Функціонування банківської системи в умовах глобалізаційних процесів 2

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 7
1.1. Сутність банківської системи та її роль у розвитку економіки 7
1.2. Структура та основні функції сучасної банківської системи 17
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН МІЖНАРОДНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 28
2.1. Характерні риси та особливості банківської системи США, Швейцарії та України. 28
2.2. Аналіз кредитних та депозитних ринків США, Швейцарії та України 39
2.3. Роль ризик-менеджменту в фінансовій безпеці банківської діяльності 57
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 61
3.1. Перспективи розвитку банківської системи України в посткризовий період 61
3.2. Негативні та позитивні наслідки впливу іноземного капіталу на банківський ринок України 65
ВИСНОВКИ 73
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 78

ВСТУП

Зміцнення банківської системи виступає найважливішою умовою розвитку економіки. Разом з тим повне використання можливостей банків для інноваційного розвитку та економічного зростання виробництва вимагає підвищення ролі держави. Стан банківської системи характеризується як посткризова адаптація до сучасних економічних умов функціонування. В даний час здійснюється процес уповільненої, але стабільного відновлення об’ємних (кількісних і якісних) показників банківської діяльності.
Актуальність дослідження. Підвищення значущості банківської системи у соціально-економічному розвитку країни забезпечується збільшенням капіталу банків. Великі банківські структури здатні ефективно сприяти економічному зростанню, приймати участь в процесі інтеграції банківського і промислового капіталу, сприяти зміцненню індустріального потенціалу країни. Стратегічний розвиток світового банківського співтовариства направлено на консолідацію капіталів, злиття і утворення банківських конгломератів, на кілька порядків перевищують обсяги діючих банківських структур. При цьому роль середніх і малих банків залишається досить значимою. Це визначається національними економічними традиціями, масштабністю території, формуванням і розвитком малих і середніх форм підприємництва. Малі та середні банки в процесі сталої та ефективної діяльності займають певний сектор на ринку банківських послуг і задовольняють певну частину суспільних потреб.
Банківська система України не цілком адекватна вимогам активної взаємодії з реальним сектором економіки. Для формування потенціалу інтеграції необхідне відповідне економічне середовище, що містить цілий ряд умов, що відносяться як до діяльності банківських структур, так і до суб’єктів господарювання в індустріальному секторі. Наявні можливості діючих банків істотно диференціюються при кредитуванні поточної виробничої діяльності та при довготривалому запозиченні, пов’язаним з розширеним відтворенням. Рівень капіталізації банків, обмеженість ресурсів, що залучаються на тривалі терміни, і ряд інших негативних чинників скорочують здатність кредитних організацій до взаємодії з реальною економікою. Саме тому наше дослідження функціонування банківської системи в умовах глобалізаційних процесів у порівнянні з банківськими системами провідних країн світу, а саме США та Швейцарії, виявляється дуже актуальним.
Проблему функціонування банківської системи в умовах глобалізаційних процесів досліджували такі вчені, як Бакун О., Богдан Т. П., Васильчук І. П., Васюренко О. В., Дзюблюк О., Клюско Л. А., Колобов Ю.В., Кравченко І., Багратян Г., Мазіна Є., Кузнєцова А. Я., Базилюк Я. Б., Невмержицька О. В., Прадун В. П., Пришляк Г. В., Степаненко А. І. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці функціонування української банківської системи в умовах глобалізаційних процесів та порівнянні його із банківськими системами США та Швейцарії. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати сутність банківської системи та її роль у розвитку економіки;
2. Узагальнити інформацію про структуру та основні функції сучасної банківської системи;
3. Проаналізувати особливості розвитку та сучасний стан міжнародної банківської системи в умовах глобалізаційних процесів на прикладі США, Швейцарії та України;
4. Визначити перспективи розвитку банківської системи України в посткризовий період;
5. Описати негативні та позитивні наслідки впливу іноземного капіталу на банківський ринок України.
Об’єктом дослідження є сучасні банківські системи.
Предметом дослідження є виступають системні відносини, що складаються в ході функціонування і розвитку сучасних банківських систем і фактори, що впливають на них.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
6. Графічний: для побудови графіків та рисунків в роботі.
7. Табличний: для створення таблиць в роботі.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про функціонування банківської системи в умовах глобалізаційних процесів. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи.
У першому розділі розглядаються теоретичні засади функціонування банківської системи.
У другому розділі аналізуються особливості розвитку та сучасний стан міжнародної банківської системи в умовах глобалізаційних процесів.
У третьому розділі характеризуються проблеми та перспективи розвитку банківської системи України.
У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.
У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Функціонування банківської системи в умовах глобалізаційних процесів 2
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь