Економічне зростання

60 грн.
Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Економіка

Зміст

Вступ 4
1. Суть та теоретичні моделі економічного зростання 6
2. Базові фактори зростання економіки в розвинутих країнах та країнах, що розвиваються 28
3. Аналіз економічного зростання в Україні (2000-2015 р) у порівняні з Сінгапуром 34
4. Заходи стимулювання інноваційного зростання в Україні з використанням світового досвіду 45
Висновок 54
Список використаної літератури 56

Вступ
Актуальність теми дослідження. Під економічним зростанням розуміють збільшення кількості товарів і послуг, які продукує національна економіка. Графічно економічне зростання зображають переміщенням кривої виробничих можливостей управо. Економічне зростання вимірюють двома способами. По-перше, темпами зростання реального ВВП за певний проміжок часу – здебільшого за рік, по-друге – темпами зростання реального ВВП на душу населення за той самий період.
Економічне зростання є важливою економічною метою кожної країни. Збільшення обсягу продукції в розрахунку на душу населення означає підвищення рівня життя в країні. Економіка, що зростає, спроможна повніше задовольняти потреби людей і ефективніше розв’язувати соціально-економічні проблеми. Збільшення заробітків у ході економічного зростання створює можливості сім’ям і окремим особам отримувати додаткові матеріальні блага і послуги без відмови від споживання інших життєвих благ. Економічне зростання дає змогу країні боротися з бідністю та забрудненням довкілля без зниження наявного рівня споживання та скорочення інвестицій. Воно створює можливості для скорочення робочого часу і збільшення часу відпочинку й дозвілля. Економічне зростання полегшує розв’язання проблеми обмеженості ресурсів. Нарешті, воно дає змогу нації зберігати державну незалежність.
Метою написання даної роботи є дослідження економічного зростання національної економіки.
Об’єктом дослідження курсової роботи є засади економічного зростання в Україні.
При написанні даної роботи було поставлено наступні завдання:
– дослідити суть, та типи економічного зростання4
– розглянути фактори і показники економічного зростання;
– провести аналіз динаміки і особливості економічного зростання в Україні;
– розглянути шляхи забезпечення сталого посткризового економічного зростання в Україні.
Дослідження проблематики економічного зростання набули особливої актуальності з другої половини XX -початку XXI ст. Вагомий внесок у теорію економічного зростання внесли С. Кузнець, Р.Солоу, К.Арроу, Р.Лукас, Ф.Перру, Сала-і-Мартін, Р.Барро, А.Люіс, Д. Медоуз, Р.Харрод, Е.Домар, Т.Сван, А.Пороховский, ГКлейнер, Ю. Шараев, В.Калюжний. Емпіричні дослідження процесу економічного зростання в різних країнах провели Н.Калдор, П.Ромер, В.Істерлі, Р.Левін. Важливе значення у класифікації економічного зростання мали дослідження Л.Прітчетта. Якісні аспекти економічного зростання у своїх працях висвітлювали Й. Шумпетер, М Туган-Барановський, Е.Попкова (інноваційні чинники), Л.Петкова, Е.Пестель, Е.Лібанова, Д.Доллар, А.Край (соціальні аспекти).
Ці проблеми активно вивчають міжнародні економічні організації, такі як Світовий Банк, МВФ, Римський клуб. Питання випереджаючого зростання досліджені в роботах А.Бузгаліна, А.Колганова, Б. Кваснюка, В.Мау, М Пашута, А.Гальчинського, О.Розенфельда, В.Іноземцева, А.Ельянова та інших.
При написанні роботи використані теоретичні та аналітичні дослідження проблем прискореного розвитку та економічного зростання таких вітчизняних вчених як В.Геєць, С.Мочерний, В Жаліло, О.Білоус, Є.Савельєв, С.Юрій, В.Андрійчук, Ю.Пахомов, А.Філіпенко, І.Крючкова, А. Мокій, С Соколенко, М. Павловський та інших.

Список використаної літератури

1. Бурлай Т.В. Критерії оцінки перспектив конвергенції перехідних економік. //Економіка і прогнозування 2012, №1, стор.45-64
2. Гальчинський А., Льовочкін С. Становлення інвестиційної моделі економічного зростання України. // Економіка України. — 2011. — №6. – С. 4-11.
3. Звіт про світовий розвиток: Важке завдання розвитку: Пер. з англ. — К.: Абрис, 2009.-С. 145-147.
4. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця. — К.: Ін-т екон. прогнозує.; Фенікс 2013. —1008 с.
5. Лукінов І.І. До стабілізації еколого-економічного і соціального розвитку. // В кн.: Проблеми сталого розвитку України. – К.: “БМТ”, 2011. – С. 21-42.
6. Нікітіна І.М., Попова Л.О. Обґрунтування вибору моделі сезонного коригування валового внутрішнього продукту. // Статистика України. – 2010. — №4.— С. 20-27.
7. Онишко С.В. Оцінка якості зростання економіки України. // Проблеми науки. – 2011. – №5. – С. 5-11.
8. Официальный сайт Института экономики переходного периода. –
9. Офіційний сайт Держкомстату
10. Петкова Л. Концептуальні засади оцінки та прогнозу нової якості економічного зростання України. // Регіональна економіка. – 2011.- №2. – с.48-58
11. Перепелиця В., Варфоломєев О. Можливості вивчення динамік реального ВВП в Україні.// Економіка України. — 2011. — №9. — С. 29-3:
12. Показатели результативности рыночных реформ. Плышевский Б. // Экономист. -№7.-2011.-С. 3-12.
13. Рокоча В., Мороз Д. До питання про вибір оптимального шляху ринкової трансформації. // Економіка України. – 2010. – №9. – с. 53-58.
14. Сацик В. Циклічність економічного розвитку України. // Економіст 2011. – №5. – с.80-83
15. Стельмащук А.М. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2008. –362с.
16. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч.посібник. – К.:МАУП, 2011.-176с.
17. Трансформаційні процеси та економічне зростання в Україні / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця. – X.: Вид-во “Форт”, 2012. – 440 с.
18. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця. – К.: Логос, 2012. – 500 с.165
19. Чухно А. Проблемы теории переходного периода: от командной к рыночной экономике // Экономика Украины. – 2013. – № 4. – С. 18-19.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Економічне зростання”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

7 + 2 =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.