Підзаконні нормативно-правові акти в системі законодавства України

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

ЗМІСТ
Вступ 3
РОЗДІЛ 1. Характеристика підзаконного нормативно-правового акту та місце в системі джерел права України.
1.1. Характеристика нормативно-правового акту, його види 6
1.2. Поняття та ознаки підзаконного нормативно правового акту. 11
1.3. Співвідношення закону та підзаконних нормативно–правових актів України 16
РОЗДІЛ 2. Класифікація підзаконних нормативно-правових актів.
2.1.Загальні підзаконні нормативно-правові акти 20
2.2. Відомчі, місцеві та локальні підзаконні нормативно-правові акти. 28
Висновокu 34
Список використаних джерел 36

ВСТУП
Актуальність теми дослідження . Загальновизнано в юридичній науці, що основою правової системи є норма права, а зовнішньою формою її об’єктивації є нормативно-правовий акт. Так, за Гегелем, перетворення права на закон завдяки законотворчості надає праву форми загальності та повної визначеності [19;14]. Різноманітність нормативно-правових актів (в Україні налічується понад 60 тис. нормативно-правових актів, які врегульовують весь комплекс суспільних відносин) зумовлює їх співвідношення та вплив один на одного. Враховуючи це, існує необхідність їх узгодження і належне функціонування. Однією з властивостей нормативно-правових актів, яка забезпечує таке узгодження, а отже, і злагоджене функціонування системи права та всієї правової системи держави є юридична сила, за якою всі нормативні акти поділяються на дві супідрядні групи: закони і підзаконні акти. Це становить гарантію демократизму всієї системи правових актів, утілення в державі загальних принципів права.
Підзаконні нормативні акти є частиною загальної системи джерел права України, носіями основних властивостей і виразниками основних принципів, притаманних цій системі. Поряд з принципом верховенства закону одна з таких найважливіших властивостей – сувора ієрархія джерел права. Пов’язана з цим супідрядність нормативних актів забезпечує їхню єдність, вона є однією з передумов утілення законності. Ієрархія джерел права означає таку їх супідрядність, за якою нижчі за органом джерела випливають із вищих , не можуть ні суперечити їм, ні змінювати чи скасовувати їх. Проте на практиці у підзаконних актах часом трапляються прямі порушення положень закону, його обминають, виникає небажане “розбухання” чи дублювання нормативного матеріалу. Трапляються випадки закріплення у підзаконних актах вузьких, однобічних управлінських рішень, спрямовані на захист суто відомчих інтересів. Тому необхідне дослідження даних актів, які передусім безпосередньо пов’язані з аналізом проблем забезпечення законності.
Метою даної курсової роботи є комплексний аналіз підзаконних нормативно-правових актів, та визначення їх місця в системі законодавства України.
Мета дослідження визначила необхідність вирішення наступних завдань: визначити поняття нормативно-правового акту, його ознак та видів; охарактеризувати підзаконний нормативно-правовий акт, визначивши його особливості та співвідношення з законами, дати детальну характеристику видів підзаконних нормативно-правових актів (загальних, відомчих, місцевих, локальних)
Методологічну та теоретичну основу курсової роботи складає комплексний підхід до використання системи загальнофілософських, загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Серед загальнонаукових методів використовуються : метод системного аналізу, структурно-функціональний, ретроспективно-порівняльний, логіко-історичний та інші.
Крім того, дане дослідження здійснено на основі спеціальних методів, якими є порівняльний, статистичний, соціально-юридичний, конкретно-соціологічний та інші.
Найважливішими принципами загальнотеоретичного дослідження підзаконних нормативно-правових актів у системі законодавства України стали : об’єктивність, конкретність, плюралізм, а логічними прийомами : аналіз, синтез, індукція та дедукція.
Джерельну базу дослідження становлять документи, які можна умовно об’єднати в наступні групи:
– чинне законодавство України (Конституція України, Кодекс законів про працю, Кодекс адміністративного судочинства, Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» та інші підзаконні акти )
– для аналізу окремих аспектів при визначенні місця і ролі підзаконних актів в системі законодавства залучено дослідження таких науковців як П.М. Рабінович, О.Ф. Скакун, В.І. Тимошенко, В.Ф. Погорілко, М.С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.М. Хома., М.В. Цвік, О.В. Петришина. Зокрема О.Г. Мурашин звертається до визначення формули під законності, призначення та складових нормативно правових актів, В.В. Ковальська розкриває поняття, ознаки та призначення підзаконного нормативно-правового акту МВС України, Ю. Тихомиров звертався до проблем співвідношення закону і підзаконних актів, Ц.А. Ям польська та А.Ф. Шебанов вивчають поняття правового акту, та його різновиди.
Структура роботи відображує логіку і послідовність наукового дослідження і обумовлена його предметом і метою. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, які включають 5 підрозділів, висновків, списку використаних джерел (найменувань). Повний обсяг курсової роботи 38 сторінок.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Підзаконні нормативно-правові акти в системі законодавства України
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь