Причини та умови існування ісламського фундаменталізму та екстремізму

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

План

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні основи дослідження Ісламу як релігії 6
1.1 Стан дослідження проблеми 6
1.2 Виникнення Ісламу 8
1.3 Загальна характеристика мусульманського права 13
1.4 Джерела мусульманського права 15
РОЗДІЛ ІІ. Ісламський фундаменталізм та екстремізм 19
2.1 Поняття ісламського фундаменталізму та екстремізму 19
2.2 Причини виникнення ісламського фундаменталізму 21
2.3 Проблема політичного ісламу 26
2.4 Умови існування ісламського фундаменталізму та екстремізму 28
РОЗДІЛ IІІ. Міжнародний тероризм та Близький і Середній Схід 35
ВИСНОВОК 45
Список використаних джерел 48

ВСТУП

На початку третього тисячоліття виявився тліючий конфлікт трьох моделей світового порядку – американського, європейського та ісламського світу. Забезпечення мирного функціонування світового співтовариства насамперед пов’язано з інтересами держав та наслідками реалізації цих інтересів для всього співтовариства, і в результаті має бути спрямоване на появу рівнодіючої інтересів, а в деяких випадках – балансу сил стосовно конкретної проблеми. Світовий порядок виступає як стан динамічної рівноваги системи міжнародних відносин, на який постійно впливають соціально-економічні, політичні, ідеологічні та релігійні системи.
Світовий порядок можна трактувати як міжнародну «особливу категорію норм; кодекс рекомендованих норм; багаторівневу систему норм відносин; систему міжнародних відносин; стан міжнародних відносин; міжнародні події та їх оцінки; цілі та засоби досягнення; міжнародні умови». «Поняття світового порядку дає можливість охопити всю сукупність чинників, що впливають на стан та розвиток міжнародних відносин, організувати весь різноманітний матеріал, пов’язаний з вивченням міжнародних відносин, розглянути його системно і розробити на його основі цілісну теорію, розширивши межі передбачення майбутнього і піднявши рівень його достовірності… Поняття світового порядку дає змогу скоординувати зусилля багатьох наук»
Проблема активізації ісламського фундаменталізму в багатьох державах на сучасному етапі здобуває все більшу актуальність в усьому світі. Традиційно ісламський фундаменталізм можна розглядати як рух по очищенню ісламу від побічного впливу. Однак, у цей час ісламський фундаменталізм усе більше трактується, як втручання релігії в політику держав. Очевидно, що всякий активний вплив релігії на державу може неминуче привести до змін політичного й соціального ладу, економіки, законодавства. Однієї з головних особливостей ісламу є його значний вплив саме на правовий аспект у державі, оскільки він містить юридичні й моральні норми названі шаріатом, що взятий на озброєння сучасними ісламськими фундаменталістами.
В останні десятиліття в багатьох країнах спостерігається сплеск міжнародного ісламського фундаменталізму часом доходить до фанатизму. Не обійшло це явище й країни колишнього СРСР.
Спроби створення ваххабітами ісламської держави на території країн колишнього СРСР та на Північному Кавказі, існуючі за законами шаріату, приводять до кровопролитних збройних зіткнень і політичної нестабільності в регіоні. Розгляд і докладне ознайомлення з основами ісламу й шаріату, умовами виникнення ісламського фундаменталізму допоможе краще зрозуміти й розібратися в щирих і мнимих цілях і завданнях цього руху, його правових особливостях на сучасному етапі. Саме у цьому і полягає актуальність нашої роботи.
Проблему причин виникнення та умов існування ісламського фундаменталізму та екстремізму досліджували такі вчені-історики та політологи, як Алексєєв І.Л, Алиєв К., Акаєв В.Х., Єремєєв Д., Іванов Н.О., Келяєв Є. А., Мирський Г.І. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню причин виникнення та умов існування ісламського фундаменталізму та екстремізму свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є світові політичного-релігійні процеси.
Предметом дослідження є ісламський фундаменталізм та екстремізм.
Мета дослідження полягає в окресленні причин виникнення та умов існування ісламського фундаменталізму та екстремізму. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати іслам як релігійну течію, детермінованої різними її складовими;
2. Дати характеристику понять „ісламського фундаменталізму та екстремізму” та визначити притаманні їм риси;
3. Визначити особливості ісламського фундаменталізму та екстремізму;
4. Проаналізувати зв’язок ісламського фундаменталізму та екстремізму з іншими політично-релігійними явищами;
5. Вивчити соціально–економічні причини ісламського екстремізму;
6. Описати вплив терактів на міжнародні відносини.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про причин виникнення та умов існування ісламського фундаменталізму та екстремізму
Характер проблеми і поставлені завдання передбачають структуру роботи, яка складається зі вступу, де обґрунтовані актуальність проблеми, поставлені мета і завдання роботи, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти виникнення та існування ісламу як релігії, а також стан дослідження обраної проблеми.
Другий присвячений питанню причин виникнення та умов існування ісламського фундаменталізму та екстремізму.
В третьому розділі проаналізовано зв’язок міжнародного тероризму та Близького і Середнього Сходу.
У висновках підводяться підсумки і результати дослідження.

План

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні основи дослідження Ісламу як релігії 6
1.1 Стан дослідження проблеми 6
1.2 Виникнення Ісламу 8
1.3 Загальна характеристика мусульманського права 13
1.4 Джерела мусульманського права 15
РОЗДІЛ ІІ. Ісламський фундаменталізм та екстремізм 19
2.1 Поняття ісламського фундаменталізму та екстремізму 19
2.2 Причини виникнення ісламського фундаменталізму 21
2.3 Проблема політичного ісламу 26
2.4 Умови існування ісламського фундаменталізму та екстремізму 28
РОЗДІЛ IІІ. Міжнародний тероризм та Близький і Середній Схід 35
ВИСНОВОК 45
Список використаних джерел 48

ВСТУП

На початку третього тисячоліття виявився тліючий конфлікт трьох моделей світового порядку – американського, європейського та ісламського світу. Забезпечення мирного функціонування світового співтовариства насамперед пов’язано з інтересами держав та наслідками реалізації цих інтересів для всього співтовариства, і в результаті має бути спрямоване на появу рівнодіючої інтересів, а в деяких випадках – балансу сил стосовно конкретної проблеми. Світовий порядок виступає як стан динамічної рівноваги системи міжнародних відносин, на який постійно впливають соціально-економічні, політичні, ідеологічні та релігійні системи.
Світовий порядок можна трактувати як міжнародну «особливу категорію норм; кодекс рекомендованих норм; багаторівневу систему норм відносин; систему міжнародних відносин; стан міжнародних відносин; міжнародні події та їх оцінки; цілі та засоби досягнення; міжнародні умови». «Поняття світового порядку дає можливість охопити всю сукупність чинників, що впливають на стан та розвиток міжнародних відносин, організувати весь різноманітний матеріал, пов’язаний з вивченням міжнародних відносин, розглянути його системно і розробити на його основі цілісну теорію, розширивши межі передбачення майбутнього і піднявши рівень його достовірності… Поняття світового порядку дає змогу скоординувати зусилля багатьох наук»
Проблема активізації ісламського фундаменталізму в багатьох державах на сучасному етапі здобуває все більшу актуальність в усьому світі. Традиційно ісламський фундаменталізм можна розглядати як рух по очищенню ісламу від побічного впливу. Однак, у цей час ісламський фундаменталізм усе більше трактується, як втручання релігії в політику держав. Очевидно, що всякий активний вплив релігії на державу може неминуче привести до змін політичного й соціального ладу, економіки, законодавства. Однієї з головних особливостей ісламу є його значний вплив саме на правовий аспект у державі, оскільки він містить юридичні й моральні норми названі шаріатом, що взятий на озброєння сучасними ісламськими фундаменталістами.
В останні десятиліття в багатьох країнах спостерігається сплеск міжнародного ісламського фундаменталізму часом доходить до фанатизму. Не обійшло це явище й країни колишнього СРСР.
Спроби створення ваххабітами ісламської держави на території країн колишнього СРСР та на Північному Кавказі, існуючі за законами шаріату, приводять до кровопролитних збройних зіткнень і політичної нестабільності в регіоні. Розгляд і докладне ознайомлення з основами ісламу й шаріату, умовами виникнення ісламського фундаменталізму допоможе краще зрозуміти й розібратися в щирих і мнимих цілях і завданнях цього руху, його правових особливостях на сучасному етапі. Саме у цьому і полягає актуальність нашої роботи.
Проблему причин виникнення та умов існування ісламського фундаменталізму та екстремізму досліджували такі вчені-історики та політологи, як Алексєєв І.Л, Алиєв К., Акаєв В.Х., Єремєєв Д., Іванов Н.О., Келяєв Є. А., Мирський Г.І. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню причин виникнення та умов існування ісламського фундаменталізму та екстремізму свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є світові політичного-релігійні процеси.
Предметом дослідження є ісламський фундаменталізм та екстремізм.
Мета дослідження полягає в окресленні причин виникнення та умов існування ісламського фундаменталізму та екстремізму. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати іслам як релігійну течію, детермінованої різними її складовими;
2. Дати характеристику понять „ісламського фундаменталізму та екстремізму” та визначити притаманні їм риси;
3. Визначити особливості ісламського фундаменталізму та екстремізму;
4. Проаналізувати зв’язок ісламського фундаменталізму та екстремізму з іншими політично-релігійними явищами;
5. Вивчити соціально–економічні причини ісламського екстремізму;
6. Описати вплив терактів на міжнародні відносини.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про причин виникнення та умов існування ісламського фундаменталізму та екстремізму
Характер проблеми і поставлені завдання передбачають структуру роботи, яка складається зі вступу, де обґрунтовані актуальність проблеми, поставлені мета і завдання роботи, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти виникнення та існування ісламу як релігії, а також стан дослідження обраної проблеми.
Другий присвячений питанню причин виникнення та умов існування ісламського фундаменталізму та екстремізму.
В третьому розділі проаналізовано зв’язок міжнародного тероризму та Близького і Середнього Сходу.
У висновках підводяться підсумки і результати дослідження.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Причини та умови існування ісламського фундаменталізму та екстремізму
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь