Особливості застосування заходів адміністративного попередження на транспорті

20 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

План
ВСТУП
РОЗДІЛ І Заходи адміністративного попередження в транспортній системі України
1.1. Загальна характеристика адміністративно-запобіжних заходів.
1.2. Транспортна система та попередження адміністративних правопорушень на транспорті
РОЗДІЛ ІІ Порядок застосування заходів адміністративної превенції на сухопутному транспорті
2.1. Автомобільний і залізничний транспорт: система попереджувальних інструментів та порядок їх застосування
2.2. Запобіжні заходи в процедурі митного контролю сухопутного транспорту
РОЗДІЛ ІІІ Порядок застосування заходів адміністративної превенції на водному і авіаційному транспорті
3.1. Водний і авіаційний транспорт: система попереджувальних інструментів та порядок їх застосування
3.2. Запобіжні заходи в процедурі митного контролю авіаційного і водного транспорту.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП
В сучасний момент в Україні здійснюються глибокі суспільно-політичні та соціально-економічні реформи. Впровадження їх в життя потребує застосування заходів державного примусу. Крім того в Україні відбувається бурхливий процес розвитку права, що зумовлює появу в матеріальній сфері права комплексних галузей (економічне, житлове, податкове, банківське, митне тощо) і перетворення їх в цілісну поліструктурну систему, яка звичайно потребує свого контролю та впорядкування. Саме з цією метою і застосовується державний примус у формі кримінального, цивільно-правового та адміністративного примусу. Дана робота буде присвячена особливостям застосування адміністративного примусу на транспорті, а якщо бути більш точним його структурного елемента – адміністративно-попереджувальних (запобіжних) заходів.
Актуальність теми дослідження виявляється в тому, що забезпечуючи взаємодію різних сфер матеріального виробництва, міжгалузеві та міжтериторіальні зв’язки, транспорт створює необхідні умови для постійного функціонування суспільного виробництва й комплексного розвитку всіх його галузей. Транспортний чинник впливає як на обсяги, так і на структуру валютних надходжень від зовнішньої торгівлі товарами та послугами, міжнародних перевезень вантажів і пасажирів. Саме тому, дослідження порядку застосування заходів адміністративного попередження, як форми державного контролю галузі, є першочерговим для вдосконалення та розвитку транспортної системи України.
Мета дослідження полягає в аналізі і узагальненні змісту та результатів застосування адміністративно-профілактичних заходів на транспорті. Розроблення науково обгрунтованих пропозицій, щодо вдосконалення порядку їх реалізації. Забезпечити теоретичне розуміння місця та ролі адміністративно-запобіжних заходів у функціонуванні транспорту.
Для досягнення визначеної мети виокремленні наступні завдання:
 визначити та охарактеризувати поняття заходів адміністративного попередження;
 проаналізувати правові основи побудови транспортної ситсеми України;
 дослідити систему попереджувальних інструментів та порядок їх застосування на автомобільному транспорті;
 вивчити порядок застосування заходів адміністративного попередження на залізничному транспорті;
 встановити суть та порядок здійснення митного контролю на сухопутному транспорті;
 дослідити систему попереджувальних заходів та порядок їх застосування на водному транспорті;
 визначити порядок застосування адміністративно-запобіжних заходів на авіаційному транспорті;
 вивчити порядок застосування заходів адміністративної превенції при здійсненні митного контролю на водному та авіаційному транспорті;
 зробити відповідні висновки.
Об’єктом дослідження є заходи адміністративного попередження, що застосовуються на транспорті, як вид адміністративного примусу і окрема функція спеціалізованих органів транспортної галузі.
Предметом дослідження є організаційні та правові аспекти застосування адміністративно-запобіжних заходів на транспорті.
У роботі використовувалися різні методи дослідження. Головним серед них є загальнонауковий діалектичний метод дослідження, який дозволив пошукачеві дослідити проблеми, що виникають в сфері застосування запобіжних заходів в єдності їх соціального змісту і правової форми. Досить широко застосовувався аналіз, який дав змогу дослідити окремі етапи застосування вказаних засобів і сформувати комплексне уявлення про цей процес. Знайшов застосування також спеціально-юридичний метод, який використовувався при тлумаченні правових норм та проведенні класифікації попереджувальних заходів. Використання структурно-функціонального методу обумовлено потребами аналізу діючої системи органів на транспорті, що уповноважені застосовувати заходи адміністративного попередження. В деяких моментах був використаний комперативістський метод, зокрема при порівнянні адміністративно-правової доктрини та чинного законодавства.
Практичне значення роботи полягає у вирішені завдань щодо ефективного застосування адміністративно-запобіжних заходів в транспортній галузі України і використанні даного матеріалу працівниками зазначеної сфери для застосування у власній повсякденній діяльності та функціонуванні відповідних установ.
Ступінь дослідження даної теми характеризується значним колом як вітчизняних (Авер’янов В.Б., Безсмертний Є.О., Бітяк Б.В., Васильченко В.А., Колпаков В.К., Корнєва Т.В., Пашко П.В., Соловков Ю.П., Терещенко С.С.), так і закордонних (Бахрах Д.Н., Європкін М.І., Рушайло В.Б., Рябов Ю.С.) науковців.
Робота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи, висновків, списку використаних джерел та літератури. Перший розділ – розкриває зміст, види та особливості заходів адміністративного попередження. Подається характеристика транспортної системи України, системи органів, що уповноважені застосовувати попереджувальні заходи. Другий розділ – визначає особливості застосування адміністративно-запобіжних заходів на автомобільному та залізничному транспорті. Розкриваєтьтся порядок їх застосування при проведенні процедур митного контролю. Третій розділ – дає характеристику порядку реалізації заходів адміністративного попередження на водному та авіаційному транспорті в повсякденному їх функціонуванні так і при перетині державного кордону (процедури митного контролю).
В даній роботі використано наступні основні джерела, як Кодекс України про адміністративні правопорушення, Митний кодекс, Повітряний кодекс, Кодекс торговельного мореплавства України, ЗУ “Про транспорт”, ЗУ “Про залізничний транспорт”, ЗУ Про “автомобільний транспорт”, Постанова КМУ “Про затвердження Правил проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів”, Постанова КМУ “Про затвердження Тимчасових правил контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації”, Наказ Мінрансу “Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, Наказ Мінтрансу “Про затвердження Інструкції про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України”.
При написанні дипломної роботи як допоміжна література використовувались підручники з адміністративного права Колпакова В.К., Бітяка Б.В., адміністративного процесу – Перепелюк В.Г., транспортного права – Гіжевського В.К., окремі статті з журналів “Право України”, “Прокуратура людина держава”, “AutoBild”.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Особливості застосування заходів адміністративного попередження на транспорті
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь