Досудове провадження у кримінальному судочинстві України

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ 5

РОЗДІЛ 2. ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ 13

РОЗДІЛ 3. ФОРМИ ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ 21
3.1. Закриття кримінального провадження. 21
3.2. Звернення до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності 26
3.3. Звернення до суду з обвинувальним актом 28
3.4. Звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру 34

ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40

ВСТУП

Наша країна впевнено крокує шляхом розбудови демократичної та правової держави європейського зразка. Серед передумов інтеграції України до Європейського Союзу є вдосконалення окремих напрямів державної політики, зокрема у сфері кримінальної юстиції. Для приведення кримінально-процесуального законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів особливого змісту й актуальності набуває ґрунтовне дослідження проблем реформування досудового провадження.
Пріоритетна роль в реформуванні має бути відведена правовому захисту прав і свобод громадян. Для досудового провадження це надзвичайно актуально, адже компетенція органів кримінальної юстиції передбачає застосування потужного арсеналу примусових заходів. Відтак, кожна помилка загрожує спричиненню серйозних порушень законності, обмеженню конституційних прав і свобод громадян.
Актуальність дослідження. Кожного року на досудовому провадженні виникають нові проблеми, що вимагають свого вирішення (наприклад, науково-технічний розвиток зумовив гостру необхідність застосування телефонної конференції та відеоконференції при проведенні слідчих дій тощо). Все це підкреслює необхідність здійснення комплексного дослідження, у якому б системно, з урахуванням актуальної практики досліджувався феномен досудового провадження.
Проблему досудового провадження в кримінальному судочинстві України досліджували такі вчені, як Волошина В.К., Закалюк А., Іванов Ю. Ф., Коваленко Є.Г., Кучинська О.П., Литвинов О.М., Маляренко В.Т., Михайленко П.П., Солдатенко О. А., Шакун В. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці досудового провадження в кримінальному судочинстві України. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття і сутність досудового провадження;
2. Узагальнити інформацію про початок досудового провадження;
3. Проаналізувати форми закінчення досудового провадження.
Об’єктом дослідження є процес вдосконалення окремих напрямів державної політики у сфері кримінальної юстиції.
Предметом дослідження є нормативно-правові акти, що регулюють досудове провадження в Україні, зокрема Кримінальний Процесуальний Кодекс України.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про досудове провадження в кримінальному судочинстві України. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Досудове провадження у кримінальному судочинстві України
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь