Мова червоного кольору в драматичній поемі Лесі Українки Кассандра

60 грн.

Скачати курсову роботу

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1 ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НАПИСАНЯ ТА ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДРАМАТИЧНОЇ ПОЕМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «КАССАНДРА»…………………………………………………….6
1.1 Історизм мислення Лесі Українки……………………………………….6
1.2 Особливості літературного жанру драматичної поеми………………..8
1.3 Втілення в драмі «Кассандра» філософсько-етичних поглядів Лесі Українки…………………………………………………………………9
1.4 Мова символів − творчий метод Лесі Українки………………………12
РОЗДІЛ 2 МОВА ЧЕРВОНОГО КОЛЬОРУ В ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «КАССАНДРА»…………………………………………….14
2.1 Аналіз сюжету, композиції драматичної поеми. Конфлікт твору. Герої п’єси……………………………………………………………………………….14
2.2 Вплетення червоного кольору в канву драматичного твору………….18
2.3 Мова червоного кольору в поемі − мова віщих знаків………………..20
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………21
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………..27

Вступ
Леся Українка − знакова постать в українській літературі, Notre Dame D’Ukraine, за висловом провідної української письменниці і літературознавця Оксани Забужко. Творчість геніальної поетеси наповнена безліччю таємниць, які привертають увагу і звичайних читачів, і дослідників художнього слова. Кожен рядок її творів містить стільки цікавого і незвіданого, що кожного разу вони прочитуються по-новому. Мова її поетичного тексту закодована і наскрізь символічна, тому вона щоразу потребує нового прочитання та вивчення.
Тема даної роботи − символіка червоного кольору в драматичній поемі Лесі Українки «Кассандра». Її актуальність відповідає сучасним запитам науки і суспільства. Ми переживаємо період не лише економічної, а й глибокої національної культурної кризи. В списку «білих плям» знаходиться і творчість великої поетеси, Яка залишається незнаною і незрозумілою широкій публіці. В нелегкий час державного становлення України, в умовах жорсткого політичного протиборства твір Лесі Українки дає нам ключ для розуміння багатьох подій, стає знаковим для суспільства.
Дослідження символіки кольору в драматичній поемі дає змогу глибше зануритися в текст, знайти приховану інформацію, тобто є надзвичайно цікавим об’єктом для наукового пізнання. Глибоке вивчення теми має велике практичне значення для студентів-філологів, всіх,хто хоче пізнати таємницю слова Лесі Українки.
Драматургія Лесі Українки досліджувалася і вітчизняними, і зарубіжними вченими. Вивчення творчої спадщини Лесі Українки ініціювали ще в 20-х роках минулого століття Микола Зеров і Михайло Драй-Хмара. Академік О.І.Білецький дав своє бачення драматичної спадщини поетеси в роботі «Трагедія правди». Повномасштабне вивчення творчості великої української поетеси припадає на останні десятиліття. Грунтовний аналіз драматичної поеми «Кассандра» знаходимо у В.Петрова («Драматична поема Лесі Українки «Кассандра»), В.Агеєвої («Проблема комунікативного розриву в драматичній поемі «Кассандра»), Т. Гундорової («ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація»), Н.Зборовської («Код української літератури»). Символіка кольору в драмі досліджували В.Саєнко та І.Пономаренко в роботі «Мистецський і творчий метод у «Кассандрі» Лесі Українки». Інші роботи торкаються теми червоної символіки лише частково (вищезгадана праця В.Агеєвої, стаття О.Бідюк «Мова віщих знаків у стилі Лесі Українки та Ліни Костенко»). Ці автори відзначають своєрідне використання Лесею Українкою символіки червоного кольору. Проте можна стверджувати, що тему символіки червоного кольору в драматичній поемі Лесі Українки ще не вичерпано повністю.
Отже, об’єктом дослідження даної роботи є драматична поема Лесі Українки «Кассандра». Предмет дослідження – символіка червоного кольору у творі.
Мета роботи – розшифрувати закодовані символи червоного кольору на основі аналізу тексту драматичної поеми Лесі Українки «Кассандра» і визначити їх роль у творі.
Досягнення мети наукового дослідження зумовило постановку і вирішення кола питань, що склали його основні завдання:
– проаналізувати історію написання та ідейно-художній зміст драматичної поеми;
– визначити знаки червоного кольору у творі і ати їм характеристику;
– визначити, у чому полягає своєрідність вживання символіки червоного кольору Лесею Українкою;
Під час виконання курсової роботи були використані такі методи дослідження:
– вивчення та аналіз тексту художнього твору;
– опрацювання наукових джерел з даної теми;
– літературознавчі методи аналізу та порівняння, метод архетипів.
Практичне значення даної роботи полягає в тому, що вона може становити інтерес для студентів, що займаються інтерпретацією художнього твору, вивчають художній стиль письменника.
Дана курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. У вступі обґрунтовується актуальність роботи, визначаються об’єкт, предмет дослідження, формулюється мета і вказуються методи, використані в роботі. В першому розділі розкривається історизм мислення Лесі Українки, дається характеристика жанру драматичної поеми, розглядаються філософсько-етичні проблеми твору, а також визначається роль символіки кольору в творчості письменниці і аналізуються критичні статті з даної теми. В другому розділі роботи аналізується сюжет поеми, композиція твору, конфлікт драми, дається характеристика персонажів. В цьому ж розділі досліджується символіка червоного кольору і визначається її роль в розкритті ідейно-художнього змісту твору. Тут розглядається своєрідність використання символіки червоного кольору поетеси. У висновках підводяться підсумки дослідження.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Мова червоного кольору в драматичній поемі Лесі Українки Кассандра
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь