Поезія Василя Стуса проблематика

60 грн.

Скачати курсову роботу

ЗМІСТ
Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Розділ 1. Ідейно-тематична спрямованість та проблематика поезії
В. Стуса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.1. Екзистенціалізм як творча та буттєва філософія автора. . . . . . . . 6
1.2. Гуманістичне осмислення буття у збірці „Круговерть”. . . . . . . .17
1.3. Загальна психологічна тональність „Зимових дерев”. . . . . . . . . 24
1.4. Настрої та мотиви збірки „Веселий цвинтар”. . . . . . . . . . . . . . . .30
1.5. „Палімпсести” – вершина творчих і філософських пошуків В.Стуса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Розділ 2. Особливості індивідуального стилю письменника. . . . . . . . . . . . 48
2.1. Поетика творів В. Стуса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.2. Символіка поезій автора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Висновки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Список використаних джерел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

ВСТУП
Актуальність теми. У літературознавчому процесі двадцять першого століття дуже важливим є дослідження творчості письменників-шістдесятників та проблем, які вони розробляли. Не останнє місце серед поетів другої половини XX століття посідає В. Стус, внесок якого у літературу важко переоцінити. Ім’я В. Стуса увійшло в нашу історію як важливий чинник національного пробудження й самоусвідомлення, стало символом духовної незламності і свободи. Розвиток філософської лірики та традицій екзистенціалізму, переосмислення тих тем, які вже неодноразово розглядалися, та розробка нових, створення своєрідної системи символів, переклади багатьох всесвітньовідомих авторів – це лише короткий перелік звершень В. Стуса на ниві української літератури. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю висвітлення проблематики та еволюції художнього мислення В.Стуса. На цей час українські дослідники зробили чимало у справі вивчення творчого феномену поета. Його мистецькі надбання розглядаються в контексті витвореної ним естетичної концепції бачення світу. У сучасному літературознавстві доробок поета осмислюється як вузлова проблема, що поєднала в собі філософо-естетичні, морально-етичні, політико-ідеологічні критерії оцінки людського буття. Крім того на часі важливим є дослідження самобутності індивідуального стилю автора, що втілився у яскравих метафорах, неоднозначній символіці та оказіональному словотворенні. Вивчення поезії В. Стуса — необхідне для сучасного літературорзнавства передусім у світлі його зв’язків із філософією психологією. Проблеми автентичного буття, які багатьма науковцями визначаються як центральні у творчості автора, широке поле для досліджень.
Наукова новизна теми виявляється насамперед у тому, що дослідження творчості В. Стуса потребує переосмислення та узагальнення. Варто відзначити, що поетична спадщина письменника вивчалася літературознавцями і критиками, які зосереджували свою увагу на таких основних особливостях, як роздуми про цілісність духу у його поезії (О. Рарицький), особливості естетики страждання (Л. Кужільна), а також риси трагічного стоїцизму (Е. Соловей), металінгвістичні проблеми двоголосся та діалогічних відносин (В. Мельник), метафоричність поетичного тексту (І. Лопушинський, О. Ковнір), народнопоетична стихія творчості (С. Мишанич). Усі ці центральні риси характерні і для поезій автора, котрі є, по суті, втіленням його поглядів та переконань.
Мета роботи полягає у дослідженні проблематики і основних мотивів творчості В. Стуса, у розкритті філософських глибин та художніх особливостей його поезії. А звідси випливають такі завдання:
– окреслити коло філософських проблем, які порушує В. Стус у поетичніих збірках „Круговерть”, „Зимові дерева”, „Палімпсести” та ,,Веселий цвинтар”;
– дослідити використання Стусом досвіду його попередників та сучасників;
– з’ясувати, яким чином творчість В. Стуса близька до філософії екзистенціалізму та ідеї ,,трагічного стоїцизму”, зокрема, наскільки проблематика збірок пов’язана із життєвим шляхом поета;
– з’ясувати особливості розвитку та естетичну природу творчості В.Стуса;
– простежити еволюцію творчого мислення в ліриці поета;
– визначити художні особливості віршів В. Стуса;
– показати самобутність індивідуальної манери поета, багатогранність його стилю.
Теоретичною основою дослідження є біографічні та літературознавчі студії Д. Стуса, праці Е. Соловей про особливості української філософської лірики, статті М. Коцюбинської, М. Жулинського та Ю. Шевельова, присвячені тематиці та проблематиці творчості В. Стуса, дослідження О. Рарицького на тему екзистенційних мотивів у поета, рецензії І. Драча та Є. Адельгейма та ін.
Об’єкт дослідження – поетична творчість В. Стуса, у якій особлива увага приділяється збіркам „Круговерть”, „Зимові дерева”, „Веселий цвинтар” та „Палімпсести”, епістолярна спадщина автора, спогади сучасників.
Предметом дослідження є тематика та проблематика поезій В. Стуса, зокрема екзистенційні мотиви віршів, а також художні особливості та символіка творчості автора.
Практичне значення роботи. Матеріали магістерської роботи можуть бути використані у спецсемінарах і спецкурсах з історії української літератури у вищих навчальних закладах, у факультативних курсах з історії української літератури в школах з поглибленим вивченням гуманітарних дисциплін, у написанні курсових та інших наукових робіт студентами-філологами, у процесі укладання підручників з української літератури тощо.
Структура і зміст роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (128 позицій).

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Поезія Василя Стуса проблематика
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь