Принципи кримінального процесу

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ І СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 6
1.1 Система принципів кримінального процесу 6
1.2 Поняття і значення принципів кримінального процесу 9
РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ЇХ ЗМІСТ 13
РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ЗАКРІПЛЕНІ У КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСІ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 27
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 34

ВСТУП

З прийняттям Конституції України створено правову основу для реалізації можливостей демократичного шляху розвитку суспільства, побудови правової держави. Саме в Основному Законі одержали свій прояв такі найважливіші ознаки правової держави, як пріоритет прав та інтересів особи над правами та інтересами держави, взаємна відповідальність держави і особи, пов’язаність держави правом, пріоритет права над законом, незалежний суд як гарант прав особи.
Актуальність дослідження. Побудова правової держави в Україні висуває на перший план завдання щодо забезпечення прав та законних інтересів громадян, верховенства закону в усіх сферах державного та громадського життя. В усіх галузях чинного законодавства повинні одержати нормативне закріплення принципи, за допомогою яких і забезпечуються права людини.
І тому питання про систему принципів (засад) кримінального процесу є одним з найважливіших і найскладніших. Вихідним моментом при цьому є поняття принципів кримінального процесу. В науці ще й досі не вироблено єдиного, загальноприйнятого визначення цього поняття. Причиною цьому служить, на наш погляд, той факт, що поняття принципів кримінального процесу більшість авторів формулює як вихідні посилання щодо конкретної теми свого наукового дослідження, на підставі чого і виникає система їх подальших висновків щодо організації та діяльності органів правосуддя, правил поведінки суб’єктів кримінального судочинства.
Проблему принципів кримінального права досліджували такі вчені, як Гриненко А.В., Кожевников Г.К., Шумилин С.Ф., Какуленко Т., Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т., Гончаренко В.Г. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці принципів кримінального права. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття, значення і система принципів кримінального процесу;
2. Проаналізувати система принципів кримінального процесу;
3. Дослідити поняття і значення принципів кримінального процесу;
4. Визначити конституційні принципи кримінального судочинства та їх зміст;
5. Коротко охарактеризувати принципи кримінального процесу, закріплені у кримінально-процесуальному кодексі та їх характеристика.
Об’єктом дослідження є нормативно-правові норми в сфері кримінального права України.
Предметом дослідження є Конституція України в редакції від 08.12.2004 та Кримінально-процесуальний Кодекс України зі змінами та доповненнями від 05.02.2011.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про принципи кримінального права.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Принципи кримінального процесу
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь