної роботи зумовлена логікою дослідження, що випливає з її мети і основних завдань. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Проблеми подвійного оподаткування та способи їх уникнення
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь