Право субєктів господарювання на комерційну таємницю та її захист

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ЇЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 7
1.1 Комерційна таємниця як вид інформації та її особливості 7
1.2 Основні риси комерційної таємниці 8
РОЗДІЛ 2 ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ПРАВА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ 12
2.1 Загальна характеристика права на комерційну таємницю 12
2.2 Комерційна таємниця як особисте немайнове право 14
РОЗДІЛ 3. ЗАХИСТ ПРАВА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ 20
Висновки 25
Список використаних джерел та літератури 29

Вступ

В умовах існуючої конкуренції між суб’єктами господарювання інформація стає цінним об’єктом, оскільки володіння інформацією в ринковій економіці необхідне для конкурентноспроможної господарської діяльності. Проведення економічної реформи в Україні і розвиток підприємництва призвели до значного збільшення обсягів комерційної таємниці суб’єктів господарювання.
Через посилення економічної конкуренції в умовах розвитку ринкових відносин в Україні комерційна таємниця суб’єктів господарювання та її охорона набувають пріоритетного значення. Розвиток економічної конкуренції, необхідність досягнення переваги на ринку ставлять перед суб’єктами господарювання завдання захисту комерційної таємниці за допомогою правових засобів.
Перехід України до ринкових відносин, розвиток підприємництва і конкурентних відносин викликають необхідність правового захисту інформації, розголошення якої може завдати збитків суб’єктам господарювання. Якщо в країнах з розвинутою ринковою економікою комерційна таємниця захищається законодавством як цінний товар, то в Україні дотепер відсутній повноцінний правовий механізм захисту інформації, що складає комерційну таємницю.
Господарський кодекс та Цивільний кодекс України, що набрали чинності з 1 січня 2004 р., містять низку законодавчих положень, які мають бути розвинуті в законодавстві. Це стосується і правового регулювання відносин щодо комерційної таємниці в господарській діяльності.
Чинне законодавство не передбачає спеціальних засобів захисту комерційної таємниці, не визначає конкретного механізму реалізації прав володарів комерційної таємниці. Недоліки чинного законодавства створюють труднощі та проблеми для суб’єктів господарювання, що володіють комерційною таємницею, обмежує можливості реалізації та захисту їх права на таку інформацію.
Неналежний рівень правового регулювання відносин, пов’язаних з комерційною таємницею суб’єктів господарювання, сприяє поширенню комерційного шпигунства, безперешкодному використанню окремими особами незаконно отриманих наукомістких технологій, програмних продуктів та іншої інформації, що відноситься до комерційної таємниці. Нерозвиненість законодавства, що регулює комерційну таємницю суб’єктів господарювання, стає серйозним стримуючим фактором для розвитку господарської діяльності.
Таким чином, зараз існує потреба в удосконаленні чинного законодавства про комерційну таємницю, захист права суб’єктів господарювання на комерційну таємницю та у приведенні його у відповідність з поточними та перспективними вимогами ринкового середовища.
Доцільність аналізу питань правового захисту комерційної таємниці підвищується й у зв’язку з перспективами вступу України у Всесвітню торговельну організацію, що висуває вимогу щодо виконання Угоди про комерційне використання інтелектуальної власності TRIPS, зокрема, стосовно комерційної таємниці.
Проблеми комерційної таємниці досліджувалися, в основному, ученими-економістами, що спеціалізуються в сфері економічної або інформаційної безпеки підприємств. Серед найбільш відомих теоретичні розробки спеціалістів у галузі захисту інформації Е.Я. Соловйова, В.А. Рубанова, В.М. Чаплигіна, А.А. Чернявського та ін.
Хоча останнім часом різні аспекти комерційної таємниці досліджувалися в роботах як українських, так і зарубіжних учених, однак переважно ці роботи були присвячені технічним, організаційним і економічним аспектам охорони комерційної таємниці в системі економічної або інформаційної безпеки підприємств. До окремих проблем комерційної таємниці зверталися вчені-юристи О.А. Городов, Н.С. Гуляєва, С.Е. Жилінський, С.А. Кузьміна, В.Н. Лопатін, С.А. Паращук, О.А. Підопригора, О.О. Підопригора та ін. Однак багато правових аспектів комерційної таємниці залишилися поза полем зору вчених-юристів.
З огляду на вищенаведене, дослідження права суб’єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист є актуальним і доцільним, з урахуванням можливості використання його результатів для вдосконалення чинного законодавства України.
Мета та задачі дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних і практичних питань правового регулювання відносин щодо комерційної таємниці суб’єктів господарювання, її захисту та підготовка пропозицій з удосконалення законодавства України в умовах переходу до ринкової економіки.
Відповідно до вказаної мети були поставлені та вирішені такі задачі:
• формулювання поняття комерційної таємниці як виду інформації;
• виявлення ознак комерційної таємниці та її відокремлення від інших видів інформації;
• визначення поняття і змісту права суб’єкта господарювання на комерційну таємницю та засад правового регулювання відносин щодо комерційної таємниці суб’єктів господарювання;
• аналіз засобів охорони і захисту права на комерційну таємницю, зокрема, юридичної відповідальності за порушення права на комерційну таємницю, та їх доопрацювання;
• обґрунтування пропозицій з удосконалення правового регулювання відносин щодо комерційної таємниці суб’єктів господарювання в Україні.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у зв’язку з реалізацією права суб’єкта господарювання на комерційну таємницю та його захистом.
Предметом дослідження є право суб’єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склали прийняті в юридичній науці методи наукового дослідження. Узагальнення явищ і процесів при здійсненні правового регулювання відносин щодо комерційної таємниці суб’єктів господарювання та її захисту базується на системному аналізі правових дефініцій та категорій, судової практики. За допомогою діалектичного методу досліджувався інститут комерційної таємниці, його роль і місце у системі господарського законодавства України, проблеми становлення правового регулювання відносин щодо комерційної таємниці в країнах з перехідною економікою. Порівняльно-правовий метод використовувався для з’ясування досвіду правового регулювання відносин щодо комерційної таємниці в Україні та зарубіжних країнах. Формально-юридичний метод використовувався при аналізі змісту правових норм господарського права України. Застосування історичного методу дослідження дозволило дослідити розвиток нормативно-правової бази регулювання відносин щодо комерційної таємниці в Україні, тенденції та еволюцію поглядів законодавця з питання забезпечення права суб’єктів господарювання на комерційну таємницю та його захист.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Право субєктів господарювання на комерційну таємницю та її захист
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь